Софтуерът Law Choice, използван в родните съдилища, който събра куп негативи и съмнения за манипулации, „умира“ в полунощ в сряда срещу четвъртък.  Новата система започва работа „на чисто” - без въведени данни от старата система.

Точно тогава тръгва едновременно във всички съдилища Централизирана система за разпределение на делата (ЦСРД).

Тя стана факт за сравнително кратко време, след като в края на 2014 г. и началото на т.г. възникнаха куп скандали като “изчезването“ на протокола за разпределение на делото КТБ и установените от проверка на ВСС откровени миризми на гнила ябълка (това си е наше тълкувание, не на ВСС, б.а.) за това кой е „натискал копчето“ в Софийския градски съд. И колко пъти, докато се получи желаният резултат...

На 18 декември м.г. Съветът утвърди минимални изисквания, решението за поръчка и разработка на нов софтуер бе прието на 7 май т.г., а от 17 юни започнаха тестовете във всички съдилища – включително и най-отдалечените, казва пред Клуб Z Елка Атанасова от ВСС. Тя е член комисиите „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” и „Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт” и член на работната група, изработила изискванията към новия продукт.

Как работи новата програма?

Новата система е централизирана и  уеб базирана, казва Атанасова, т.е. - няма вече локални мрежи и сървъри, а през криптирана връзка през интернет всяко разпределяне на дело във всеки един съд ще отива в централен сървър в сградата на Съвета на ул. „Екзарх Йосиф“ в столицата. Иска се само достъп до интернет.

„Разликата със старата система за случайно разпределение е, че там софтуерът беше локален. Тя използваше сървъри, които се намираха в различните 182 съдилища на територията на страната. Сега сървърът е един, а това е още един детайл, който има отношение към сигурността на системата.

Подобни ситуации със загуба на интернет справки, поради непристигане на протокола на сървъра на ВСС (скандалът покрай делото КТБ, б.а.), няма как да се случат“, казва Атанасова.

Всеки административен ръководител, заместник или специално упълномощен от него с писмена заповед съдия ще подписва с квалифициран електронен подпис протокола от разпределението и от същия момент той ще е „видим“ както за този, който извършва разпределението, така и за този, който проявява интерес към извършения избор.

Всяко едно движение по процеса на разпределяне ще е видимо в централния сървър на ВСС.

Стъпките

На първо място се избира вид дело - гражданско, наказателно, първоинстанционно или второинстанционно. Следва пореден номер – например № 20 първоинстанционно гражданско дело. Системата генерира уникален идентификационен номер на делото от 14 цифри. След това следва списъкът на съдии, които разглеждат първоинстанционни граждански дела, който се появява на екрана на разпределящия.

„Например в един малък съд това са 5 съдии. От тях един е в отпуск по болест, той не може да участва в разпределението. И се маркира изключване... А в специално обособена клетка се отбелязва причината за изключването. Ако трябва да се изключи още някой съдия, примерно защото е участвал в предходно разглеждане и няма право да участва в състава, се изключва и той от разпределението. Като отново се отбелязва причината за изключването. Или пък отвод... Т.е. - остават още трима съдии, между които се произвежда случайният избор за секунди.“

Членът на ВСС специално подчертава, че няма как едно дело да се разпределя няколко пъти, без да е посочена причина за следващото разпределение. Т.е. - никой няма да може да „джурка“ без мотив, докато се падне който трябва. Всяко едно действие на разпределящия  например в съда в Тутракан се регистрира на сървъра във ВСС.

На извечния въпрос – има ли опасност някой ръководител да си предостави юзъра и паролата, да кажем на деловодителката, която да върши това, Атанасова отговаря:

„Не бива и не искам да се съмняваме или подценяваме колегите магистрати. Задачата на ВСС беше да осигури от техническа гледна точка максималните изисквания за сигурност на системата и за предпазване от манипулиране.“

По нейно мнение това е постигнато, и то в кратък срок и срещу „минимални средства“. Атанасова напомня, че водещи експерти по информационни технологии от работната група са били удовлетворени от резултатите на ЦСРД в тестовия период.
Запитана дали само в съда ще действа новата система или и в прокуратурата, тя отбеляза, че държавното обвинение има вграден модул за разпределение в своята Унифицирана информационна система  - УИС-2.

„Що се отнася до прокуратурата на България, там трябва да се посочи, че във всички прокуратури на страната действа единна деловодна система. Именно УИС-2. В тази деловодна и информационна система, има вграден модул за случайно на разпределение на преписките и делата, който отговаря на всички изисквания. Т.е. - изискванията към него и функционалностите му са същите, каквито са и за ЦСРД в съдилищата. Така че няма никаква разлика в техническите характеристики – хубаво е да се знае, че в прокуратурата не се използва нещо различно“, казва Атанасова.