България е на второ място в ЕС по риск за изпадане в бедност или социално изключване на нейните граждани, показва изследване на Евростат, в което данните са за 2014 г.

Според проучването 40,1% от жителите на страната са заплашени от бедност, като показателят е по-голям само в Румъния - 40,2%. Гърция, която е перманентно в криза през последните години, е с показател 36%. На практика под риск са 2,910 млн. българи.

През 2014 г. общо 122 млн. жители на ЕС - 24,4% от населението, са изправени пред риск от бедност или социално изключване. Това означава, че те отговарят на поне един от трите критерия - "риск от бедност", "изпитване на сериозни материални лишения" и "живот в домакинства със слаба интензивност на заетостта".

Страните с най-ниски стойности на показателя са Чехия (14,8%), Швеция (16,9%), Холандия (17,1%), Финландия (17,3%) и Дания (17,8%). Все пак в сравнение с 2008 г. показателят на България отбелязва намаление, като тогава заплашени от бедност са били 44,8% от населението - 3,42 млн. души. Но за периода населението на страната е намаляло с 370 хил. души.

Пред риск от бедността са изправени хората, чийто разполагаем доход е под т.нар. праг за бедност, който е различен за отделните държави. За България през 2014 г. той е 6476 лв. годишно или 540 лв. на месец. Така 21,8% от населението на България живее под прага за бедност, като европейският лидер е Румъния - 25,4%.

Сериозните материални лишения означават да нямаш средства за да платиш сметките си, да не отопляваш достатъчно дома и да не можеш да си позволиш седмица годишна почивка. По този показател България е на първо място в ЕС - 33,1% от гражданите ѝ.

Слабата интензивност на работата означава, че възрастните в едно домакинство през последната година са работили под 20% от тяхната потенциална заетост. За България данните се влошават - показателят се увеличава от 8,1% през 2008 г. до 12,1% през 2014 г.