Article_top

Лозан Панов

Сигурно на мнозина ще им се стори, че съм голям наивник, че се надявах това честване да се превърне в двоен празник, който да надхвърли рамките на институцията. Става дума за гласуваните промени в Конституцията на Република България от парламента преди два дни, с които трябваше да започне връщането на властта в институциите, тоест разрушаването на статуквото. (тук може да гледете цялата реч на видео)

Но както казва Рузвелт:

"В политиката нищо не става случайно и ако нещо се е случило, значи така е било замислено”.

Затова, ако за четвърт век демократично съществуване, държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол, значи така е било замислено.

Ако през това време 2 млн. българи напуснаха страната, сред които и голяма част от цвета на нацията, значи така е било замислено.

Ако тези, които останаха, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват, че партии ги представляват, не вярват, че органите на реда ги защитават, не вярват, че данъците им работят за тях, не вярват на институциите, не вярват на медиите, значи така е било замислено.

Ако гражданите не вярват на държавата и в това недоверие изключително благоприятно се развива статуквото, значи така е било замислено. Ако в едно отворено и свободно общество, за каквото ние се считаме на хартия, търсенето на истината го наричат преврат, значи така е било замислено.

Ако само два дни преди това представителите на политическите сили спънаха конституционните промени, с което минираха съдебната реформа, значи така е било замислено.

Дали обаче всички ние, потърпевшите, си даваме сметка накъде ни води замисълът да бъде гарантирана съдебната зависимост, разбира се, с любезната подкрепа на българския политически елит?

Непрекъснато тиражираната лъжа, че начинът, по който се избира ВСС и колегиите във ВСС не е толкова важен, защото, видите ли, тепърва предстоят промени в различни закони и кодекси, които са много по-съществени за реформиране на съдебната система, не я прави истина.

Кой извършва селекцията на магистратите, които влизат в съдебната система, кой контролира техните действия, кой избира административните ръководители в правораздаването, кой санкционира магистратите при извършени от тях нарушения, кой избира хората, които израстват в съдебната система?

По закон и Конституция това е Висшият съдебен съвет. Тогава логично идва въпросът – кой избира членовете на ВСС, как? Каквито кадри влязат в състава на съдебния орган, такива ще бъдат отглеждани и възпитавани в цялата система. Членовете на ВСС се възпроизвеждат надолу по веригата и затова как и какви хора се избират във върховния орган на съдебната власт е най-важната стъпка, за да започне промяната в цялата система. Хората осмислят институциите и затова техният правилен подбор е най-важната стъпка по пътя към промяната, а не непрекъснатите промени в закони за пред Брюксел, чиято цел винаги е да се печели време.

Усилията, които бяха положени през последните седмици за спъване на реформата са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани.

Сигурно днес отново ще бъда обявен за атентатор, който ще извършва преврат.

Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат.

Това е система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и разбира се – съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна, грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват, противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са много грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани. Именно съдебната власт е тази, която може да изчисти всичко това и да върне върховенството на правото.

Обръщам се към Вас, скъпи колеги, да ми помогнете в тази трудна задача. Неслучайно атинският законодател Солон издава закон, който гласи, че отбягването на спорове е престъпление за всеки гражданин. Убеден съм, че с Ваша помощ, колеги, българският съдия може да се превърне в онова, което е неговото призвание и което е – да бъде свободен и независим. Защото ценностите на старите демокрации, на които ние непрекъснато се възхищаваме, не представляват естественото състояние на тези общества, а са отстоявани векове наред. Затова и ние, като магистрати, принадлежащи исторически на времето, в което живеем, трябва да се борим с всички сили за върховенството на правото. Казвам върховенство на правото, а не на закона, защото понятието върховенство на закона крие един опасен риск – тъй като става дума за управление на човек от човек. Върховенството или господството на правото е власт на ценостите, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционна законност, която стои над. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи.

ПО-КЪСНО ВЕЧЕРТА ТАЗИ РЕЧ НА ЛОЗАН ПАНОВ ЗВУЧА НА ПРОТЕСТ ЗА РЕФОРМИ ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

В този смисъл Ви призовавам – да се борим заедно с всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото.

Ще завърша с една с притча.

Кралят осъдил един човек, за чиито деяния му се полагала смъртна присъда. Той обаче му предложил да избира своята съдба – или да бъде обесен или да попадне зад голяма, страшна, стоманена порта. Престъпникът помислил и избрал бесилото. Когато на шията му сложили примката, той казал:

„Стана ми любопитно – какво има зад онази тъмна, черна порта?”

Кралят се разсмял:

"Ето, разбраш ли, получава се нещо забавно. Аз на всички предлагам избор и всички избират бесилото.” 

"А зад портата какво има, аз така или иначе няма на кого да кажа”, добавил престъпникът, посочвайки примката на врата си.

След като замълчал, кралят отговорил:

"Там е свободата. Но хората така се боят от неизвестността, че пред нея предпочитат въжето.”

Поздравявам Ви с днешния ден и моето пожелание към всички Вас е да си припомним отново една мисъл на Рузвелт, че единственото, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Нека кажем не на страха и не допуснем мълчанието да ни превърне в страхливци. Нека всички заедно се преборим с неизвестността и извикаме силно: Стига вече толкова!

...

Реч на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, произнесена на тържеството по повод 135 години от основааването на ВКС в зала Тържествена на Съдебната палата. Заглавието е на Клуб Z.

 
Лозан Панов. Снимка ВКС

Сигурно на мнозина ще им се стори, че съм голям наивник, че се надявах това честване да се превърне в двоен празник, който да надхвърли рамките на институцията. Става дума за гласуваните промени в Конституцията на Република България от парламента преди два дни, с които трябваше да започне връщането на властта в институциите, тоест разрушаването на статуквото. (тук може да гледете цялата реч на видео)

Но както казва Рузвелт:

"В политиката нищо не става случайно и ако нещо се е случило, значи така е било замислено”.

Затова, ако за четвърт век демократично съществуване, държавата и обществото ни бяха поставени под пълен олигархичен контрол, значи така е било замислено.

Ако през това време 2 млн. българи напуснаха страната, сред които и голяма част от цвета на нацията, значи така е било замислено.

Ако тези, които останаха, не вярват, че съдебната система е справедлива, не вярват, че партии ги представляват, не вярват, че органите на реда ги защитават, не вярват, че данъците им работят за тях, не вярват на институциите, не вярват на медиите, значи така е било замислено.

Ако гражданите не вярват на държавата и в това недоверие изключително благоприятно се развива статуквото, значи така е било замислено. Ако в едно отворено и свободно общество, за каквото ние се считаме на хартия, търсенето на истината го наричат преврат, значи така е било замислено.

Ако само два дни преди това представителите на политическите сили спънаха конституционните промени, с което минираха съдебната реформа, значи така е било замислено.

Дали обаче всички ние, потърпевшите, си даваме сметка накъде ни води замисълът да бъде гарантирана съдебната зависимост, разбира се, с любезната подкрепа на българския политически елит?

Непрекъснато тиражираната лъжа, че начинът, по който се избира ВСС и колегиите във ВСС не е толкова важен, защото, видите ли, тепърва предстоят промени в различни закони и кодекси, които са много по-съществени за реформиране на съдебната система, не я прави истина.

Кой извършва селекцията на магистратите, които влизат в съдебната система, кой контролира техните действия, кой избира административните ръководители в правораздаването, кой санкционира магистратите при извършени от тях нарушения, кой избира хората, които израстват в съдебната система?

По закон и Конституция това е Висшият съдебен съвет. Тогава логично идва въпросът – кой избира членовете на ВСС, как? Каквито кадри влязат в състава на съдебния орган, такива ще бъдат отглеждани и възпитавани в цялата система. Членовете на ВСС се възпроизвеждат надолу по веригата и затова как и какви хора се избират във върховния орган на съдебната власт е най-важната стъпка, за да започне промяната в цялата система. Хората осмислят институциите и затова техният правилен подбор е най-важната стъпка по пътя към промяната, а не непрекъснатите промени в закони за пред Брюксел, чиято цел винаги е да се печели време.

Усилията, които бяха положени през последните седмици за спъване на реформата са напълно обясними, защото именно съдебната система е тази, която би могла да върне държавата на нейните граждани.

Сигурно днес отново ще бъда обявен за атентатор, който ще извършва преврат.

Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат.

Това е система, която е вербувала големи човешки и материални ресурси в изграждането на добре действаща машина, която умело си служи със службите, медиите, икономиката, политиката и разбира се – съдебната система. Действията й не се огласяват, а се държат в тайна, грешките й не се изваждат на показ, а се премълчават и укриват, противниците й се преследват докрай, а тайните й – то те са много грижливо пазени и не могат да бъдат разкривани. Именно съдебната власт е тази, която може да изчисти всичко това и да върне върховенството на правото.

Обръщам се към Вас, скъпи колеги, да ми помогнете в тази трудна задача. Неслучайно атинският законодател Солон издава закон, който гласи, че отбягването на спорове е престъпление за всеки гражданин. Убеден съм, че с Ваша помощ, колеги, българският съдия може да се превърне в онова, което е неговото призвание и което е – да бъде свободен и независим. Защото ценностите на старите демокрации, на които ние непрекъснато се възхищаваме, не представляват естественото състояние на тези общества, а са отстоявани векове наред. Затова и ние, като магистрати, принадлежащи исторически на времето, в което живеем, трябва да се борим с всички сили за върховенството на правото. Казвам върховенство на правото, а не на закона, защото понятието върховенство на закона крие един опасен риск – тъй като става дума за управление на човек от човек. Върховенството или господството на правото е власт на ценостите, които са фундаментални за всички нас и затова сме ги поставили в конституционна законност, която стои над. Тя е стандартът и съдът е този, който трябва да каже кое е правото, за да го приложи.

ПО-КЪСНО ВЕЧЕРТА ТАЗИ РЕЧ НА ЛОЗАН ПАНОВ ЗВУЧА НА ПРОТЕСТ ЗА РЕФОРМИ ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

В този смисъл Ви призовавам – да се борим заедно с всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото.

Ще завърша с една с притча.

Кралят осъдил един човек, за чиито деяния му се полагала смъртна присъда. Той обаче му предложил да избира своята съдба – или да бъде обесен или да попадне зад голяма, страшна, стоманена порта. Престъпникът помислил и избрал бесилото. Когато на шията му сложили примката, той казал:

„Стана ми любопитно – какво има зад онази тъмна, черна порта?”

Кралят се разсмял:

"Ето, разбраш ли, получава се нещо забавно. Аз на всички предлагам избор и всички избират бесилото.” 

"А зад портата какво има, аз така или иначе няма на кого да кажа”, добавил престъпникът, посочвайки примката на врата си.

След като замълчал, кралят отговорил:

"Там е свободата. Но хората така се боят от неизвестността, че пред нея предпочитат въжето.”

Поздравявам Ви с днешния ден и моето пожелание към всички Вас е да си припомним отново една мисъл на Рузвелт, че единственото, от което трябва да се страхуваме, е самият страх. Нека кажем не на страха и не допуснем мълчанието да ни превърне в страхливци. Нека всички заедно се преборим с неизвестността и извикаме силно: Стига вече толкова!

...

Реч на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов, произнесена на тържеството по повод 135 години от основааването на ВКС в зала Тържествена на Съдебната палата. Заглавието е на Клуб Z.

Коментари

Анонимен's picture
Анонимен

Симеон Мицев

Вие сте задължен да подготвите и промените статуквото, вместо да се оплаквате. Вие може да мобилизирате честните юристи и да подготвите реформата. Народът ще Ви подкрепи.
Анонимен's picture
Анонимен

Нова реформа?
Анонимен's picture
Анонимен

Ницев, я без дайте да дадем! България е парламентарна република и промените в законодателството не се извършват от професионални сдружения, а от депутати. Избрани оъ такува като теб! Аман от самовлюбени простаци!
Анонимен's picture
Анонимен

Мария Зангова

Силно, аргументирано и принципно изказване на Лозан Панов. То показва, че сред магистратите има хора, за които върховенството на закона е в основата на реално функционираща правораздавателна система. Има и друго: част от магистратите поставят професионалното и личното си достойнство над конюнктурните интереси. Въпреки старанията на ГЕРБ, генерала-футболист и компания, реформа в съдебната система система ще има, защото логиката на развитието е безкомпромисна и безпощадна.
Анонимен's picture
Анонимен

Достоен човек !

Българио, една бе ти достойна зарад тях и те за теб достойни, майко, бяха. Шапки долу !
Анонимен's picture
Анонимен

нормален

Става въпрос за народните представители, нали!?
Анонимен's picture
Анонимен

Атанас Василев

Само едно ми е чудно: как мафията е допуснала тоя човек на поста "Председател на Върховния касационен съд (ВКС)??
Анонимен's picture
Анонимен

prorok

Мафията сигурно много съжалява за грешката си с назначаването на г-н Панов. Интересно ми е сега какви прийоми ще измислят , за да го махнат.
Анонимен's picture
Анонимен

ами назначи го
Анонимен's picture
Анонимен

Алт

Много трудно. Гледах на живо избора - продължи цял ден. И оня вогон - шефа на етичната комисия беше много активно против и остана изненадан накрая.
Анонимен's picture
Анонимен

Николов

Подкрепям идеята това слово на г-н Панов да влезе в правната литература и да се превърне в основен документ на историците, които ще анализират много скоро с потрес и отвращение бутафорията на управлението на Борисов. И още нещо. Сравнете лексиката, стила, дълбочината на идеите и посланията към хората на България, истинската загриженост и тревога за съдбата на родината ни в тази реч и речите ,изказванията,подмятанията и пинизите на Футболист №1 в България.
Анонимен's picture
Анонимен

bros

Дори и на съдиите им писна. Това е добре!
Анонимен's picture
Анонимен

Добре...,

Не ми е ясно само,когато се сдобият с "независимост" и корумпираните магистрати,съдии и прокурори,що ще правим тогава?????????????
Анонимен's picture
Анонимен

Че ти от Луната ли падаш? В момента точно това се прави - абсолютна независимост на главния прокурор.
Анонимен's picture
Анонимен

Симеон

Наистина хубава реч,но аз оставам малко резервиран,делата на един човек говорят най-добре за него,а не думите!!!
Анонимен's picture
Анонимен

jadaween

... вързах се , тоя патос ме омагьоса ...
Анонимен's picture
Анонимен

Аз вярвам, че времето на страха отминава- всичко - с времето си - поколенията също се сменят, а с тях - и историята....
Анонимен's picture
Анонимен

Ощавен маркиз

Рядко хващам вяра на български институционалисти, но господин Панов ми грабна вниманието още със следизборното си експозе за председател на ВКС. Импонира ми германската педантика и обмислен "инат" пред сложна проблематика. Този българин изскочи на националната ни институционална и ГРАЖДАНСКА СЦЕНА с необходимата силна експертиза и категорично нужни послания. С две думи, появи се силен център-нападател в бг-националната демократична и ЕС-атлантическа гарнитура... Сещам се за нашия голям, световноизвестен футболер Стоичков: "Който играе - пичели". Чака ни голямата квалификация на евроатлантическото първенство - отборна, мъжка, гражданска!
Познавам донякъде настроенията, кадрилите и мълчаливите недоволства на съдийската "вип-общественост". Нещата са на унил кантар. Усърдни и подготвени професионалисти носят на раменете си зависими и погалени от олигарх-мафиотската "длан" пробутани, по-отдавна или отскоро, корумпирани мишоци. Чистка!!! Очищение! Имената и "делата" на пропадналите в зависимости са добре известни. БЪЛГАРИЯ има нужда от НЕ-вмирисана "рибешка глава". Нашите граждани умеят бързо да се съобразяват с правила, стига да ги видят от горе - надолу. Дори и ромите ни са такива.
Анонимен's picture
Анонимен

мако даков

Тия ли болшевишки нищожества, подлоги на комунистическата престъпна долна измет, ги наричате честни, умни и интелигентни хора? Ако бяха наистина такива щяха да осъдят тясно свързаното с комунистите същество и назначено от тях за президент на незаконната антинародна република Петърчо Стоянов. Ще ви припомня, че тоя нещастник си позволи да ме удари само защото го разобличих. Ами друго болшевишко нищожество и агент на ДС Костадин Тренчев осъди Георги Ифандиев за цитат. Тия същите честни съдии оправдаха комунягата Веселин Бончев, който изрече куп хули, обиди и клевети срещу мен в болшевишките парцали "Канал 2001" и "Ценрумгруп".Или сте като тях демек болшевишка измет или сте адски тъпи, за да не виждате каква червена сган са всички до един.
Анонимен's picture
Анонимен

KADE SPAHTE DO SEGA???

POLOIVINATA STE SI KUPILI MESTSTA I KADRUVANETO... VSI4KI VAN!!!!!!!
Анонимен's picture
Анонимен

КлубЗет, защо не припомните реакциите след избора на Лозан Панов? На РБ, в частност Атанасов, на шест не знам си какви организации (хранилката им е една), сред които вездесъщият БХК, призивите към онова нещо, което подписва укази в Президентството какво да прави ... Не всички са с къса памет, но масата от читателите ви са като овцете, които блеят, накъдето решите да ги насочите.
Анонимен's picture
Анонимен

Памет

Забравихте ли как "случайно" някакъв руснак прегази Лозан Панов точно когато се кандидатира за този важен пост?!
Анонимен's picture
Анонимен

:)

"В този смисъл Ви призовавам – да се борим заедно с всички сили съдът да разполага с онази степен на независимост, която да осигури господство на правото." - Добре, хайде по същество. 1. Може ли съдът да е независим, при зависима прокуратура? Прокуратурата не е ли естествен монополист върху входа на съдебния процес? 2. Прокуратура, зависима от партиите, парламентарно представени, независима ли е? Прокуратура, зависима от правителството, независима ли е? 3. Румънски модел, добре, но това са независими от началниците си редови прокурори. Независими да започнат и прекратят разследване, да внесат обвинение. Някой суперреформатор да е правил такова предложение по нашите ширини? Може би антикорупционния закон на Кунева?:):):) Личното ми виждане е ВСС да се избира изцяло от гилдията на практикуващите юристи /съдии, прокурори, адвокати и др./, гласуването във ВСС да е явно за отчетност и лелеяната прозрачност, да има механизъм за отзоваване /предсрочно прекратяване на мандат/. Наченки на такова решение са заложени в приетите промени. Да, ама така наречените реформатори не щат да чуят за такива решения. Те отстояват партийното начало - доминация на избраните от партийните централи /викат му НС/ членове в прокурорската колегия, с което слагат ръка и на входа на съдебната система. Та така, предложете решението за господство на правото и го защитете. Конкретните текстове, предизвикали оставката на Иванов, не го правят! По съм склонен да възприема оставките като протест срещу появилата се възможност за задължително явно гласуване във ВСС.
Анонимен's picture
Анонимен

След тази реч имам надежда, че и в България може да има справедливост. Трабва гражданска смелост и Лазар Панов доказа, че и в България има смели и достойни хора!
Анонимен's picture
Анонимен

Много смело и решително! Адмирации!
Адхок Внета's picture
Адхок Внета
Адхок Внета

Адхок Внета

ЛОЗАН ПАНОВ КАЗВА: "Ако българската олигархия си има държава, то тогава всеки опит властта да бъде върната в ръцете на гражданите наистина може да се нарече преврат"
МИРОСЛАВ ЗЛАТЕВ в “За суверена, неговата власт и върховенството на закона”,
обяснява кога връщането на властта в ръцете на гражданите няма да може да се нарече преврат"
..........................
""И накрая нека обобщим суверенните права на народа:
ЗА СУВЕРЕННИТЕ ПРАВА НА НАРОДА
И накрая нека обобщим суверенните права на народа:
1. Правото на законодателна инициатива, решение и контрол
2. Правото на пряко и поименно съставяне на законодателния орган и извършването на промени в неговия състав
3. Правото да налага решения на изпълнителната власт, с които да и постановява какво да прави
4. Правото да съставя пряко и поименно изпълнителната власт и да извършва промени в нейния състав.
5. Правото да бъде съдия и сам да избира съдии
July 5, 2006 ""
(Цялата статия виж на http://www.point-of-view.org/?p=113)
Адхок Внета's picture
Адхок Внета
Адхок Внета

МИРОСЛАВ ЗЛАТЕВ - http://www.point-of-view.org/?p=113

ЗА СУВЕРЕННИТЕ ПРАВА НА НАРОДА

1. Правото на законодателна инициатива, решение и контрол

2. Правото на пряко и поименно съставяне на законодателния орган и извършването на промени в неговия състав

3. Правото да налага решения на изпълнителната власт, с които да и постановява какво да прави

4. Правото да съставя пряко и поименно изпълнителната власт и да извършва промени в нейния състав.

5. Правото да бъде съдия и сам да избира съдии
Адхок Внета's picture
Адхок Внета
Адхок Внета

Съжалявам формата за публикуване не позволява текста да се оформи по прегледно.
Анонимен's picture
Анонимен

Господи,не всичко е загубено!Думите на Лозан Панов са огромна чест за него и огромна надежда за всички нас.Нека не спираме. Трябва да се спасим като нация и държава.Протестите трябва да добият такава мощ, че да пометат всякакви евентуални " контрапротести " и да наложат промените в съдебната система.Така стъпка по стъпка и в други сфери.Власт не се дава, власт се взима. И ние като граждани трябва да си свършим работата.Може ли някой да каже дали предстоят нови протести, кога и къде?
Анонимен's picture
Анонимен

Графикът на протестите по дни, часове и минути е разлепен по сградите на НС, МС, СП, МП и др. Гражданите са свободни да организират и други протести, митинги, шествия, флашмобс, извън предварително обявените.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Къде ще почивате на официалните празници през септември?