Най-трудно през 2016 г. ще се намират експертите с висше образование и най-вече специалистите в областта на информационните технологии (IT) и телекомуникациите. Заедно с финансистите, математиците и физиците, те ще бъдат едни от най-търсените кадри през тази година, показва проучване на Агенцията по заетостта сред работодатели.

Бизнесът ще се интересува не само от разработчици на софтуер, но също инженери и специалисти по поддръжката на хардуер. В списъка са също и преподаватели, вероятно заради растящата необходимост от професионални кадри. Изследването показва, че всяка десета фирма планира допълнително обучение за своите служители, а около 13,5% от работодателите са готови да наемат нови хора. Очаква се в следващите 12 месеца да бъдат разкрити 143 765 работни места.

Най-голям шанс за реализация отново ще имат хората със средно образование, особено ако работят в сферата на търговията и туризма. Гладът за продавачи, сервитьори, бармани и обслужващ персонал в хотелите ще остане традиционно голям, прогнозира Агенцията по заетостта. Ще се търсят също готвачи, шофьори, оператори на машини, фризьори, козметици, работници в шивашката и хранителната индустрия, дървопреработването. Хората, които са учили само до 8-и клас, ще имат най-голям шанс да работят в селското, горското и рибното стопанство, в добивната и преработващата промишленост, строителството.

Резултатите от проучването са включени в проекта на националния план по заетостта за догодина, който в момента се съгласува между отговорните министерства и агенции. Очакванията са с предвидения бюджет от 73 млн. лв. да се осигури работа по различни програми на поне 21 000 безработни, а други 11 000 души да бъдат включени в обучение. За работодателите пък са предвидени финансови стимули, с които приоритетно да назначават младежи до 29 години, хора в предпенсионна възраст, трайно безработни и хора с увреждания.