Цената на петрола падна под $30 за барел (159 л) и това са едни от най-ниските стойности за последните 12 години. Евтиният петрол създава сериозни проблеми за държави като Русия и Саудитска Арабия, чиито икономики, съответно и държавни бюджети, зависят от цените на суровините.

Всъщност колко евтин е петролът?

Сякаш забравихме, че само допреди 12-13 години неговата "нормална цена" беше от порядъка на $20. Нека да направим една историческа справка, като използваме статистическите данин на сайта Inflationdata.com. Сайтът е съпоставил номиналните цени от 1946 г. насам, като ги е преоценил през натрупаната към март 2015 г. инфлация в САЩ.

Ето и графиката с движението на цените.

Какви изводи можем да направим?

Да, номиналните цени дълго време са били ниски - до Петролната криза от 70-те години на миналия век. В началото на 80-те години на миналия век отново има пик - по време на т.нар. Иранска криза. От средата на 80-те години до началото на новото хилядолетие номиналните цени са в диапазова на $20, като през 2002 г. започва период на постоянно покачване до летните пикове на 2008 г. Накрая се вижда и спадът от последните години.

Но все пак обърнете внимание на реалните цени, които отчитат и инфлацията, защото тяхното значение за бизнеса и потребителите е по-голямо. На практика средната цена на петрола през последните 70 години е $41,70, пресметната в долари от март 2015 г. (синята линия). Което означава, че сегашните цени от порядъка на $30 действително са ниски и са наполовина под тези за последните 16 години (кафявата линия).

Все пак трябва да направим някои уточнения, които не изменят сериозно общата картина. Данните за долар и инфлация в САЩ са към март 2015 г. Тогава доларът е струвал 1,81 лв., сега е 1,80 лева. Към края на 2015 г. средногодишната инфлация в САЩ е 0,5%.