Точно 73 млн. лв. ще отпусне правителството по Националния план за действие по заетостта през 2016 г., за да осигури работа на над 21 400 безработни лица. С решение на Министерския съвет други 11 00 ще бъдат включени в различни форми на обучение, като част от парите ще бъдат предоставени на работодателите. 

Нов момент в политиките по заетостта през тази година ще бъде дуалното обучение за безработни лица без квалификация. Предвидените средства за него ще се дават на бизнеса за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа.

За първи път се дава възможност и за аутсорсване на услуги за безработни лица. Регистрирните у нас посреднически фирми ще получават суми за "подкрепена заетост", когато съдействат на хората от рисковите групи, на тези с висока степен на инвалидност или на всички, които срещат трудности при намирането на работа. Парите ще им се отпускат при условие, че им намерят несубсидирано работно място за поне една година, след като са ги подпомогнали с различни услуги, консултации, обучения и прочие. Планирано е включването на 2000 лица.

Според друга насърчителна мярка работодателите ще могат да спестят половината от трудовите възнаграждения на всеки нает представител на уязвимите групи. Това са хора, регистрирани като безработни поне шест месеца, безработни до 24 години, такива с основно и по-ниско образование, както и хора над 50 години.

Междувременно с друго свое решение правителството добави в списъка на регулираните професии длъжността "лекарски асистент". Включването й в този списък отговаря на изискванията в системата на здравеопазването и на законовите изисквания за регулирана професия по Закона за признаване на професионални квалификации.