Всяка критика на властите от страна на сдруженията с идеална цел в Русия ще бъде считана за политическа дейност и ще си има съответните последици.

Това ще стане факт, ако бъде приет законопроект, разработван в момента от Министерството на пръвосъдието. Идеята е той да бъде прилаган при оценката на дейността на неправителствените организации и обявяването им за "чуждестранни агенти".

В него се предлага за политическа дейност да бъдат обявени критиката на държавните органи, провеждането на социологически допитвания и защитата на човешките права, предаде Нюз.Ру.

Предлага се към сферите, в които може да бъде осъществявана политическа дейност, да бъдат отнесени държавното строителство и федералното устройство, гарантирането на суверенитета и териториалната цялост на страната, гарантирането на законността, правовия ред, сигурността, отбраната, външната политика, целостта и устройството на политическата система, социално-икономическото и националното развитие на Русия.

Законопроектът обявява за политическа дейност и функционирането на органите на държавната власт и местното самоуправление, въпросите за човешките и гражданските права и свободи, оценката на решенията на държавните органи, формирането на обществено-политически възгледи и убеждения, включително чрез анкети, въвличане на граждани в изброените видове дейност и финансиране на посочената дейност.

"Проектът предлага да бъде записано, че политическата дейност може да се осъществява само чрез участието в организации и провеждането на публични мероприятия под формата на събрания, митинги, демонстрации, шествия или бдения", гласи пояснителна бележка към документа.

Прави впечатление, че всичко е направено заради "чуждестранните агенти". През 2012 г. Русия прие закон, който задължи като такива да се регистрират всички неправителствени организации, финансирани от чужбина и участващи в политическа дейност. Руското правосъдно министерство даде този статут на над 50 организации. Сред тях дори е общество "Мемориал", документиращо сталинските репресии.

През 2015 г. законът бе променен така, че вече е практически невъзможно една НПО да излезе от списъка с "чуждестранни агенти", жалват се техните активисти. Става дума за т.нар. патриотична стоплиста. Документът представляаа списък от чужди неправителствени организации, които представляват заплаха за руския конституционен строй. Препоръчва се те да бъдат обявени за нежелани на територията на страната.

Наскоро нежелана стана фондация "Отворено общество" на Джордж Сорос. Миналата седмица бе съобщено, че властите в руския град Воркута изгорили над 50 книги и иззели от библиотеки над 500 тома, издадени от нея.