Държавният глава Росен Плевнелиев се присъедини днес към "Петиция за изучаване на тоталитарните режими през ХХ век в учебниците по история", съобщи президентството. Петицията е инициирана от депутата от ГЕРБ Методи Андреев.

Документът обединява четири досегашни подписки - на депутати, евродепутати, както и две граждански инициативи. Петицията ще е отворена до президенските избори.

До момента тя е подписана от повече от 100 народни представители и български депутати в Европарламента, сред които членове на ГЕРБ, Реформаторския блок, ДПС и БЗНС.

"Каква по-смислена кауза от тази да научим уроците си от историята. За съжаление, Европа днес все повече показва, че не го прави“, коментира Плевнелиев.

Петицията е адресирана до Министерство на образованието, и поставя за цел да се включи "с подобаваща тежест, обективното и комплексно изучаване на историята на тоталитарните режими през ХХ век", като в първоначалната декларация от далечната 2010 г. се набляга на "преразглеждане и коригиране на учебниците по европейска история, така че децата да могат да научат и да са предупредени за комунизма и неговите престъпления по същия начин, по който са научени да осъждат нацистките престъпления”.

В момента тоталитарните режими и съвременната история се изучават в 10-и гимназиален клас. На практика две трети от учебниците за този клас се занимават с комунизма, фашизма, националсоциализма в детайли.

Ето и пълния текст на петицията, която можете да подпишете онлайн тук - засега са се включили едва 758 души:

До

Министъра на образованието и науката на Република България    

Петиция за  изучаване на тоталитарните режими през ХХ век  в учебниците по история       

Госпожи и господа,  

През изминалите 25 години на преход в българската образователна система изучаването на тоталитарните режими през ХХ век остана частично и непълно застъпено в учебните програми. Обществената необходимост от осветляването на тези периоди става все по-осезаема за младите българи. Недопустимо е мирогледът на  хората, които ще управляват държавата утре, да бъде моделиран с невежество и заблуди за миналото.  Още повече, че през 2009 г.  българският парламент подкрепи решенията на Пражката декларация от 2008 г. „Европейската съвест и комунизмът” за осъждане на престъпленията на комунизма и приравняването им с тези на нацизма.   В декларацията, която бе подкрепена преди 6 години от българските народни представители, ясно и категорично се препоръчва: „преразглеждане и коригиране на учебниците по европейска история, така че децата да могат да научат и да са предупредени за комунизма и неговите престъпления по същия начин, по който са научени да осъждат нацистките престъпления”.  

Ние, долуподписаните настояваме:   

Министърът на образованието и науката да се разпореди да бъдат предприети действия, щото в учебните програми на българските училища да бъде включено, с подобаваща тежест, обективното и комплексно изучаване на историята на тоталитарните режими през ХХ век. Основание за това наше искане е и фактът, че България остана единствената страна от бившия социалистически лагер, в която историята на близкото ни минало не е достатъчно добре обяснена и представена в учебния процес.  

Госпожи господа,  

Формирането на правилни ценности и изграждането на младите българи като достойни патриоти и родолюбци е в нашите ръце!