Една от "знаковите" заместнички ни Владимира Янева в Софийския градски съд - Богдана Желявска, върви към пълно оневиняване от страна на ВСС, пише defactolegal.bg, позовавайки се на свои източници.

Дисциплинарният състав от Висшия съдебен съвет е гласувал с мнозинство 2:1 за това, че Богдана Желявска не е извършвала нарушения и няма за какво да бъде наказвана. Че Желявска е чиста пред професията смятали представляващият ВСС Димитър Узунов и прокурорът Румен Боев. Нарушенията са налице и за тях трябва да се носи отговорност, била позицията на съдията Камен Иванов.

Точката е в дневния ред на заседанието на ВСС в четвъртък. Очаква се мнозинството от кадровиците окончателно да оневини Желявска, прогнозира правният сайт.

Коя е Богдана Желявска?

След като френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан отприщи със свое интервю в края на 2014 г. темата за гнилите ябълки в смятания за най-важен съд в страната, едно от нещата, които станаха ясни е, че Желявска е била титулярят, който извършва случайните разпределения на делата. Тя го е вършила не само за оглавяваната от нея Гражданска колегия, но и в търговската - до днес няма смислено обяснение защо.

Проверка на програмата "Лоу чойс", с която това е ставало, показа, че тя е силно компрометирана, подлежи на манипулации и дори на външни вмешателства и в крайна сметка през есента на 2015 изцяло бе подменена.

ВСС все пак назначи и цялостна проверка на съда, в който отиват всички дела срещу знакови личности, злоупотреби за милиони, корупция и търговски казуси с огромен финансов интерес.

ДИСЕКЦИЯ НА ЕДИН СЪД: СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД

Резултатите бяха изнесени през април 2015 г. и в тях се казваше, че Желявска (заедно с Янева и другата й заместничка Петя Крънчева, б.р.) подписвали еднолично заповеди кой съдия да замести болен колега, магистрати са командировани и откомандировани без мотиви, а... пък командированите казаха пред ВСС, че са много доволни от ръководството.

"В това отделение (Гражданското, б.р.) има голям брой командировани съдии, преимуществено от ниво районен съд. Тези съдии правораздават в СГС по материя, която не са разглеждали дела в районните съдилища и на практика те се учат там", се казваше в доклада.

В голям брой случаи случайното разпределение както на гражданските, така и на търговските дела практически е осъществявано от съдебните помощници, констатира комисията от ВСС. През 2013 г. ВСС препоръчва на всеки 6 месеца да се правят проверки относно спазването на принципа на случайното разпределение на делата. За периода 2013 и 2014 г. няма извършени такива проверки.

Как фалитите отиват все при едни съдии?

Видно от справката на ВСС, през 2011 г. най-голям брой постъпления по дела за несъстоятелност отива в един състав – VІ-6.
При положение, че през 2013 г. и през 2014 г. са правени проверки и ръководството е реагирало на всяко предложение за промяна процента натовареност, няма обяснение големият брой разпределени дела за несъстоятелност през 2013 г. на VІ-8 състав и през 2014 г. на VІ-13 състав, въпреки че през 2013 г. VІ-8 състав е бил изключен изцяло за последното тримесечие. Постъпленията на делата за несъстоятелност на тези състави са прекомерни и надвишават значително останалите състави, констатира още проверката.

Не е чудно продължението: че ВСС не открива в ГО вътрешни правила, които да следят и изравняват натовареността на съдиите, как се избира на кого да се възлагат нови дела, а също и ясни мотиви за заместване при отпуски, командироване и откомандироване.

Дават се примери със съдии, които са посочвани в 9.00 и 9.30 ч. - точно преди самото дело, без въобще да са запознати с него. 

По отношение на регулиране процеса на заместване на гражданските съдии в СГС въпросът преобладаващо се решавал субективно - ad hoc, без да се отчитат обстоятелства – например има ли необходимост от заместване, честота на заместванията, натовареност и пр., което води до значителни затруднения за съдиите да се подготвят качествено и своевременно за съдебното заседание, съответно води и до непропорционално натоварване на съдиите в отделенията. 

По молбите за освобождаване от държавна такса... Желявска също се произнасяла лично, констатираха тогава от ВСС. Молбите въобще не отивали за разглеждане при съответен съдебен състав и това било „трайна практика“.

След свидетелствата на магистрати тогавашният правосъден министър Христо Иванов и председателят на ВКС Лозан Панов съвместно предложиха образуване на дисциплинарни дела срещу Владимира Янева и Богдана Желявска.

И така до предстоящото заседание в четвъртък, когато целият ВСС ще се произнесе по случая.

За "компенсация" обаче на същото заседание Съветът ще умува за втори път по предложението на петима членове за налагане на дисциплинарно наказание на Веселина Ставрева, съдия в Софийски градски съд. Тя освободи под парична гаранция през м.г. Румяна Ченалова, която прокуратурата преди това бе обявила за национално издирване. После тя не наложи задържане под стража и на Волен Сидеров и Десислав Чуколов.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯТ ВСС: ЩЕ СИ ИЗИГРАЕМ НЕЩАТА ДОКРАЙ, ТАКА КАКТО СМЕ РЕШИЛИ