Министерството на туризма явно е тръгнало на тотална война с всички къмпингари.

След като Народното събрани гласува окончателна забрана за палатките на морския бряг с изменения в Закона за черноморското крайбрежие, сега ведомството на Николина Ангелкова има намерение тя да се разпростре върху територията на цялата страна.

Туристическото министерство е пуснало за обществено обсъждане проект на промени в Закона за туризма, с който се забраняват всички форми на бивакуване, поставяне на палатки, каравани или кемпери на цялата територия на страната, алармираха от "Зелени закони".

Идеята на ведомството е палатките да се разпъват само на места, които са категоризирани къмпинги. А такива почти няма.

Затова пък са предвидени солидни глоби за нарушителите, в каквито автоматично ще се превърнат всички български къмпингари.

Ето какво предвижда законопроектът "Ангелкова":

"§ 103. Създава се чл. 207а:

(1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.

(2) В случаите по ал. 1, когато от къпмингуването e на стъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв., освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди.

(3) Който предоставя обособени терени за къмпингуване в нарушение на разпоредбата на чл. 128, т. 1, б. „л” се наказва с глоба в размер на 3000 лв. или имуществена санкция в размер на 5000 лв.”. 

От "Зелени закони" призовават всички граждани, които не са съгласни с разпоредбите на законопроекта да изпратят писмени възражения. Срокът за това обаче изтича само след три дни, което означава, че феновете на този вид трябва да действат бързо.

От туристическото министерство очакват мнения до 15 март на адрес: d.petrova@tourism.government.bg

"Напомняме, че на фона на застрояване на природата на България с градове от призрачни хотели, които имат минимална заетост и при липсата на къмпинги в страната, тези законови промени биха представлявали помощ за органичен брой туристически фирми, концентрирани в хотелско строителство, което не води до развитие на туризъм и има за пряк ефект все по-ясно изразената тенденция български граждани да търсят почивка сред природата извън собствената си страна", обясняват от "Зелени закони". 

Според организацията целта на закона е да се осъществи натиск върху къмпингарите да изберат хотелски вид почивка в свободното време, независимо от предпочитанията си. От "Зелени закони" посочват и че ограничението лични превозни средства да могат да бъдат разполагани само на публично категоризирани къмпинги изключва частни имоти и обществени паркинги, което показва пълно непознаване на този вид туризъм от страна на Министерството на туризма.

От ведомството на Николина Ангелкова коментираха пред Клуб Z, че нямат очакват становища по законопроекта и че ще се вслушат в разумните позиции на всички заинтересовани страни - хотелиери, туроператори и еко организации.

"Това не е окончателен законопроект, готови сме да чуем всички позиции", уточниха от ведомството.