Министерството на здравеопазването ще получи 20 млн. лв. от държавния бюджет, за да осигури ваксини за Националния имунизационен календар за тази година, реши правителството на днешното си заседание. 

МОСКОВ ИСКА ОЩЕ 20 МЛН. ЛВ. ЗА ВАКСИНИ

Сумата трябва да покрие пропуснатите имунизации през 2014-а и 2015-а, когато на няколко поредни търга не се яви нито един кандидат. За целта здравното ведомство изготви специален доклад с подробно разписани мотиви, в който уточнява, че неизвършените ваксинации вече са планирани за поставяне, но закупуването им ще натовари допълнително бюджета на министерството.

"Недоговорените количества ваксини през 2014 г. и 2015 г. доведоха до натрупване на голям контингент неимунизирани лица от различни възрасти, за които трябва да бъдат осигурени ваксини при първа възможност. В противен случай рискът от поява и разпространение сред неимунизираните на тежки ваксинопредотвратими инфекции е изключително висок", пише в официалния доклад на ведомството.

На същото заседание кабинетът забрани и един от най-големите абсурди в здравната система - родителите на деца, постъпили в болница, да плащат за това, че остават да се грижат за тях. Придобилата лоша слава такса "майка" няма да се събира от придружителите на деца до 7 г., както и от придружителите на деца до 18 г., които се нуждаят от допълнителни грижи в болницата. Изрично се забранява и доплащането за престоя на личните асистенти на хора с увреждания, които не могат да се обслужват сами.

Извън закона остават също и даренията, които болниците събират за услугите, покривани от Националната здравноосигурителна каса. В момента по този начин пациентите дофинансират от джоба си почти всички медицински дейности, за които публичният фонд не осигурява достатъчно пари. Занапред болните пак ще могат да даряват определени суми на лекари или лечебни заведения, но само ако сами пожелаят това. 

Услугите, за които пациентът законно ще си плаща, са т. нар. ВИП болнични стаи, допълнителен медицински персонал, индивидуално меню за хранене, както и за избор на лекуващ лекар или екип. Регламентира се и услугата "самостоятелен сестрински пост", която ще предлага обслужване от медицинска сестра или акушерка извън осигурената от здравната каса медицинска помощ. 

ЛЕКАРИТЕ БЛАМИРАХА МОСКОВ И РЕФОРМИТЕ

Изискванията са подробно описани в Наредбата за осъществяване на достъп до медицинска помощ на Министерството на здравеопазването. С нея се регламентира също осъществяването на планов прием в лечебните заведения. Според приетите текстове лечението на пациентите, които не се нуждаят от спешна терапия, ще може да се отлага във времето, но не повече от 2 месеца. Болните ще подписват писмено съгласие, но само след като бъдат подробно информирани за евентуалните рискове от забавяне на приема в болница и за възможните алтернативи, включително и в други лечебни заведения. Предреждането в листата за планов прием ще е забранено, дори ако дадено лице пожелае да си плати за по-бърз прием. Самият график пък ще бъде публикуван в сайта на НЗОК и ще може да бъде следен от заинтересованите.

РЕШЕНО: "ОТПЕЧАТЪЦИТЕ" ВЛИЗАТ В СЛУЖЕБЕН РАМКОВ ДОГОВОР

В крайна сметка решението на Министерския съвет да одобри Наредбата за достъпа до медицинска помощ регламентира и спорната система за пръстово идентифициране, която не получи подкрепата на лекарското съсловие. Всички дейности в болниците, в това число и самото приемане за лечение, ще се регистрират в реално време чрез биометричните данни на пациентите. Специални устройства ще сканират повърхността на даден пръст и ще генерират уникален цифров код, който ще свързва лицето с цялата налична здравна информация за него в системата на здравната каса. Целта е да се ограничат злоупотребите с публични средства в сектора, а фондът да покрива само реално извършени разходи. По всяка вероятност "отпечатъците" ще започнат да се ползват в болниците още в началото на лятото.