Българка съм, живея в чужбина - грях, за който ще се пържа в Ада, ако и там председател е Валери Симеонов. И все пак, чия гражданка съм? Като част от суверена на Републиката - народът, от който произтича всяка власт - искам да знам: Чии интереси се заклехте да защитавате, драги народни представители? Защо моите конституционни права, които единствени гарантират държавността в България и легитимират вас самите, станаха жертва на вашата фанатична обсесия по ЧУЖДА ДЪРЖАВА? Какво общо имам аз и останалите българи в чужбина с каквито и да е домогвания на турската държава? Защо наказвате мен за своите горестни теории на конспирацията? Защо ни забърквате проблематика, прилежаща към работата на тайните служби, а не на изборното или което и да е гражданско законодателство, като с брутална лекота ни отнемате достъпа до фундаменталното гражданско право на глас? Като част от суверена на Републиката, ние, българите зад граница, съ-изграждаме държавата с гласа си. Без нас не може за има парламент и каквито и да било институции, които да се борят с "вражески" съседни сили. Без нас няма да има България. Обединяването на всички граждани в една глобална, конституционна и независима от машинации България е приоритет на националната сигурност. Вашите приоритети са тези на една друга Сигурност. Като ни наричахте "безродници", а стремежите ни "сатанински", и вие ли гледахте в огледалото? Там, в отражението си, сте сами в позора. Народът изгубихте отдавна и зад вас няма никого.