Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел срещу четирите най-големи търговски вериги у нас - "Лидл", "Кауфланд", "Билла" и "Метро кеш енд кери". Според публикуваното решение на ведомството за образуване на производството, то е за забранено споразумение или съгласуване по чл.15, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията.

Текстът на въпросния нормативен регламент гласи:

"Забранени са всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар, като:
1. пряко или косвено определяне на цени или други търговски условия;
2. разпределяне на пазари или източници на снабдяване;
3. ограничаване или контролиране на производството, търговията, техническото развитие или инвестициите;
4. прилагане на различни условия за един и същ вид договори по отношение на определени партньори, при което те се поставят в неравноправно положение като конкуренти;
5. поставяне сключването на договори в зависимост от поемането от другата страна на допълнителни задължения или от сключването на допълнителни договори, които по своя характер или съгласно обичайната търговска практика не са свързани с предмета на основния договор или с неговото изпълнение." 

От КЗК уточняват, че в периода от 2013 г. до настоящия момент на българския пазар на търговия на дребно с храни и други бързооборотни стоки продължи интензивното навлизане на нови големи търговски вериги (Lidl), като някои от съществувалите и преди това търговски вериги (основно Billa, Kaufland, Фантастико, Метро Кеш енд Кери) са продължили процеса на разширение на търговската си мрежа, преди всичко чрез създаване на търговски обекти в по-малките населени места и в жилищните райони на по-големите населени места.

От антимонополното ведомство отбелязват и че независимо от започналия през 2015 г. процес на постепенно излизане от пазара на някои големи търговски вериги като Carrefour и Piccadilly, като цяло се запазва тенденцията за интензивно увеличение на пазарното присъствие на хипермаркетите.

"Навлизането на нови и разширяването на пазарното присъствие на съществуващите по-големи търговски вериги води като закономерен резултат до увеличение на пазарния дял на модерната търговия при дистрибуцията на храни в България, което от своя страна увеличава значението на наложените от модерната търговия нови механизми за доставка и дистрибуция на храни и други бързооборотни стоки. Във връзка с навлизането на нови търговски вериги (Lidl) в България се наблюдава значително увеличение на пазарния дал на стоките със собствени марки на търговските вериги, които заемат все по-голям дял от продажбите на търговските вериги и съответно от доставяните им от производителите стоки", е записано в решението на КЗК. 

Според ведомството на Петко Николов обаче при продажбата на стоки със собствена марка търговските вериги по същество се явяват конкурент на своите доставчици, доколкото последните реализират в техните или в други търговски обекти и стоки с марки на производителите.

"В същото време търговските вериги определят ценообразуването при продажбата на дребно както на стоките със собствени марки на веригите, така и на стоките с марки на производителите. В резултат от това възникват възможности за негативно въздействие върху процеса на ценообразуване както на доставните и продажните цени на стоките със собствени марки, така и на доставните и продажните цени на стоките с марки на производителите. Увеличението на дела на стоките със собствена марка в асортимента на търговските вериги увеличава техните възможности да въздействат по косвен начин върху доставните цени на своите доставчици по отношение на предлаганите от тях стоки с марки на производителя, а именно като променят цените на дребно и по този начин оказват въздействие върху потребителското търсене на тези стоки спрямо аналогичните стоки със собствени марки на търговските вериги, включително в рамките на организираните от тях промоционални кампании", обясняват от комисията. 

Според антимонополистите прекомерното увеличение на дела на стоките със собствена марка в асортимента на търговските вериги може да повлияе по негативен начин процеса на ценообразуване както на доставните цени, така и на цените на дребно на стоките с марка на производителя.

"На първо място това може да намали стимулите за търговските вериги да предлагат стоки с марки на производителя на конкурентни цени на дребно в сравнение с цените на предлаганите от тях стоки със собствени марки. Това увеличава стимулите на търговските вериги да определят нетните доставни цени на стоките с марка на производителя въз основа на ценово сравнение с доставните цени на стоките със собствена марка на веригата, преследвайки осигуряването на определен марж на печалба на веригата", обясняват от комисията.

Според КЗК самата философия на налагане на собствени за веригата марки всъщност изначално почива на идеята те винаги да бъдат ценово позиционирани на по-ниско ниво в сравнение с други аналогичните предлагани стоки.

В четвъртък служители на антимонополното ведомство са направили внезапна проверка в офисите на "Билла" и "Кауфланд", съобщиха от комисията, но отказаха подробности. Тогава бе обявено само, че в производството са включени и други големи търговци на храни, но не бе казано кои са те.

През 2012 г. 6 вериги - "Метро", "Пикадили", "Билла", "Т-маркет", "Хит" и "Кауфланд" поеха ангажименти пред КЗК да променят условия в общите си договори, които сключват с техните доставчици. Веригите обещаха да не изискват от търговците и производителите цените, на които те представят стоките си на конкуренти, както и да махнат клаузата "най-облагодетелстван клиент", която задължаваше търговците да дават най-ниските цени на доставка само на определена верига.