Habemus Бельова!

Катя Бельова бе избрана за председател на Окръжен съд-Благоевград след показателна дискусия и след като заради куп съмнения изборът й бе провален през януари дори от "реакционно" неразделения тогава ВСС. Днес той е разцепен на две колегии като плод от т. нар. съдебната реформа, а "мнозинството на здравите сили" показа, че действа още по-добре и безотказно - 8:6.

 

Как би изглеждал съдебен трилър за Дивия Югозапад?

 

Управляващата вече един мандат съдийка № 1 на Благоевград Катя Бельова открито воюва с бивша шефка на районния съд Екатерина Николова.

Случайно Николова не може да се яви на никакъв конкурс - включително и на този, - защото Бельова, която е "над" нея, повече от 2 години не намирала време да даде становище по атестацията й. И така по-младата (и нисша по ранг) съдийка пропуска всички срокове, за да кандидатства за каквото и да е. Ако другите съдии в страната се атестират на всеки 4 години , специално за Екатерина Николова този срок е бил - с любезното съдействие на Бельова - 6 години. 

Днес едни от въпросите от членове на съвета към единствената кандидатка за поста - Бельова, бяха около начина й на действие спрямо районната съдийка. След като тя изтъкна, че се е забавила защото хеб е била отсупка, хем е чакала становища от Етичната комисия по някокото сигнала, които лично е инициирала срещу опонентката си, бе попитана от няколкото  сигнала колко са довели до резултат.

С неудоволствие Бельова призна, че николко, т.е. - не е открито нито едно нарушение на Николова по инициираните от нея проверки. Но пък топката си се тупа и съдийката "врагиня" не помръдва по стълбицата...

"Не съм я забавила...", констатира само новата стара шефка на Окръжия съд.

А Геля Георгиева от Съвета се намеси в нейна подкрепа че "дискутираме въпроси, които и преди сме обсъждали".

В изказването си накрая Калин Калпакчив - един от хората, задали най-многото въпроси на кандидатката, нарече това "доказано необосновано иницииране на дисципинарни производства".

Да, всеки председател на Окръжен съд има право да инициира дисиплинарни дела. Но това ако не е злоупотреба с право за упражняване на „регламентиран тормоз“, ядоса се съдията.

Сред другите проблеми, за които стана дума в маратонското тричасово обсъждане на кандидатурата, бяха установените нередности при назначаването на съдебна дминистрация (от дирекция "Вътрешен одит" на самия ВСС, б.а.), инатенето й да не командирова съдии в изнемогващия районен съд и странните й действия спрямо съдия Пензов - и.д. ръководител на Районния съд, сменен по инициатива на Бельова от друг изпълняващ длъжостта. Бельова призна, че Пензов сменявал дограмата на съда с поръчка до шурея си, но пък членове на съвета веднага я контрираха, че именно тя като ръководител на Окръжния съд е стопанин на цялата съдебна палата.

 

А интересното тепърва предстои...

 

Интересни са два сигнала на банки срещу Бельова - единият от СИБанк днес бе обсъждан само мимоходом. От трезора, от който твърдят,  че са увредени, са написали 20-страничен сигнал с нарушения - според тях - по делото им срещу кредитополучатл. Още обаче няма резултат от тези сигнали, което пък означава, че те не влошават атестацията на Бельова.

Калпакчиев пак се намеси, че предлага при това "висящо" положение не само да не я избират за председател на съда, а да инициират пълна проверка и на окръжния, и на районния съд в Блъгоевград.

Мнозинството в Съвета посрещна инициативността му с хладно мълчание.

Вторият сигнал е от две банки, които се чувстват ощетени от обявяването на местно дружество във фалит със задна дата. Фирма с 3 ипотеки била обявена в несъстотлност, и така те не могли да получат  отпуснатите си кредити.

Напълно установен факт е, че по делото Бельова е извършвала случайно разпределение 7 пъти, докато на 8-ия се падне на нея. Това става през февурари 2012 г. - обърнете внимание на датата.

Официалната версия на председателката на съда през всички тези години е, че това е било демонстрация как работи системтата.

Има и становище от една адвокатка в подкрепа на Бельова. Има и становище на Инспектората, макар че днес многократно беше отбелязано, че проверката на Инспектората се е състояла в следното... разговор със самата Бельова и двете и замстнички. С други думи: "Така и така ли посътпихте? "Не" "Ок".

На въросната демонстрация не е присъствало дружеството "НПО Разград", което е официален наблюдател на подобни процедури. То дори не е чувало за демонстрацията и в официално свое становище отбелязва, че за нея няма писмени "следи".

"С оглед естеството на мероприятието (демонстрация – б.а.) обаче последното никога не е провеждано в рамките на 3 минути и то в края на работен ден, в какъвто времеви отрязък е направено 7-кратното преразпределение на визираното търговско дело", пише в сигнал и съдия Екатерина Николова. Ами сама си търси белята!

За разпределенито не знаел дори съдия Петър Узунов, който е натоварен от председателя на окръжния съд да разпределя делата в Търговското и Гражданското отделение.

 

Ама и това не е най-интересното... А КОЙ джурка делата в ОС-Благоевград

 

Един от най-забавните казуси, с които съветът се занима днес, е - защо при наличие на две свои заместнички Бельова е възложила на съдия Петър Узунов от години да разпределя делата. И то само в две отделения - Търгвското и Гражданското (към наказателни явно не проявява интерес, б.р.). Тя отговори, че иска по-широк кръг магистрати да участват в управлението на съда, а Соня Найденова от ВСС я попита - като иска по-широк кръг, някога кръгът "разширявн ли е" и с други съдии или важи само за съдия Узунов. Тя каза, че когато той е отпуска или болнични участват и други.

Любопитно е, че съдия Петър Узунов всъщност е брат на Димитър Узунов - представляващият съвета. Съриозен въпрос към Бельова, който така и остана без отговор, бе - като му е връчила разпределението, взела ли е мерки той да не разпределя на жена си, която също е съдия в ОС-Благоевград и не би било много редно.

Димитър Узунов днес мълчаливо гласува "за" Бельова. Без да изкаже становище или без например да си напрви отвод, защото става въпрос за брат му и снаха му... Е, да, ама проформа не избират тях, т.е. - няма проблем.

Юлия Ковачева, каза докато се мотивираше, че ще гласува протв кандидатурата, че са останали много въпроси без отговори. Съдийката каза, че дори няма да комнтира, че Бельова е възложила джуркането на Петър Узунов, защото като ръководител така е преценила. Тя обаче отбеляза друго - че Петър Узунов разпределя делата в Благоевгрдско от март 2011 г., а онова съ с7-те джуркания на Бельова е от февруари 2012 г.

Моят въпрос е защо съдия Петър Узунов не е разпределил и това дело, попита Конвачева. - Като е демонстрация - неко той да я извърши. Нали това е било негово правомощие към момента.

За всички тука, които се занимаваме с проекти от 3 г. и половина, знаем, че всяко едно действие по проект се отчита – оставят се документи, остават следи, остава отговорност.

И тука не става въпрос за две жени да си говорят или да спорят, а става въпрос за институционален спор, оббощи Ковачева сътресенията в югозападния район.

Въпреки това здравите сили в пълен състав избраха Бельова точно с нужните 8 гласа за (вкл. председателя на ВАС Георги Колев) срещу 6 против (вкл. председателя на ВКС Лозан Панов.

Очевидно всичко, което се говори тука, около тая маса 3 часа, няма значение. Факти! Господи, факти! Пред които ние тука си затваряме очите и гласуваме. 

Защото вчера видях една среща на 5-ия етаж, където това очевидно е обсъждано. Било е решено - това ме обижда. Ще изтече мадндатът ще трябава да се върнем с колегите си и ще трябва да се погледнем в очите - избухна Калин Калпакчиев след вота. 

Сега сме се затворили в тая сграда - "Езарх Йосиф" 12 някак нависоко... Не мога да премина от тая тема на друга тема!, ядоса се той и всички излязоха в кратка почивка.