Министерството на туризма предлага плажовете да бъдат разделени на отделни групи, което ще даде възможност за различни цени при даването им на концесия или под наем, предвиждат предложени за обществено обсъждане промени в Закона за устройството на черноморското крайбрежие.

В момента таксите се изчисляват на една база, независимо дали става дума за плаж в някой от морските курорти или такъв, който е на отдалечено място. Заради това през м.г. не можаха да бъдат напревени концесиите за първите екоплажове - "Делфин" и "Корал". Поради високата такса и в същото време увеличените изисквания към концесионерите, те се оказаха нерентабилни.

Сега предложението на ведомството на Николина Ангелкова е плажовете да бъдат разпределени в 4 групи, всяка с по три подгрупи, както и отделни класове.

Ето и групите:

Група I - Морски плажове, разположени в урбанизирани територии;

Група II - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група III - Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;

Група IV - Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм

За всяка от групите се създават по три подгрупи, въз основа на показатели като легловата база в прилежащата или разположената в близост урбанизирана територия, възможния максимален брой плажни места, преобладаващия релеф на брега, ограничаващ плажната ивица откъм сушата, изградената инженерна инфраструктура в зоната, тангираща с морския плаж, вида на морското дъно в определената за използване зона, екологичните характеристики на плажа, както и други специфични показатели.

А след определянето на съответната група и подгрупа плажовете ще бъдат класифицирани съобразно предлаганите на тях услуги като обособени зони с чадъри и шезлонги, свободна площ, атракциони, детски кътове, ресторанти и заведения.

Създава се и електронен регистър, който ще описва всички категоризирани и класифицирани плажове. Изискванията за класификацията и данните, подавани в регистъра, ще стават с отделна наредба.