Article_top

Издателска група „Просвета“ намери решение на голямото предизвикателство, пред което са изправени всички български учители и ученици в 1-ви и 5-и клас.

Припомняме, че през започващата на 15 септември т.г. учебна година е задължително да се преподава по новите учебни програми, но нови учебници няма. С изключение на „История и цивилизации“ за 5-и клас се предвижда новите помагала да влязат в употреба едва през следващата 2017/2018 учебна година.

Така учители и ученици ще трябва да се справят със сега действащите учебници, в част от които има сериозни несъответствия с новите програми. Най-често липсват важни уроци. Например в сегашната математиката за 1-ви клас липсват уроците по смятане по десетици от 20 до 100. Досега това се учеше във втори клас. В пети клас пък липсват над 15 урока по география – за континентите Африка и Антарктида, които се изучаваха в шести клас.

„Просвета“ реши проблема, като подготви работни материали, покриващи най-големите празноти между старата и новата програма. Те ще бъдат предоставени безплатно не само на всеки учител, но и на всеки български ученик – на всеки първолак и на всеки петокласник.

Тези образователни материали са на базата на новите проекти на издателска група „Просвета“ – учебниците с логата на „Просвета“, „Просвета плюс“ и „Просвета АзБуки“.

Така учителите, от една страна, могат спокойно да запълнят липсващите празноти, а от друга – да изпитат на практика как работи всеки един от учебниците на издателството, да направят сравнение между тях и за следващата 2017/2018 г. да изберат онзи, който е най-подходящ за техните деца.

За първокласниците материалите са по математика, околен свят и технологии и предприемачество. По математика липсващите уроци по смятане от 20 до 100 са в две отделни тетрадки – така, както са в учебника на Гарчева и Манова и както са в другия учебник – на Владимира Ангелова. По „Околен свят“ в една тетрадка са поместени липсващи уроци, избрани и от трите проекта за учебници – на Найденова, на Гетова и на Емилия Василева. В тетрадката по технологии и предприемачество са включени уроци от двата проекта – на Георги Иванов и на Любен Витанов.

В пети клас има готови свитъци с липсващите уроци по география и икономика (от учебниците на Стела Дерменджиева и на Люсила Цанкова), по български език (и от трите проекта за нови учебници – на Весела Михайлова, на Ангелова и на Милена Васева), по литература (от двата учебника на Албена Хранова и на Весела Михайлова), по човекът и природата (от учебниците на Кабасанова, на Виктор Иванов и на Мая Гайдарова) и по математика (от трите учебника на Пенка Нинкова, на Снежка Матакиева и на Аргирова).

Всички тези работни материали ще бъдат на чиновете на децата за началото на новата учебна година.

Вложихме много труд и средства за този жест, но го правим с радост – приемете го като израз на обич към нашите деца. И като знак за уважение към българските учители“, разказа днес главният редактор на издателство „Просвета“ Кина Андреева.

Същевременно Издателска група „Просвета“ внесе за одобрение в МОН по два или дори по три проекта за учебници по всеки предмет за 1-ви и 5-и клас – три букварчета и две математики за първи клас, две географии и три учебника по човекът и природата за пети клас и т.н.

Защо толкова много? Нали учебната програма по всеки предмет и за всеки клас е една и съща?

Програмите са едни и същи, но децата не са. Те са различни като индивидуални потребности, способности и интереси, като мотивация и амбиции – собствените и на родителите си, на околната среда. Право и задача на учителя е да подбере най-добрия учебник конкретно за своите деца.

Затова екипите на „Просвета“ са създали и различни учебници – макар всеки от тях стриктно да следва програмата и да дава пълния обем задължителни знания, те са различни по използваната методика (по подхода, начина и реда на поднасяне на основния материал, по подбраните примери, задачи и упражнения и др.). Различни са, разбира се, и като илюстрации и оформление.

Именно за да се ориентират учителите, родителите и децата, издателската група използва три отделни лога:

  • С логото „Просвета“ са обозначени учебници, които изчерпателно и на разбираем език поднасят на децата всички задължителни познания по съответния предмет. Те гарантират на учителите резултатност, на учениците – устойчиви постижения, а на родителите – сигурност, че децата им са знаещи, можещи и успяващи.
  • „Просвета плюс“ е новата марка в семейството. Тя обединява учебници, предназначени за амбициозни учители и ученици (а те съвсем не са малцинство!). Съдържанието отново е поднесено леко и интересно, като се търсят модерни и разнообразни методически форми за усвояване на необходимите знания и умения.
  • „Просвета АзБуки“ пък предлага най-добрите и доказани в досегашната практика учебници, преработени и допълнени съгласно новите програми. Тези учебници са познати, желани, харесвани и обичани от учители и ученици.

Общото между трите линии – на „Просвета“, „Просвета плюс“ и „Просвета АзБуки“ е изключително прецизният подбор на автори, художници и редактори; внимателното и съобразено с възрастта на децата изграждане на всяка учебна единица; лекото, ясно, интересно и същевременно изчерпателно изложение; и разбира се, пълното съответствие с учебната програма.

Но има и четвърта марка – „Просвета либри“. Под нейното лого пък се правят образователните ресурси на бъдещето – електронните учебници.

А електронен учебник има към всеки печатен. За да се уверите със собствените си очи каква е разликата - вижте на www.prosveta.bg.

 

Издателска група „Просвета“ намери решение на голямото предизвикателство, пред което са изправени всички български учители и ученици в 1-ви и 5-и клас.

Припомняме, че през започващата на 15 септември т.г. учебна година е задължително да се преподава по новите учебни програми, но нови учебници няма. С изключение на „История и цивилизации“ за 5-и клас се предвижда новите помагала да влязат в употреба едва през следващата 2017/2018 учебна година.

Така учители и ученици ще трябва да се справят със сега действащите учебници, в част от които има сериозни несъответствия с новите програми. Най-често липсват важни уроци. Например в сегашната математиката за 1-ви клас липсват уроците по смятане по десетици от 20 до 100. Досега това се учеше във втори клас. В пети клас пък липсват над 15 урока по география – за континентите Африка и Антарктида, които се изучаваха в шести клас.

„Просвета“ реши проблема, като подготви работни материали, покриващи най-големите празноти между старата и новата програма. Те ще бъдат предоставени безплатно не само на всеки учител, но и на всеки български ученик – на всеки първолак и на всеки петокласник.

Тези образователни материали са на базата на новите проекти на издателска група „Просвета“ – учебниците с логата на „Просвета“, „Просвета плюс“ и „Просвета АзБуки“.

Така учителите, от една страна, могат спокойно да запълнят липсващите празноти, а от друга – да изпитат на практика как работи всеки един от учебниците на издателството, да направят сравнение между тях и за следващата 2017/2018 г. да изберат онзи, който е най-подходящ за техните деца.

За първокласниците материалите са по математика, околен свят и технологии и предприемачество. По математика липсващите уроци по смятане от 20 до 100 са в две отделни тетрадки – така, както са в учебника на Гарчева и Манова и както са в другия учебник – на Владимира Ангелова. По „Околен свят“ в една тетрадка са поместени липсващи уроци, избрани и от трите проекта за учебници – на Найденова, на Гетова и на Емилия Василева. В тетрадката по технологии и предприемачество са включени уроци от двата проекта – на Георги Иванов и на Любен Витанов.

В пети клас има готови свитъци с липсващите уроци по география и икономика (от учебниците на Стела Дерменджиева и на Люсила Цанкова), по български език (и от трите проекта за нови учебници – на Весела Михайлова, на Ангелова и на Милена Васева), по литература (от двата учебника на Албена Хранова и на Весела Михайлова), по човекът и природата (от учебниците на Кабасанова, на Виктор Иванов и на Мая Гайдарова) и по математика (от трите учебника на Пенка Нинкова, на Снежка Матакиева и на Аргирова).

Всички тези работни материали ще бъдат на чиновете на децата за началото на новата учебна година.

Вложихме много труд и средства за този жест, но го правим с радост – приемете го като израз на обич към нашите деца. И като знак за уважение към българските учители“, разказа днес главният редактор на издателство „Просвета“ Кина Андреева.

Същевременно Издателска група „Просвета“ внесе за одобрение в МОН по два или дори по три проекта за учебници по всеки предмет за 1-ви и 5-и клас – три букварчета и две математики за първи клас, две географии и три учебника по човекът и природата за пети клас и т.н.

Защо толкова много? Нали учебната програма по всеки предмет и за всеки клас е една и съща?

Програмите са едни и същи, но децата не са. Те са различни като индивидуални потребности, способности и интереси, като мотивация и амбиции – собствените и на родителите си, на околната среда. Право и задача на учителя е да подбере най-добрия учебник конкретно за своите деца.

Затова екипите на „Просвета“ са създали и различни учебници – макар всеки от тях стриктно да следва програмата и да дава пълния обем задължителни знания, те са различни по използваната методика (по подхода, начина и реда на поднасяне на основния материал, по подбраните примери, задачи и упражнения и др.). Различни са, разбира се, и като илюстрации и оформление.

Именно за да се ориентират учителите, родителите и децата, издателската група използва три отделни лога:

  • С логото „Просвета“ са обозначени учебници, които изчерпателно и на разбираем език поднасят на децата всички задължителни познания по съответния предмет. Те гарантират на учителите резултатност, на учениците – устойчиви постижения, а на родителите – сигурност, че децата им са знаещи, можещи и успяващи.
  • „Просвета плюс“ е новата марка в семейството. Тя обединява учебници, предназначени за амбициозни учители и ученици (а те съвсем не са малцинство!). Съдържанието отново е поднесено леко и интересно, като се търсят модерни и разнообразни методически форми за усвояване на необходимите знания и умения.
  • „Просвета АзБуки“ пък предлага най-добрите и доказани в досегашната практика учебници, преработени и допълнени съгласно новите програми. Тези учебници са познати, желани, харесвани и обичани от учители и ученици.

Общото между трите линии – на „Просвета“, „Просвета плюс“ и „Просвета АзБуки“ е изключително прецизният подбор на автори, художници и редактори; внимателното и съобразено с възрастта на децата изграждане на всяка учебна единица; лекото, ясно, интересно и същевременно изчерпателно изложение; и разбира се, пълното съответствие с учебната програма.

Но има и четвърта марка – „Просвета либри“. Под нейното лого пък се правят образователните ресурси на бъдещето – електронните учебници.

А електронен учебник има към всеки печатен. За да се уверите със собствените си очи каква е разликата - вижте на www.prosveta.bg.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията