БРЮКСЕЛ - Сред шестте държави-членки на ЕС, които участват в проекта „Южен поток“, България е дала най-големи привилегии на Русия,  съобщи днес Европейската комисия.

Никоя друга от тези страни не е правила опити да изключва газопровода от европейското законодателство в енергетиката, т.нар. Трети енегриен пакет, каза днес Забине Бергер, говорителка по въпросите на енергетиката в Комисията.

„Българският случай, що се отнася до „Южен поток“ и Третия енергиен пакет, е уникален  в смисъл, че България обсъжда промени в своя закон за енергетиката, които открито изключват части от „Южен поток“ от ключовите разпоредби на Третия енергиен пакет,“ каза Бергер. „Според информацията, с която разполага Комисията, няма друг такъв случай в другите страни, засегнати от „Южен поток“.

Това е една от причините Комисията да открие процедура за нарушение само срещу България, макар Брюксел да има възражения и по двустранните споразумения на Австрия, Гърция, Словения, Унгария и Хърватия с Русия за строителството на бъдещия газопровод.

Втората причина е, че у нас строителството е на път да започне, докато в останалите държави проектът не е в толкова напреднала фаза, съобщи Антоан Коломбани, говорител по въпросите на конкуренцията в Комисията. 

„Нашето мнение е, че правилата на вътрешния пазар не са спазени в България,“ каза Коломбани. Според Комисията изборът на изпълнител е направен непрозрачно и договорът му позволява да наема подизпълнители без търгове. 

Изпълнителят е консорциум с участие на руската фирма „Стройтрансгаз“, която е контролирана от приближения на президента Владимир Путин олигарх Генадий Тимченко. Последният е между 48-те руснаци, на които САЩ  наложиха забрана за пътуване и замразяване на активите след като Русия анексира Крим. 

Предстои диалог между Комисията и правителството в София по спорните въпроси около „Южен поток“. 

„Докато текат тези дискусии с  българските власти и докато се постигне пълно съответствие с правото на ЕС, ние го помолихме да отложат проекта,“ каза Коломбани.

Поясненията бяха дадени часове, след като Европейската комисия предприе правни действия срещу България, заради настояването на правителството да строи руския газопровод „Южен поток“ според сега подписаните споразумения, с които ЕС не е съгласен.

Разбираме, че българското правителство е решило да започне с приоритет строежа на газопровода „Южен поток,“ каза пред „Клуб Z“ Шантал Хюз, говорителка в Комсията по въпросите на вътрешния пазар и услугите.

„Вече изразихме нашите безпокойства за спазването на енергийните правила на ЕС. Но имаме също основания да смятаме, че се нарушават и други правила на вътрешния пазар, в частност тези, свързани с възлагането на обществени поръчки“.

Ето защо днес изпратихме на българските власти официално уведомление,“ добави тя.

Правителството има един месец да отговори.

Официалното уведмително писмо е първата фаза на процедурата за нарушение, която Европейската комисия е длъжна да предприеме, ако някоя от държавите-членки нарушава правото на ЕС. Тя обикновено дава два месеца на съответните власти да отговорят.

За България обаче процедурата е ускорена. Такива бяха преди процедурите за Румъния и Унгария, когато Брюксел ги уличи в нарушения на основни принципи на ЕС.