Корпоративна търговска банка (КТБ) се обърна за помощ към БНБ, като поиска да бъде поставена под специален надзор, съобщи трезорът. До мярката се стигна, след като пред клоновете на банката в цялата страна се извиха опашки от граждани, които искат да изтеглят парите си.

За да защити интересите на своите вложители и клиенти, КТБ АД реши да потърси институционалната подкрепа на БНБ по реда на Закона за кредитните институции, като предложи на Централната банка да постави КТБ АД под специален надзор поради опасност от неплатежоспособност, съобщи банката.

Уверени сме, че това е допълнителна гаранция за защита на Вашите интереси, а също така и - за бъдещо възстановяване на банковата дейност на КТБ АД под прекия надзор на Централната банка.

Още веднъж сме длъжни да заявим, че Клиентите са ни скъпи и това е единственият мотив, от който се водим да предприемем тази нелека, но необходима в този момент стъпка, обяснава банката.

(Очаквайте подробности)