Главният прокурор Сотир Цацаров обяви, че към 10.00 часа са регистрирани 557 прокурори при необходим кворум от 755 души за откриване на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на Висшия съдебен съвет, съобщи пресцентърът на ВСС.

Това отложи с един час откриването на събранието, което след това може да започне работа независимо от броя на присъстващите.

На две заседания - днес и на 3 юни, общото събрание на прокурорите трябва да избере членовете на прокурорската колегия на следващия Висш съдебен съвет (ВСС) от магистратската квота.

Право да участват в общото събрание имат 1505 магистрати. Те ще гласуват за 12 кандидатури:

Галина Христова Стоянова –заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София;

Георги Стойков Кузманов - прокурор в Апелативна прокуратура – Бургас;

Гергана Найденова Мутафова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив;

Даниела Илиева Машева – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

Евгени Иванов Иванов – прокурор във Военно-апелативна прокуратура;

Ивайло Стефанов Медаров – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – София;

Магдален Тошев Маринов – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

Мери Десюва Найденова – прокурор във Върховна административна прокуратура;

Огнян Пеев Дамянов – прокурор в Окръжна прокуратура – Разград;

Пламен Василев Найденов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник;

Пламен Иванов Марков – прокурор в Апелативна специализирана прокуратура;

Ясенка Димитрова Шигарминова – прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив.

Прокурорите трябва да изберат четирима от тях. Петият представител на магистратската квота вече бе излъчен от следователите – това е Евгени Диков, шеф на следствието и заместник на главния прокурор Сотир Цацаров. Шестият член е самият главен прокурор по право, а още петима се избират от Народното събрание.

Общото събрание се провежда в две последователни съботи и ще бъде излъчвано в реално време чрез интернет сайта на ВСС в рубриката „Общо събрание на прокурорите за избор на член на ВСС – онлайн“.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ