Article_top

Проверка на сайта на община Благоевград, показва всички договори, сключени от началото на Програмата за енергийна ефективност (т.нар. саниране) до днес.

При разглеждане на договорите за обследване, извършено преди самото саниране, попадаме на „Екоконсулт“ ДЗЗД с управител Янко Димитров Янков, който е правил голяма част от обследването на сградите. На пръв поглед няма нищо странно, но това се оказва настоящия заместник-кмет по строителството на община Благоевград. Към момента на извършване на тази дейност, той все още не е заемал длъжността, но пък е показателно, че той е работил успешно с общината, още преди да стане зам.-кмет на 23 ноември 2015 година. От обследването той е получил сериозна сума пари, а по-късно отново свързана с него фирма започва да получава още пари, само че за изпълнение на строително-монтажните работи и инженеринга по Програмата за енергийна ефективност.

На среща със зам.-кмета Янко Янков става ясно, че именно съвместната и успешна работа с община Благоевград по обследването става причина той да бъде поканен в екипа на кмета Атанас Камбитов.

„Дълги години се занимавах с тази дейност и работих в сферата на строителството. Бях поканен за заместник-кмет, именно след успешната ми работа по обследването“, твърди Янков.

С името на Янков са свързани още няколко фирми в Търговския регистър:

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, „Стройинвест консулт София“ ЕООД, „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД, „АС инженеринг“ ЕООД, и „ Хидрокомерс България“ ЕООД - макар и с прехвърлени дялове, следата от участието на зам.-кмета е останала в регистъра.

„Строителство и саниране…”

Започваме проверка на всички фирми и откриваме, че една от тях – „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, е изпълнител по няколко договора за саниране с община Благоевград, дори и след като Янков вече е постъпил на длъжност в общината. Факт е, че той е излязъл от фирмата още през 2012 година, но е факт и че именно тази фирма продължава да получава милиони от саниране, именно в общината, чийто заместник-кмет е нейният бивш управител.

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД е фирмата първенец по саниране на територията на община Благоевград с 3 блока. Факт е също, че на 16 август 2016 година зам.-кметът Янков е член на Комисия за провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки, а за изпълнител на една от обособените позиции с №56 е определена именно фирмата, на която той е бил управител - „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД. С нея е сключен и договор на 21 ноември 2016 година на стойност 817 233,65 лв. с ДДС. Не е противозаконно, тъй като фирмата е продадена от него преди 5 години, но създава сериозен повод за съмнение в определянето на изпълнители в община Благоевград.

От друга страна, Янков може би се е доказал в годините назад, работейки с община Благоевград, а днес тези факти, оказва се, не притесняват никого. Още преди 3 години друга фирма, която се свързва с неговото име - „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД, е извършвала надзора на Спортния комплекс, изграден в благоевградския квартал „Еленово“. Същата фирма е правила и благоустрояването на улици в квартал „Струмско“ и в с.Бело поле. „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД е участвала и в обследванията, което е видно от доклад за обследване и технически паспорт, предоставени ни от община Благоевград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Дружеството „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД към този момент е получило от саниране 6,3 млн. лв. за обновени общо 7 блока в цялата страна. Фирмата до момента е работила в Благоевград, Гълъбово и Пазарджик, а има спечелени поръчки още в Белоградчик, Карлово, Асеновград и Казанлък. А в обединение с други фирми има спечелени поръчки и във Велинград и Гълъбово.

Фирмата е с дългогодишна история. Основана през 2005 година като дъщерно дружество на „ГБС Инженеринг“ и регистрирана с капитал 5000 лв. През април 2009 година ГБС продава компанията за 1 лев на Янко Димитров Янков, който до онзи момент е само управител. От тогава до сега има още две прехвърляния на собствеността - през 2012 година собственик става Петкана Петрова Николова, а от октомври 2016 година фирмата преминава в ръцете на 25-годишната Елизабет Мариус Урумова. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД в съдружие с дружеството „Топ хаус“ печели една от най-скъпите поръчки за саниране на сграда във Велинград за над 2,2 млн. лв. Дружеството „Топ хаус“ от своя страна е собственост на съпруга и брата на бившата депутатка от ДПС и бивш зам.-министър на екологията Фатме Илияз.

За всички от сърце

Нашето разследване показва обаче, че не само свързани със заместник-кмета фирми санират в Благоевград. Оказва се, че апетитни хапки от Програмата са стигнали и до голяма част от местните общински съветници.

На 20 май 2016 година е сключен договор с фирма „Хидроенерджи-БГ“ ООД, с управител Милен Динков, на стойност 2 363 858,54 лв. с ДДС. Въпросният управител е брат на Рашко Динков, който е съветник в Общински съвет - Благоевград. Дотук нищо кой знае колко притеснително, само че дори да няма законово нарушение, изниква логичният въпрос: не се ли използва санирането за осигуряване на подкрепа в Общинския съвет?

„Коалиция за Благоевград”, чийто представител е Динков, още по време на местните избори през 2015 година подкрепи кмета Камбитов за втори мандат.

„От 4-годишната съвместна работа с д-р Камбитов като кмет на Благоевград той ни убеди ,че е най-подходящият човек, който ще се справи с всички предизвикателства, стоящи пред Благоевград. Затова заявявам, че „Коалиция за Благоевград“ категорично ще го подкрепи за втори мандат. Искрено се надявам, че ще бъдем сред общините с най-голям процент усвояемост по европейските програми”, каза през 2015 година първият в листата за съветници от „Коалиция за Благоевград“ Рашко Динков.

Той обаче не е единственият съветник, който е свързан с фирма от санирането. „Динатстрой“ ООД, която е на общинските съветници Димитър Урдев и Васил Миладинов, също участва в Програмата и на 11 юли 2016 година сключва договор за нелошата сума от 1 812 558,33 с ДДС. По-интересното тук е как печелят поръчката имено те, при положение че другата кандидатстваща фирма - „ПСГ“ АД, е дала икономически по-изгодна ценова оферта от 1 400 395,39 лв. с ДДС. Разликата в цената е 400 000 лв. Факт е, че гаранционният срок на „Динатстртой“ е с 8 месеца по-дълъг от този на конкуренцията, но ако само това е натежало за избора, то ще възникне сериозно съмнение към комисията, определила изпълнителя.

Димитър Урдев е представител на партия „БЗНС-Александър Стамболийски“, която е коалиционен партньор на БСП, но това очевидно не му пречи да работи чудесно с кмета на ГЕРБ. Съвместната им работа е видна и от протоколите от сесиите на Общинския съвет, които показват, че той винаги гласува в подкрепа на кмета и заедно с групата на ГЕРБ.

До тях се нарежда Андон Тодоров – неговият брат Венци Тодоров е управител на фирма „БГ еврострой АВМ“ ЕООД, която е получила 840 278,12 лв. с ДДС от саниране на два блока в квартал „Струмско”. Тодоров е представител на „Партията на зелените“ и също оказва сериозна подкрепа за ГЕРБ при гласуванията.

И скъпо

Бърза проверка в сайтовете с обяви показва, че цената за саниране с включени труд и материали е 80 лв. за кв.м. В началото на Програмата държавата е давала почти по 300 лева за саниране на квадрат, а през 2016 година цената пада почти наполовина, показват справките.

В Благоевград обаче попадаме на договори, чиито цени се различават драстично една от друга. Най-високата цена в града е била около 203 лв./кв. м., показват таблиците на МРРБ – така твърди и зам.-кметът Янков в нашия разговор. Разликата между най-ниската и най-високата цена, според него, идва от променящите се в движение правила на самата програма.

Остава обаче въпросът с огромната разлика в цените, които ние установяваме при проверката на няколко идентични блока. По ЗДОИ изискахме Техническите паспорти и Доклади от обследването на 4 сгради с идентична етажност и Разгърната застроена площ (РЗП). Информацията ни бе предоставена в пълен обем, както я изискахме от община Благоевград.

Документите показват, че блокът на ул. „Цар Иван Шишман” №16 в Благоевград, който е 14 етажен, с РЗП-4525,43 кв.м е бил саниран за 1 256 911, 64 лв. с ДДС, което при проста сметка показва цена от 277,74 лв.кв. м.

Блок № 55 в квартал „Запад“ е 15 етажен, с РЗП-5423,30 кв.м., и е саниран за 776 496 ,35 лв. с ДДС, което е 143 лв. за кв. м. Разликата с предишния блок е 134 лв. на кв.м. – почти двойно.

За блок на ул. „Марица” 2, 14 етажен с РЗП- 5891,13 кв.м., много приличащ на предните два, цената за обновяването е 1 309 782,53 лв. с ДДС или 222,33лв. на кв.м. Отново сериозно разминаване.

Четвъртият разгледан блок се намира на ул. „Братя Иванови” 1 в Благоевград. С РЗП-5527,00, 15-етажен - санирането му е струвало 618 524,20 лв. с ДДС или 111,90 лв. на кв.м. , което е с 166 лв. по-малко от първия разгледан блок.

Докладите от обследването обаче показват идентични стойности и при четирите блока, което води до два извода - или обследването не е правено старателно и затова докладите са почти „copy-paste“, или ако е направено както трябва, то състоянието на тези блокове е идентично и цените за саниране би трябвало да са почти еднакви.

Цените обаче не са еднакви.

Програмата за саниране създаде една идеална, облечена в закони, корупционна схема. А качеството?

Само в Благоевград вече има десетки оплаквания от качеството на работа на фирмите изпълнители. Един от първите блокове, който протече, бе бл. 53 в кв. „Запад” и то само два месеца, след като приключи санирането там.

„Столицата на санирането” Благоевград може да е първенец по обновени сгради, но може да се окаже и първенец по усвоени милиони, които можеха да бъдат спестени.

...

Публикуваме със съкращения статията „Програмата за енергийна ефективност – програма за саниране на електорат и ефективност за политическата класа” от сайта Blagoevgrad-news.com. Тя е разработена с подкрепата на „Програма достъп до информация“ и Фондация „Америка за България“. Цитираните данни са получени по Закона за достъп до обществена информация . Използвани са и данни от публични регистри и сайтове.

Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.

Ключови думи
 

Проверка на сайта на община Благоевград, показва всички договори, сключени от началото на Програмата за енергийна ефективност (т.нар. саниране) до днес.

При разглеждане на договорите за обследване, извършено преди самото саниране, попадаме на „Екоконсулт“ ДЗЗД с управител Янко Димитров Янков, който е правил голяма част от обследването на сградите. На пръв поглед няма нищо странно, но това се оказва настоящия заместник-кмет по строителството на община Благоевград. Към момента на извършване на тази дейност, той все още не е заемал длъжността, но пък е показателно, че той е работил успешно с общината, още преди да стане зам.-кмет на 23 ноември 2015 година. От обследването той е получил сериозна сума пари, а по-късно отново свързана с него фирма започва да получава още пари, само че за изпълнение на строително-монтажните работи и инженеринга по Програмата за енергийна ефективност.

На среща със зам.-кмета Янко Янков става ясно, че именно съвместната и успешна работа с община Благоевград по обследването става причина той да бъде поканен в екипа на кмета Атанас Камбитов.

„Дълги години се занимавах с тази дейност и работих в сферата на строителството. Бях поканен за заместник-кмет, именно след успешната ми работа по обследването“, твърди Янков.

С името на Янков са свързани още няколко фирми в Търговския регистър:

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, „Стройинвест консулт София“ ЕООД, „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД, „АС инженеринг“ ЕООД, и „ Хидрокомерс България“ ЕООД - макар и с прехвърлени дялове, следата от участието на зам.-кмета е останала в регистъра.

„Строителство и саниране…”

Започваме проверка на всички фирми и откриваме, че една от тях – „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД, е изпълнител по няколко договора за саниране с община Благоевград, дори и след като Янков вече е постъпил на длъжност в общината. Факт е, че той е излязъл от фирмата още през 2012 година, но е факт и че именно тази фирма продължава да получава милиони от саниране, именно в общината, чийто заместник-кмет е нейният бивш управител.

„Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД е фирмата първенец по саниране на територията на община Благоевград с 3 блока. Факт е също, че на 16 август 2016 година зам.-кметът Янков е член на Комисия за провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки, а за изпълнител на една от обособените позиции с №56 е определена именно фирмата, на която той е бил управител - „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД. С нея е сключен и договор на 21 ноември 2016 година на стойност 817 233,65 лв. с ДДС. Не е противозаконно, тъй като фирмата е продадена от него преди 5 години, но създава сериозен повод за съмнение в определянето на изпълнители в община Благоевград.

От друга страна, Янков може би се е доказал в годините назад, работейки с община Благоевград, а днес тези факти, оказва се, не притесняват никого. Още преди 3 години друга фирма, която се свързва с неговото име - „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД, е извършвала надзора на Спортния комплекс, изграден в благоевградския квартал „Еленово“. Същата фирма е правила и благоустрояването на улици в квартал „Струмско“ и в с.Бело поле. „Стройинвест консулт 2013“ ЕООД е участвала и в обследванията, което е видно от доклад за обследване и технически паспорт, предоставени ни от община Благоевград по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Дружеството „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД към този момент е получило от саниране 6,3 млн. лв. за обновени общо 7 блока в цялата страна. Фирмата до момента е работила в Благоевград, Гълъбово и Пазарджик, а има спечелени поръчки още в Белоградчик, Карлово, Асеновград и Казанлък. А в обединение с други фирми има спечелени поръчки и във Велинград и Гълъбово.

Фирмата е с дългогодишна история. Основана през 2005 година като дъщерно дружество на „ГБС Инженеринг“ и регистрирана с капитал 5000 лв. През април 2009 година ГБС продава компанията за 1 лев на Янко Димитров Янков, който до онзи момент е само управител. От тогава до сега има още две прехвърляния на собствеността - през 2012 година собственик става Петкана Петрова Николова, а от октомври 2016 година фирмата преминава в ръцете на 25-годишната Елизабет Мариус Урумова. „Строителство и саниране-инженеринг-консулт“ ЕООД в съдружие с дружеството „Топ хаус“ печели една от най-скъпите поръчки за саниране на сграда във Велинград за над 2,2 млн. лв. Дружеството „Топ хаус“ от своя страна е собственост на съпруга и брата на бившата депутатка от ДПС и бивш зам.-министър на екологията Фатме Илияз.

За всички от сърце

Нашето разследване показва обаче, че не само свързани със заместник-кмета фирми санират в Благоевград. Оказва се, че апетитни хапки от Програмата са стигнали и до голяма част от местните общински съветници.

На 20 май 2016 година е сключен договор с фирма „Хидроенерджи-БГ“ ООД, с управител Милен Динков, на стойност 2 363 858,54 лв. с ДДС. Въпросният управител е брат на Рашко Динков, който е съветник в Общински съвет - Благоевград. Дотук нищо кой знае колко притеснително, само че дори да няма законово нарушение, изниква логичният въпрос: не се ли използва санирането за осигуряване на подкрепа в Общинския съвет?

„Коалиция за Благоевград”, чийто представител е Динков, още по време на местните избори през 2015 година подкрепи кмета Камбитов за втори мандат.

„От 4-годишната съвместна работа с д-р Камбитов като кмет на Благоевград той ни убеди ,че е най-подходящият човек, който ще се справи с всички предизвикателства, стоящи пред Благоевград. Затова заявявам, че „Коалиция за Благоевград“ категорично ще го подкрепи за втори мандат. Искрено се надявам, че ще бъдем сред общините с най-голям процент усвояемост по европейските програми”, каза през 2015 година първият в листата за съветници от „Коалиция за Благоевград“ Рашко Динков.

Той обаче не е единственият съветник, който е свързан с фирма от санирането. „Динатстрой“ ООД, която е на общинските съветници Димитър Урдев и Васил Миладинов, също участва в Програмата и на 11 юли 2016 година сключва договор за нелошата сума от 1 812 558,33 с ДДС. По-интересното тук е как печелят поръчката имено те, при положение че другата кандидатстваща фирма - „ПСГ“ АД, е дала икономически по-изгодна ценова оферта от 1 400 395,39 лв. с ДДС. Разликата в цената е 400 000 лв. Факт е, че гаранционният срок на „Динатстртой“ е с 8 месеца по-дълъг от този на конкуренцията, но ако само това е натежало за избора, то ще възникне сериозно съмнение към комисията, определила изпълнителя.

Димитър Урдев е представител на партия „БЗНС-Александър Стамболийски“, която е коалиционен партньор на БСП, но това очевидно не му пречи да работи чудесно с кмета на ГЕРБ. Съвместната им работа е видна и от протоколите от сесиите на Общинския съвет, които показват, че той винаги гласува в подкрепа на кмета и заедно с групата на ГЕРБ.

До тях се нарежда Андон Тодоров – неговият брат Венци Тодоров е управител на фирма „БГ еврострой АВМ“ ЕООД, която е получила 840 278,12 лв. с ДДС от саниране на два блока в квартал „Струмско”. Тодоров е представител на „Партията на зелените“ и също оказва сериозна подкрепа за ГЕРБ при гласуванията.

И скъпо

Бърза проверка в сайтовете с обяви показва, че цената за саниране с включени труд и материали е 80 лв. за кв.м. В началото на Програмата държавата е давала почти по 300 лева за саниране на квадрат, а през 2016 година цената пада почти наполовина, показват справките.

В Благоевград обаче попадаме на договори, чиито цени се различават драстично една от друга. Най-високата цена в града е била около 203 лв./кв. м., показват таблиците на МРРБ – така твърди и зам.-кметът Янков в нашия разговор. Разликата между най-ниската и най-високата цена, според него, идва от променящите се в движение правила на самата програма.

Остава обаче въпросът с огромната разлика в цените, които ние установяваме при проверката на няколко идентични блока. По ЗДОИ изискахме Техническите паспорти и Доклади от обследването на 4 сгради с идентична етажност и Разгърната застроена площ (РЗП). Информацията ни бе предоставена в пълен обем, както я изискахме от община Благоевград.

Документите показват, че блокът на ул. „Цар Иван Шишман” №16 в Благоевград, който е 14 етажен, с РЗП-4525,43 кв.м е бил саниран за 1 256 911, 64 лв. с ДДС, което при проста сметка показва цена от 277,74 лв.кв. м.

Блок № 55 в квартал „Запад“ е 15 етажен, с РЗП-5423,30 кв.м., и е саниран за 776 496 ,35 лв. с ДДС, което е 143 лв. за кв. м. Разликата с предишния блок е 134 лв. на кв.м. – почти двойно.

За блок на ул. „Марица” 2, 14 етажен с РЗП- 5891,13 кв.м., много приличащ на предните два, цената за обновяването е 1 309 782,53 лв. с ДДС или 222,33лв. на кв.м. Отново сериозно разминаване.

Четвъртият разгледан блок се намира на ул. „Братя Иванови” 1 в Благоевград. С РЗП-5527,00, 15-етажен - санирането му е струвало 618 524,20 лв. с ДДС или 111,90 лв. на кв.м. , което е с 166 лв. по-малко от първия разгледан блок.

Докладите от обследването обаче показват идентични стойности и при четирите блока, което води до два извода - или обследването не е правено старателно и затова докладите са почти „copy-paste“, или ако е направено както трябва, то състоянието на тези блокове е идентично и цените за саниране би трябвало да са почти еднакви.

Цените обаче не са еднакви.

Програмата за саниране създаде една идеална, облечена в закони, корупционна схема. А качеството?

Само в Благоевград вече има десетки оплаквания от качеството на работа на фирмите изпълнители. Един от първите блокове, който протече, бе бл. 53 в кв. „Запад” и то само два месеца, след като приключи санирането там.

„Столицата на санирането” Благоевград може да е първенец по обновени сгради, но може да се окаже и първенец по усвоени милиони, които можеха да бъдат спестени.

...

Публикуваме със съкращения статията „Програмата за енергийна ефективност – програма за саниране на електорат и ефективност за политическата класа” от сайта Blagoevgrad-news.com. Тя е разработена с подкрепата на „Програма достъп до информация“ и Фондация „Америка за България“. Цитираните данни са получени по Закона за достъп до обществена информация . Използвани са и данни от публични регистри и сайтове.

Заглавието и подзаглавието са на Клуб Z.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията