Както се пее в една песничка: "Кабинетът си отива, спете спокойно, деца".

Не е хубаво на умряло куче да се вади нож, но в държавата винаги има неща, които те карат да си мислиш, че живееш в абсурдна комедия. Правителството често-често се хвалеше с това, как е намалило административната тежест за бизнеса и гражданите, сигурно сте чули за 300 или 500 мерки и колко проценти от тях са изпълнени.

Но ето един случай, който е много показателен за това, че на приказки нещата са едни, а на хартия, други.

Ситуацията е следната - продавате някакъв недвижим имот. За сделката ви трябва удостоверение от Агенцията по кадастър, все пак там са ЕГН-тата на имотите. Но в района, където е имотът, няма кадастрален план. И липсата му е ясна като бял ден. Както и липсата му в останалите райони на столицата, както и в други градове, села и паланки.

Но въпреки всичко вие трябва да си извадите удостоверение за това - че към момента в района няма одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Но за тази цел трябва да си вземете номерче (добре все пак, че няма опашки), да подадете молба, да платите такса, а тя не е символична - от 10 до 30 лв. в зависимост от срока за получаването на удостоверението.

Тук хич дори не си мислим за електронно правителство, което така или иначе е фикция, но защо не се използва някаква по-висша форма на свързаност като например от Агенцията по кадастър да изпратят един имейл до Агенцията по вписванията с текста: "Колеги, нямаме кадастър тук, там и еди-къде-си, затова не искайте нещо, което го няма, от хората".

Наистина, удостоверението, което си плащате, в крайна сметка все пак носи дата, потвърждаваща факта за неналичие, но нищо не пречи всеки ден един човек да натиска копчето Send на имейла и да казва "Добро утро, колеги и днес нямаме кадастър тук, там и еди- къде- си". На всичко отгоре на сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, има карта с актуалните карти и регистри в страната! На всичко отгоре и тя е с дата.

Опитвам се да вникна в смисъла на процедурата да се прибират пари, за да ти дадат бележка, че нещо го няма, но не успявам. Има удостоверения, при които се прави справка за наличие или липса на данъчни задължения. Но тук има алтернатива - наличие или липса. А когато нещо го няма, каква е алтернативата? Или просто трябва да се съберат пари, да се загуби време и да се отпечатат точно 4 листа хартия формат А4.

Естествено, администрацията ще преплува девет морета и ще изкачи десет планини, за да докара правни основания за тази нормативна глупост. Но това в никакъв случая няма да я направи по-малка.