"Бомбата" на Калиакра бе заложена от ДПС, което чрез своя министър на околната среда Джевдет Чакъров издаваше на конвейр разрешителни за всичко – от голф игрища и перки до ваканционни селища. Те си знаят срещу какво. Случилото се бе замазвано от две правителства на ГЕРБ, които не направиха достатъчно за решаването на проблема, въпреки че имаха повече от 5 години да работят по темата.

Още през 2007 година Европейската комисия започна да заплашва България със съдебна процедура и да прави първите стъпки по нея. В опит да избегне подобно решение, правителството на ГЕРБ увеличи площта на защитените зони в района и прекрати издаването на нови разрешителни за ветропаркове, но не направи нищо за възстановяване и опазване на уникалните понто-сарматски степи. На този фон ЕК продължи с процедурите срещу България, които уж завършиха със споразумение между София и Брюксел - България си запазваше няколкото съществуващи ветропарка и голф игрища, но се ангажираше да предприеме сериозни мерки за опазването на понто-сарматските степи и птиците в региона. Всичко това бе отдавна очаквано и бе в интерес на обществото като цяло. Не бе в интерес само на ограничен брой спекуланти на земи, закупили и заменили няколко квадратни километра степи с цел, за да ги застроят или да получават земеделски субсидии за площ.

Всичко бе в рамките на нормалното до момента, в който Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разпространи едно невярно прессъобщение. Така управляваното от "патриотите" ведомство информира, че "се забранява земеделието в Добруджа". Това, разбира се, доведе до рязко нагнетяване на обществено напрежение в района.

На 21.07.2017 г. на сайта на МОСВ бе публикувана новината "Съдебното дело на ЕК срещу България приключва със забрана за ново строителство на Калиакра". В нея присъства този параграф:

"По отношение на земеделието, в защитена зона „Комплекс Калиакра“ не се допуска употребата на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди, освен разрешените за биологично производство.

Забранява се разораване, залесяване и създаване на трайни насаждения, плодови и зеленчукови култури, зърнено-бобови култури, листностъблени зеленчукови култури, кореноплодни зеленчукови култури, луковично зеленчукови култури, маслодайни култури, влакнодайни култури, етерично-маслени култури, едногодишни или многогодишни фуражни култури."

Второто изречение се цитира масово в местните медии, а хиляди го разпространяват и във фейсбук. Така местните хора биват информирани, че се забранява земеделието за целия район на крайморска Добруджа, че даже и във вътрешността. За това допринася и липсата на карта на понто-сарматските степи, за които се въвеждат тези забрани.

А каква е истината?

На практика въпросната забрана се отнася само до понто- сарматските степи, които са уникално местообитание и са оцелели само на места, където досега и без това няма земеделие. Общата им площ е едва 22,48 км2, като значителна част от нея е в резервата "Калиакра" и в защитената местност "Степите". Над 90% от степите са държавна и общинска собственост и на практика ограниченията засягат само няколко квадратни километра частни степи.

Но въпреки разпространената невярна информация и последвалата паника, МОСВ не прави нито опровержение, нито пояснение. Картата на понто-сарматските степи, които са обект на временна защита, не е визуализирана никъде и хората няма как да разберат, че ограниченията не са върху хиляди километри орна земя в Добруджа, а само върху няколко квадратни километра степи. Тук в Държавен вестник може да видите самата заповед, но не и приложението, което показва степните местообитания. 

На фона на всички пълзящи слухове на 4 август в Каварна, Балчик и Шабла се провежда обществено обсъждане на Плана за управление на защитената зона "Комплекс Калиакра" (самият план може да бъде изтеглен с приложената ГИС от тук).

Местните нe успяват да видят разликата между двата документа, а няма и кой да им я обясни. Така решават, че с плана се забранява всякаква земеделска дейност. А това не е така.

В допълнение започват да се тиражират слухове, че в морето ще бъде забранен риболовът, което също не е вярно. С плана се предлагат само ограничения върху драгирането, които като цяло повтарят вече въведени забрани със Закона за рибарството.

Т.е. тук освен ПР грешки от страна на МОСВ, наблюдаваме и преднамерено разпространение на слухове – може би от собственици на частни степи.

На първа линия на протеста излиза Национална асоциация „Българско Черноморие“, която обединява основно собственици на Поморийското езеро и е известна с твърдата и позиция срещу Натура 2000, която пречи на пресушаването и застрояването на части от Поморийската лагуна. Някои политически партии използват възможността за кампания срещу политическите си опоненти и се възползват от слуховете, за да си изградят имидж на защитник на местното население.

А вместо Министерството да проведе адекватна разяснителна кампания и да обясни, че се протестира срещу несъществуващи проблеми и слухове, започна активна кампания срещу екологични неправителствени организации и срещу БСП, които според него са заложили тази „Бомба“.

И тъкмо преди да се стигне до въоръжени сблъсъци се появява Deus ex machina и отменя временната заповед на Нено Димов и разпорежда да се проведат допълнителни консултации с всички заинтересовани, включително и с Европейската Комисия, като обаче повтаря твърденията на МОСВ, че виновни за напрежението са зелените НПО и БСП.

Отлагането по този начин на решенията със сигурност ще намали напрежението без да има нужда някой от МОСВ (или "патриотите") да поеме отговорност за напълно неадекватните реакции на Министерството и за очевидно организираните агитки и разпространяване на неверни слухове.

Отлагането би довело и до подновяване на санкциите от страна на ЕК срещу България, особено ако правителството не овладее разпространяването на слухове и реши да ги използва срещу неправителствените организации.

Не е лошо министърът на околната среда да се извини:

- на местните жители за възникналото напрежение;

- на собствените си служители, които изпрати да бъдат малтретирани от протестиращите;

- както и на неправителствените организации, които изкара виновни за некадърността и корумпираността на собственото му ведомство.

...

Стефан Аврамов е експерт по защитени територии в Българска Фондация Биоразнообразие.