Когато брат ти е служител на местното РЗБОП, няма проблем да гледаш дело на шефа на местната полиция... Така кандидатът за председател на ВАС Георги Чолаков отговори на един от двата медийни удара, които се стовариха срещу него.

Соня Янкулова пък интересно отвърна на въпрос на главния прокрор Сотир Цацаров - къде вижда мястото на държавното обвинение: в съдебната власт или извън нея.

Това са все елементи от продължаващото от сутринта изслушване на двамата кандидати за един от най-важните постове в съдебната система - председател на ВАС.

След като посочи ясно своя кандидат, Георги Колев от ВАС лично прочете представянето му.

Макар и с наличие на две жалби до инспектората срещу него и две прокурорски преписки (но завършили с отказ за образуване), кандидатът има безукорна репутация и висок морал.

Повечето въпроси бяха на професионална плоскост – да има ли постоянни касационни състави, обсъжда се идеята на Георги Колев от последната година - да има специално трето касацинно отделение (слуховете говореха, че той е готвел именно Чолаков за председател на това "суперотделение", б.а.). Кандидатът каза, че имало опасност да се създаде „съд в съда“.

На единствения въпрос на Цацаров – къде вижда мястото на прокуратурата (с явен намек срещу гласовете за изваждането й от съдебната система), Чолаков отговори, че следователи и прокурори няма да работят с нищо по-добре, ако са към изпълнителната власт.

Интересно е, че Лозан Панов мълча през цялото време.

Кандидатът дори няколко пъти критикува досегашния председател – като например намекна, че не знае защо ВАС няма становище по измененията на Административнопроцесуалния кодекс.

Калин Калпакчиев единствен зададе очакваните въпроси: кандидатът да обясни изнесените в медиите през последните дни информации: че през 2011 г. чрез договори за цесии е придобил 10 вземания, съответно те са обезпечени с ипотеки, съответно с имоти (става въпрос за района на Балчик, където Чолаков е бил нотариус по време на неколкогодишното си излизане от съдийската професия, б.а.).

Да кажете защо не сте обявили тези вземания във вашата имотна декларация - вземанията над 5000 лв. тогава подлежаха на деклариране пред Сметната палата, каза Калпакчиев.

Той го призова да каже и защо не се е отвел от дело, което е било разгледано от ВАС по жалба на дисциплинарно уволнен директор на РДВР-Сливен, на когото пък брат му бил подчинен. (Става въпрос за пияния Чавдар Божурски, който отказал да си плати сметката в пиано бар, заплашвал сервитьорката и разпоредил на място да дойдат дежурни патрулни коли на РПУ-Сливен, за да проверят заведението. Чолаков участва в състава, който го връща на работа, макар че брат му - Петко Чолаков, е в в БОП в Сливен.)

Чолаков отговори, че става въпрос за прехвърляне на вземания по облигационен договор - предварителен договор за продажба на недвижим имот.

"Тези мои сделки, въпреки че не подлежаха на деклариране - тъй като аз не съм собственик на тези имоти, въпреки това, встъпвайки като съдия във ВАС, аз съм ги декларирал.

Не виждам проблем, че съм сключил тези договори, като считам, че не съм нарушил нито морална, нито законова норма при сключването им.

А не съм ги декларирал като вземания, защото те не са парични вземания, а евентуални: при настъпване на падеж да получа право на собственост на даден имот", обясни съдията как се е сдобил с имотите.

"Брат ми работи в РЗБОП, което е подчинено на ГДБОП, а не на директора на ОДМВР-Сливен. В момента, когато съм участвал в това производство и съм постановил това решение с още 4 колеги, брат ми не работеше и в РЗБОП, а като районен инспектор в затвора в Сливен, който е подчинен на друг", каза той по другата история.

"Считам, че не съм имал никакви основания да се отведа по делото, при положение че само и единствено познавам този човек като директор на ОДМВР. Няма никаква зависимост между него и мои близки."

Натам отговори на въпроси за съдебните помощници и на питания за мотивацията му, при положение че е напускал системата и е бил адвокат и нотариус, а после се е върнал като съдия чрез външен конкурс.

За обезличаването на информацията на сайта на ВАС - един от много спорните моменти според журналистите, Чолаков даде да се разбере, че го одобрява.

"За съжаление българските съдии и съдиите от ВАС не сме успели да създадем у обществото усещане за нашата независимост и компетентност.

България е на предпоследно място по усещане на широката общественост за независимостта на съда. Ще дам такъв пример - процентът на хората, които имат усещане, че съдиите не са независими, в Дания е 7, в Австрия и Германия е 16, а в България е 80", каза при представянето си Соня Янкулова.

Пред присъстващия Георги Колев тя продължи:

"Гаранция за независимостта на съдията е и недопускане на натиск или намеса от страна на председателя на съда или други ръководители."

Тя говори за по-балансирано разпределение и на подсъдността заради свръхнатоварването във ВАС, за съдийско самоуправление, където също бе критична:

"Знам, че съдийското самоуправление не се случи в момента на приемане на закона. Знам, че то не е панацея за всички проблеми на съда."

На въпроса на Цацаров за мястото на прокуратурата тя отговори, че има различно виждане: че не е въпросът в мястото къде са органите на досъдебното производство.

Ако вземем една ябълка и я преместим оттук там, тя няма да стане круша, каза кандидатката.

Същото важало и за съда. Тя каза, че заради това за нея въпросът с мястото не стои.

Очаква се гласуването с огромен интерес.

Според слуховете днес мнозинството вече е договорило необходимите 17 гласа за Георги Чолаков.