Председателят на ВКС Лозан Панов днес мълча по време на задаванията на въпроси към двамата кандидати за шеф на ВАС. Накрая Панов се включи с неколкоминутна реч - защо ще гласува за Соня Янкулова (тя е предложена от трима членове на ВСС, две от тях съдийки от ВАС, б.р.).

Ето изказването му с малки съкращения:

 

Ще гласувам за кандидата, който ни припомни на всички една сентенция: че съдебната независимост е състояние на духа.

И не само ни припомни, но и със своето поведение на професионалист, със своето кариерно израстване, със своята концепция и своето представяне ни показа, че е способен да поддържа именно това състояние на духа.

По какъв начин се състоя тази процедура? Да си отговорим на въпроса - дали успяхме широкото общество да убедим във важността на този избор.

А няма съмнение, че е много важен. Председателят на ВАС е и главата на институцията, тя е призвана по конституция да брани правата, изконните интереси на гражданите, когато те са изправени срещу актове на властта.

Нямаше кампания на ВСС, която да посочи колко е важен този избор. Нямаше кампания, която да даде възможност на кандидатите да представят своите концепции, да влязат, ако щете, в сблъсък един срещу друг. За да може изборът да се съсредоточи върху този, който е по-добрият професионалист.

Но това е избор на тишината... Ние направихме избор на тишината.

Ние избрахме момент на този избор, който не предполага тази възможност на колегите и участниците в процедурата - летните месеци, период, който не даде възможност на колегите от ВАС да участват активно и в провеждане на пленума за изслушване на кандидатите.

Знаете, една трета от тях не са участвали.

Казвам го, защото най-важно е аргументът – правните качества, професионалните познания на кандидатите да бъдат от решаващо значение за избора им за председател на ВАС.

Това е едната страна. А втората е свързана с това, когато се провежда този избор.

В ден, който не е типичният заседателен ден на ВАС.

Но не е само това, по-интересното е, че се провежда 22 дни преди края на мандата на ВСС. Когато всеки един от членовете на ВСС е съсредоточил своя поглед върху „изхода от ВСС“. И в този смисъл няма как да не останат съмнения, че самият избор може да бъде повлиян от договорки и някакви обещания.

Ще приключа с това, че ще подкрепя кандидата, който има професионално израстване, човек, който има административен опит, човек с познания по европейско право, човек, който има и опит в администрацията, тъй като като участник в работата на такава администрация е участвал и от другата страна – в орган, който е постановявал такива актове, подлежащи на контрол от ВАС.

Човек, който има интерес в науката, който прави мост между теорията и практиката. Човек, който има публикации. Но най-основният аргумент – човек, който има характер, който се представи достойно.

Янкулова е магистрат, който може в качеството си на председател на ВАС да отстоява съдебната независимост, да създаде нормални условия на съдиите от ВАС да правораздават в съответствие с Конституцията и законите на Република България.