С точно 2 часа и половина дебати днес ВСС реши какво да прави след ветото на президента Румен Радев към избрания за председател на ВАС Георги Чолаков. Ще бъде изслушан (и гласуван) отново само Георги Чолаков без възможност да се покани и неговата конкурентка в процедурата Соня Янкулова.

Случайно или не за тази опция се застъпиха главният прокурор Сотир Цацаров, двамата най-откровени "адвокати" на Чолаков -  Георги Колев и представляващият ВСС Боян Магдалинчев, очертаващото се явно "острие" на номинираните от ГЕРБ Вероника Имова, от ДПС, "Обединени патриоти" и монолитните гласове на прокурорската квота.

Членовете на съвета днес изпаднаха в продължителни дебати какво следва от разписаната нова точка 13 в чл. 173 на Закона за съдебната власт (ЗСВ):

"Когато президентът на републиката откаже да назначи предложен от пленума на Висшия съдебен съвет кандидат и няма повторно направено предложение за същия кандидат, новият избор се извършва при условията и по реда на ал. 1 - 12", т.е. започва нова процедура (тя е част от т. нар. "съдебна реформа" от 2016 г.).

Не минаха аргументите на Лозан Панов, че хипотезата неминуемо касае състав на Съвета, който не е изменян, а Радев очевидно е декларирал желанието си съветът да се смени, щом изчака встъпването на 3 октомври, и върна казуса веднага с указ от 4 октомври. Панов даде и аналогии с 1999 г., когато Петър Стоянов по същия начин "тупа топката" за назначаване на Бойко Рашков за главен прокурор и тогава смененият ВСС стартира нова процедура "от нулата". Бе изтъкнато обаче, че тогава нормативната база е била друга, а ЗСВ - от 1994 г. Както и Георги Колев го "скастри" да не тълкува какво е целял президентът, щом няма написани мотиви...

Само 3-ма се застъпиха за това да стартира порцедура отначало (което, разбира се, допуска и същите кандидати, но и други) - самият Панов, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.

След това съветът започна да дискутира: щом няма да има нова процедура, а настоящата - с участници Георги Чолаков и Соня Янкулова, ще се върне "до някакъв етап" - откъде да е това.

Заслужава да се отбележи, че Цацаров взе думата и в пространно изявление заостри вниманието върху факта, че изборът на председател на ВАС по принцип е с квалифицирано мнозинство (17 души), но за решения по процедурата, т.е. днешните гласувания, е достатъчно обикновено мнозинство от 13 души (де факто така монолитната прокурорска колегия от 11 гласа придобива огромно значение за избора на един от най-важните постове в... съда, б.а.).

Георги Колев се застъпи за познатата си теза - без да губят време в никакви изслушвания, просто да прегласуват Чолаков и да го пращат към "Дондуков" 2. Кандидатът обаче сутринта входира декларация - че веднага е готов да бъде изслушан повторно от новия състав на ВСС... 

В крайна сметка 7 гласа - само на съдии от Съвета, не стигнаха да се реши да се изслушат и двамата - и Чолаков, и Янкулова. Това бе отхвърлено. Интересно е, че сред 7-ината нямаше нито един от прокурорската колегия. А от съдиите от политическа квота бяха само Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков - двамата представители на БСП. Всички други бяха единодушни да се "разчисти" конкуренцията. 

При последвалото гласуване - дали изобщо да бъде изслушван вече оставеният единствен кандидат, то логично събра 25:0.

Георги Колев мигновено взе думата и предложи това да стане още днес (мине ли и тази "подробност", вече нищо не стои между евентуалното второ гласуване на кандидата и пращането му на президента - на което Радев вече няма право да откаже, б.а.).

На това залата реагира със смях и  "Ееееее....", а Цветинка Пашкунова - съдия от ВКС, каза директно:

"Нека не остават с впечатлението тези, които ни гледат и слушат, че днешното решение е предрешено. Няма как колегите да са подготвени със задаване на въпроси днес."

Цацаров предложи да не свикват извънредни заседания, а да изслушат кандидата на следващото редовно събиране на Пленума другия четвъртък.

Георги Колев, Стефан Гоздев (политическа квота, ДПС) и Йордан Стоев (политическа квота, "Обединени патриоти") гласуваха единствени Чолаков да се викне още днес.

Така въпросът все пак остава за другия четвъртък.