СГС върна на прокуратурата обвинителния акт срещу Трайчо Трайков, Симеон Дянков, Иво Прокопиев, Петър Василев, Любомир Евстатиев и Радослав Рачев. Става въпрос за делото за приватизация на миноритарния дял от електроразпределителното дружество ЕВН.

Съдия Костадинка Костадинова прекрати съдебното производство и изпрати делото на СГП за отстраняване на съществени нарушения, които са довели до ограничаване на процесуални права на обвиняемите, пише в съобщение от съда. 

Прокуратурата внесе обвинителен акт посред лятната съдебна ваканция, а за него нямаше съобщение - както например по темата със суджука на Живко Мартинов. 

Сега от съда пишат следното:

В обвинителния акт не са описани конкретни факти, че Рачев, Евстатиев и Василев са действали в съучастие. Посоченият от прокуратурата общ престъпен резултат относно обвиняемия Рачев не съответства на сбора от сумите по отделните деяния. На практика остава неясен механизмът, по който СГП е направила изводите си относно конкретния размер на общия престъпен резултат, причинен от Рачев, пишат още от съда.

По обвинението, повдигнато срещу Трайчо Трайков, липсва  конкретика дали той е бил запознат с действията и решенията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и с анализа на инвестиционния посредник за определяне стойността на предложените за продажба акции, преди да даде разрешение за извършване на разпоредителните сделки.

Налице е неяснота в обвинителния акт относно размера на вредите, причинени на държавата, как се формират, от кого са причинени, как, с кое деяние и кои факти формират извод за това. 

Съдът констатира и липса на описание какво е трябвало да направи Трайков, за да защити държавния интерес и да постигне печеливша продажба, и то в периода, за който му е повдигнато обвинение. 

По отношение обвинението спрямо Иво Прокопиев и Симеон Дянков липсват изложени факти, от които се извежда твърдението, че в инкриминирания период те са действали с цел да набавят на „Булброкърс“ ЕАД облага в размер на 1 276 618,85 лв. по договор за извършване на посреднически услуги. От уточнение се нуждае и инкриминираният спрямо двамата период. Не са описани и конкретни данни, че Дянков и  Прокопиев са действали в съучастие.

Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му.