Article_top

Министърът на образованието Красимир Велчев съобщи в Пампоромо, че предвижда допълнително финансиране за професионални паралелки от сферите, в които се очаква бъдещ недостиг на пазара. Той заяви, че са предвидени 3 млн. лв. за допълнителното финансиране, а идеята е да се насърчат професионалните гимназии да ориентират профила си към потребностите на пазара на труда.

Красимир Вълчев се срещна днес в Пампорово с представители на общини и директори на образователни институции от област Смолян.

Според Вълчев, в бюджета за 2018 г. е предложено диференцираното финансиране на професионалните паралелки в зависимост от бъдещото търсене. Това е предвидено и в промяна в Закона за предучилищното и училищното образование. Предстои да бъде разработен механизъм, по който ще се предоставя допълнителното финансиране.

"Знаем в кои сектори са тези паралелки, със сигурност ще засегне техническите професии", обясни Красимир Вълчев.

Според образователния министър, е възможен диференциран подход и при разпределяне на тези средства, така че паралелките с най-остър недостиг да получат повече от тези с по-малък дефицит на пазара на труда.

"Трябва да насърчим учениците за включване в такива професионални паралелки, защото за последните десетилетия професионалното образование загуби известна атрактивност", каза още образователният министър.

Красимир Вълчев прогнозира, че това ще бъдат позициите, за които в най-голяма степен ще растат доходите заради недостига на пазара на труда. В много случаи те ще изпреварят според министъра възнагражденията за позиции, изискващи висше образование, за което вече има примери в различни предприятия.

"От една страна искаме да насърчим учениците със стипендии, а от друга да преструктурираме профилите на професионалните гимназии в съответствие с това търсене на пазара на труда".

Вълчев посочи, че всички общини ще получат допълнително финансиране за образование, независимо от предвидените пари за по-високите учителски заплати.

Министърът каза, че голямото предизвикателство за системата в краткосрочен и дългосрочен план е да има повече учители, "повече млади хора, които да се включат в педагогическа професия", а основна мярка за постигането е увеличаването на възнагражденията им.

 

Министърът на образованието Красимир Велчев съобщи в Пампоромо, че предвижда допълнително финансиране за професионални паралелки от сферите, в които се очаква бъдещ недостиг на пазара. Той заяви, че са предвидени 3 млн. лв. за допълнителното финансиране, а идеята е да се насърчат професионалните гимназии да ориентират профила си към потребностите на пазара на труда.

Красимир Вълчев се срещна днес в Пампорово с представители на общини и директори на образователни институции от област Смолян.

Според Вълчев, в бюджета за 2018 г. е предложено диференцираното финансиране на професионалните паралелки в зависимост от бъдещото търсене. Това е предвидено и в промяна в Закона за предучилищното и училищното образование. Предстои да бъде разработен механизъм, по който ще се предоставя допълнителното финансиране.

"Знаем в кои сектори са тези паралелки, със сигурност ще засегне техническите професии", обясни Красимир Вълчев.

Според образователния министър, е възможен диференциран подход и при разпределяне на тези средства, така че паралелките с най-остър недостиг да получат повече от тези с по-малък дефицит на пазара на труда.

"Трябва да насърчим учениците за включване в такива професионални паралелки, защото за последните десетилетия професионалното образование загуби известна атрактивност", каза още образователният министър.

Красимир Вълчев прогнозира, че това ще бъдат позициите, за които в най-голяма степен ще растат доходите заради недостига на пазара на труда. В много случаи те ще изпреварят според министъра възнагражденията за позиции, изискващи висше образование, за което вече има примери в различни предприятия.

"От една страна искаме да насърчим учениците със стипендии, а от друга да преструктурираме профилите на професионалните гимназии в съответствие с това търсене на пазара на труда".

Вълчев посочи, че всички общини ще получат допълнително финансиране за образование, независимо от предвидените пари за по-високите учителски заплати.

Министърът каза, че голямото предизвикателство за системата в краткосрочен и дългосрочен план е да има повече учители, "повече млади хора, които да се включат в педагогическа професия", а основна мярка за постигането е увеличаването на възнагражденията им.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията