Българите ползват номинално най-евтината енергия в Европейския съюз, съобщи днес Евростат. В реално изражение обаче обаче плащаме далече не най-евтиния ток в ЕС.

Цените на електричеството за домакинствата в ЕС са намалели със средно 0,5% между първата половина на 2016 и първата половина на 2017 г. и сега средната им стойност е €20,4 за 100 киловатчаса (квч), съобщава статистическото бюро на ЕС.

То посочва, че тези цени за първите шест месеца на т.г. варират значително между държавите членки като най-ниските са в България (под €10 за 1 квч), а най-високи са в Дания и Германия (над €30 за 100 квч).

Подробни данни вижте тук

В реално изражение обаче българинът плаща това, което в средноевропейски контекст е равностойно на €20,1 за 100 квч, т.е. малко под средното за ЕС, посочва Евростат.

Изчислено през стандарта на покупателната способност (PPS - Purchasing Power Standard), виртуална валута, която елиминира разликите в ценовите равнища между различните страни, най-евтин излиза токът на финландците (12,8 PPS за 100 квч), Люксембург (13,5) и Холандия (14,2), а най-скъп е той в Германия (28,7), Португалия (28,6), Полша (25,9), Белгия (25,6) и Испания (25,4). 

В България, както и в други централно и източноевропейкси държави, делът на данъците и таксите в средната цена на електроенергията за домакинствата е относително по-нисък (17%) при средно 37% за ЕС като цяло и 40% за еврозоната. Този дял е 67% в Дания и 54% в Германия.

Средната цена на природния газ за домакинствата в ЕС през първото полугодие на тази година се е понижила с 6,3% на годишна база и е €5,8 за 100 квч.

И тук България, заедно с Румъния, е страната с най-ниска номинална цена - под €3,5 за 100 квч, докато в Дания тя е била над €8 за 100 квч, а в Швеция - €12 за 100 квч. 

Делът на данъците и таксите в цената на газа за домакинствата в България също е 17% в сравнение с 26% средно в ЕС и 31% в еврозоната.

Средните цени на тока за домакинствата у нас през първото шестмесечие на тази година са паднали с 0,2% на годишна база, а средните цени на газа - с 10,3% на годишна база.

Евростат отбелязва, че, изчислено по стандарта на покупателната способност, най-евтин излиза природният газ за домакинкствата в най-богатата страна на ЕС - Люксембург (3,5 PPS за 100 квч). Следват Обединеното кралство (4,3) и Белгия (4,7). Най-скъпо излиза синьото гориво в домовете на португалците (9,7), шведите (9,5) и чехите (8,4).  

Най-висок дял на данъците и таксите в цените на газа за домакинствата имат Дания и Холандия, най-нисък - Обединеното кралство и Люксембург.

В първата половина на 2017 година този дял в Дания е бил 55%, в Холандия 53%, в Румъния 47% и в Швеция - 44%. В другия край на таблицата са Обединеното кралство (7%), Люкксембург (10%), Гърция (16%), България, Чехия, Литва и Словакия (всички със 17%).