Българската академия на науките публикува на интернет страницата си Междинен доклад 1 и Междинен доклад 2 по сключения с "БЕХ" ЕАД договор за изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката), съобщиха от пресцентъра на Академията. 

Докладите се публикувани със съгласието на "Български Енергиен Холдинг" ЕАД, като е заличена информация, която представлява поверителна и / или чувствителна информация за дружествата от БЕХ група. Заличена е и поверителна и / или чувствителна информация, предоставена на изпълнителя от трети страни, уточняват от Българската академия на науките.

Досега съдържанието им бе известно на ограничен кръг хора и цитирането им бе спорно, тъй като текстовете нямаха официален характер.

Министърката на енергетиката Теменужка Петкова се позоваваше на изводите на учените от БАН, за да се аргументира, че "има възможност да се построи "Белене".