Банките измислиха нови трикове, за да събират пари, след като от 23 юли в сила влязоха новите условия по ипотечните кредити, показа проверка на Клуб Z.

Основните промени в Закона за потребителския кредит са свързани с възможността за погасяване на заемите без наказателна лихва, както и с отпадането на таксите, свързани с усвояване на кредита.

Досега практиката беше банките да събират такса усвояване, както и месечна такса за управление на кредита. След тяхното отпадане като цяло годишният процент на разходите се понижава с около 0,5%. На практика обслужването на кредита излиза по-евтино, но за сметка на допълнителни услуги, които клиентът се задължава да ползва и изплаща през цялото време на кредита.

За да се ползват най-добрите условия по кредитите - а съответно и тези, където има реално намаление на годишния процент на разходите, банките поставят изискване за превод на работната заплата, както и застраховка "Живот" в тяхна полза за пълния размер на кредита и целия период на неговото ползване.

Някои трезори поставят изискване за предварително плащане на застраховката за целия период на кредита, което е значителна по размер сума - в рамките на няколко хиляди лева. Алтернативата е да я включите в общия размер на кредита, но така върху нея тече лихва и тя допълнително увеличава неговия размер.

Друга екстра, която върви към кредита, е обвързването му към друга услуга на банката. Например, задължение за плащане на минимум една комунална сметка чрез разплащателна сметка в банката. Или абонамент за нейната платформа за интернет банкиран.

Или преференциални услуги за кредитни и дебитни карти без годишна такса, които вървят в пакет с други услуги, които събират такси за месечно обслужване.

Някои банки въвеждат изискване и за такса административно или правно обслужване от 120 лв. преди отпускане на кредита.
Други поставят алтернативно изискване за плащане не само комунални сметки, но и доброволно пенсионно осигуряване в определен от банката пенсионен фонд.

В крайна сметка ползите за потребителите не са еднозначни. От една страна, месечната вноска по кредита ще има известно намаление в сравнение с условията от преди 23 юли. От друга, те се закрепостяват към други съпътстващи услуги на банките, които са свързани с допълнителни разходи.

Известна е максимата, че банките са по-умни от хората. В случая с приетите набързо законови промени те сериозно впрегнаха своите правни и маркетингови отдели, за да компенсират загубите от таксите, свързани с кредита.

Въпросът е дали с тези обвързващи и задължителни условия към кредитите дали не нарушават други закони. Другото е, че с плащането на "тук левче, там левче" за допълнителните услуги дали в крайна сметка не излиза, че от цялата работа банките ще спечелят повече?