Ad Config - Website header

 

Article_top

Прокуратурата вече не се меси при кариерното развитие на съдиите. Това е един от изводите от анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) за състоянието на съдебната власт. Според авторите на изследването това се дължи на ликвидирането на общите комисии по атестиране.

Анализът отчита ниска публичност при изготвяне и приемане на бюджета на съдебната валст, без да се отчитат становищата на магистратите. Според неговите резултати ВСС не изпълнява основната си роля по опазване независимостта на съдебната власт. Проявление на тази слабост е липсата на реакция и непредставяне на становища от ВСС при промяна на основополагащи законопроекти за организацията и устройството на съдебната власт. Такъв пример е отказът от позиция на ВСС по измененията на Конституцията на Република България от 2015 г. и последвалите от това промени в Закона за съдебната власт от 2016 г.

Основните идентифицирани проблеми са:

Недостатъчна бързина за провеждане на конкурсите при прилагане на новите условия след промените в Конституцията от 2015 г. и Закона за съдебната власт от 2016 г.

Желание за връщане на режима на командироване, при който се отслабва публичността на процеса – вместо явен и достъпен за всички конкурс се стига до еднолично решение на председателя на съда кой да бъде командированият.

Финансовото измерение на услугата правосъдие остава неясна за обществото.

Положителните тенденции са разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска колегия и прокурорска колегия както и възможността за пряко избиране на членовете на ВСС от магистратската квота. Въпреки това проучването показва отказ на ВСС да зачита демократични институти като съдийското самоуправление.

Макар България да е в пълноправна принадлежност към ЕС има последователен отказ от страна на законодателната и изпълнителната власт да положат целеустремени усилия за приравняване на българското законодателство с международните стандарти. Така отговорната пред обществото за защита на интересите на всеки гражданин съдебна власт остава беззащитна сама по себе си от останалите два клона на властта.

 
Снимка БГНЕС

Прокуратурата вече не се меси при кариерното развитие на съдиите. Това е един от изводите от анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ) за състоянието на съдебната власт. Според авторите на изследването това се дължи на ликвидирането на общите комисии по атестиране.

Анализът отчита ниска публичност при изготвяне и приемане на бюджета на съдебната валст, без да се отчитат становищата на магистратите. Според неговите резултати ВСС не изпълнява основната си роля по опазване независимостта на съдебната власт. Проявление на тази слабост е липсата на реакция и непредставяне на становища от ВСС при промяна на основополагащи законопроекти за организацията и устройството на съдебната власт. Такъв пример е отказът от позиция на ВСС по измененията на Конституцията на Република България от 2015 г. и последвалите от това промени в Закона за съдебната власт от 2016 г.

Основните идентифицирани проблеми са:

Недостатъчна бързина за провеждане на конкурсите при прилагане на новите условия след промените в Конституцията от 2015 г. и Закона за съдебната власт от 2016 г.

Желание за връщане на режима на командироване, при който се отслабва публичността на процеса – вместо явен и достъпен за всички конкурс се стига до еднолично решение на председателя на съда кой да бъде командированият.

Финансовото измерение на услугата правосъдие остава неясна за обществото.

Положителните тенденции са разделянето на Висшия съдебен съвет на съдийска колегия и прокурорска колегия както и възможността за пряко избиране на членовете на ВСС от магистратската квота. Въпреки това проучването показва отказ на ВСС да зачита демократични институти като съдийското самоуправление.

Макар България да е в пълноправна принадлежност към ЕС има последователен отказ от страна на законодателната и изпълнителната власт да положат целеустремени усилия за приравняване на българското законодателство с международните стандарти. Така отговорната пред обществото за защита на интересите на всеки гражданин съдебна власт остава беззащитна сама по себе си от останалите два клона на властта.

Коментари

Ето, дори според грантаджиите

съдебната реформа дава плодове и без Раданя и Ристя.

Ко праим сега?

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Одобрявате ли решението България да предпочете изтребителите F-16?