Националната енергийна камара излезе с позиция в подкрепа на министъра на енергетиката Теменужка Петкова. Вчера трите най-големи работодателски организации поискаха нейната оставка. КРИБ, БСК и АИКБ обвиняват правителството, че не може да се справи с проблемите в енергетиката и организират протест за 28 февруари.

Националната енергийна камара се обяви против тази позиция.

"Подкрепяме усилията на Правителството, насочени към модернизация и пълна либерализация на електроенергийния пазар. Вярваме, че спорните въпроси следва да бъдат обсъждани отговорно, аргументирано и при равнопоставеност на всички участници в процеса. Очакваме по време на българското председателство не дестабилизация и искания за оставки, а последователни усилия за защита интересите на българската енергетика в дискусиите по Четвъртия енергиен пакет", се казва в позицията.

Енергийната камара посочва, че обединява работдателите - частни инвеститори в енергетиката и представлява над 50% от инсталираните мощности и над 70% от заетите в частния сектор енергетика.

"Реализираните от нас инвестиции надхвърлят 11 млрд. лв. и се равняват на 60% от всички преки чуждестранни инвестиции за периода 2010 г. – 2016 г. Нашите членове работят във всички сегменти на електроенергийния сектор - производство, търговия, разпределение и снабдяване, като произвеждат енергия чрез конвенционални и възобновяеми източници.

Проблемите на енергийния сектор са ни добре известни като нееднократно сме заявявали позиции и сме правили конкретни предложения за подобряване на инвестиционната среда, прозрачността, либерализацията на пазара и в подкрепа на финансовата стабилност на отрасъла".

Членове на Националната енергийна камара са ЕВН България, Ей И Ес - 3С Марица Изток I, Енерго-Про Варна, ЧЕЗ България, Контурглобал Марица Изток III, Асоциация Хидроенергия, Българска ветроенергийна асоциация и Българска фотоволтаична асоциация.