Депутатът от ДПС Делян Пеевски продължава с активното законотворчество - този път ще регулира прозрачността в медийната среда. За инициативата, в която участват и колегите му Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева, съобщи самият Пеевски в специално изявление, изпратено до медиите и публикувано във "Фокус".

Промените в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Ето писмото на Пеевски - без редакторска намеса:

Уважаеми Госпожи и Господа, днес, заедно с колегите ми Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева, внесохме за обсъждане в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Внесеният законопроект ще отговори на общественото очакване за максимално прозрачна медийна среда, тъй като предвижда задължително оповестяване на действителната собственост и на непазарното финансиране на всички печатни и електронни медии, включително и на онлайн изданията, чиято роля за информираността на обществото все повече нараства.

Законопроектът ще преустанови и спекулациите на определен кръг медии, финансирани основно от подсъдими лица или чуждестранни грантове, че в България медийната среда е непрозрачна и че собствеността в медиите била неясна. Същият кръг от медии, вече повече от десет години непрестанно генерира фалшиви новини за мен и издателския ми бизнес, с единствената цел да манипулира обществото чрез постоянното повтаряне на неистини. Независимо от тенденциозно изграждания ми през годините негативен образ, моята позиция винаги е била ясна и последователна – да разкривам манипулациите и лъжите, като изнасям цялата истина за авторите им и техните зависимости.

Истината за участниците в престъпната приватизация, ограбила националния капитал, истината за разграбването на активите, финансирани с парите на вложителите в КТБ, истината за кукловодите на българския преход, оплели държавата чрез икономически зависимости и медиини манипулации, които години наред си бяха присвоили ролята на обществен ментор и целенасочено заблуждаваха хората. Именно тази позиция е в основата и на внесения законопроект. Обществото трябва да знае, кой кое е на медииния пазар и как се финансират медиите.

Всеки трябва да може да прецени достоверността и независимостта на информацията и мненията, изразени в медиите, именно през призмата на прозрачната собственост и пазарното икономическо същестуване. Защото не може някои медии да се самообявяват за „независими“, на каквито примери сме свидетели днес, когато крият действителния си собственик или се финансират непазарно и обслужват конюнктурните интереси на своите български или чуждестранни финансови благодетели. Хората, потребители на медиината информация, трябва да знаят това, а участниците на медийния пазар им го дължат. 

Делян Пеевски не се появява в Народното събрание, но това явно не пречи да пише законопроекти. 

Самият законопроект вече е достъпен в сайта на Народното събрание ТУК.

Какво предвижда законопроектът в резюме:

Първият допълнителен текст предвижда нов регламент за разпространителите и продавачите на печатни издания. Те трябва да заявят в срок до 31 януари на съответната година декларация по образец, в която да има информация за действителния собственик, както и броя обекти за продажба на печатни издания на дребно, които използва за търговската си дейност. Образецът трябва да е одобрен от министъра на културата и да се подава в министерството.

Когато се установи, че "лице използва в търговската си дейност 1/3 от всички декларирани обекти за продажба на дребно на печатни издания", министерството на културата  ще уведомяла за това Комисията за защита на конкуренцията, гласи още предложението. Самият Пеевски отрича да има нещо общо с разпространителския бизнес у нас, както и със собствеността за веригата магазини за вестници, списания, цигари и захарни произведения "Лафка".

Въпросната информация е предвидено да се публикува в сайта на Министерството на културата. По действащия в момента закон там се води регистър за действителната собственост на периодичните печатни издания.

В законопроекта не става ясно по какъв начин ще се установява, че някой държи повече от 1/3 от местата за продажба на печатни издания.

Втората промяна на Пеевски и компания в закона засяга деклариране на собствеността на "доставчиците на медийни услуги" и всяко финансиране, което получават в предходната календарна година, размера, основанието, на което е получено и данни за лицето, което го е предоставило - става ясно от текстовете на законопроекта. Уточнено е в допълнителна разпоредба що е то "финансиране", а именно: "всяко безвъзмездно получаване на парични средства и имущество и/или всяко друго получаване на парични средства, независимо от използваната правна форма, извън приходите от обичайната дейност на доставчика на медийни услуги, както и всички получени заеми, извън банковите кредити".

За "медийни услуги" и "доставчици на медийни услуги" се използва определението, дадено в Изборния кодекс - тоест, освен вестници, списания, телевизии и радиа, в списъка влизат и онлайн медиите.

Според така записания текст, ако той бъде приет, на деклариране например биха подлежали и дарения от читатели - метод на финансиране, който вече навлиза и у нас, а в Европа и САЩ отдавна е нормална практика. 

Сега описаният по-горе регистър за собствеността, който се води от Министерството на културата, засяга периодичния печат.