Народното събрание да отложи с промяна в закона въвеждането на електронно дистанционно гласуване на избори у нас - това препоръчват от ЦИК на депутатите в анализ за електронния вот (дистанционно по интернет). Заключенията на изборната комисия са базирани на проведените до момента симулации на този вид гласуване, както и на констатираната невъзможност за въвеждането му, преди да бъде въведена електронна идентификация на гражданите у нас.

"Системите, които са предпоставка за осъществяване на дистанционно електронно гласуване, следва да бъдат не само изградени, но и тяхното правилно действие – тествано и доказано", пише в заключението.

Според ЦИК трябва да се осигури възможност за поетапна реализация на системата за дистанционно електронно гласуване с повече пилотни проекти до момента, в който ще могат да бъдат създадени достатъчно гаранции за сигурност и стабилност на резултатите от този начин на гласуване.

По действащите текстове от Изборния кодекс от 1 януари 2018 г. държавата трябва да предвиди възможност за експериментално дистанционно електронно гласуване на три последователни избора - в това число и частични. Следващите национални изборни кампании "по график" са през 2019 г. - догодина напролет ще се избират нови европейски депутати, а наесен  - нови кметове и общински съвети. Постоянно обаче текат частични кметски избори, а това на практика значи, че законовите срокове за експерименталния вот вече са нарушени.

Най-голямата пречка пред въвеждането на електронно гласуване, дори в експериментален вид, е липсата на електронна идентификация на гражданите. По закон е предвидено всеки българин да има такава, а тя да е внедрена в българските лични документи. Първоначално това трябваше да е факт от 1 януари 2017 г. Срокът се удължи веднъж до 1 януари 2018 г., а след това - до 1 януари 2019 г.

МВР обяви една обществена поръчка за целта, но впоследствие в края на миналата година тя беше прекратена и оттогава не се е чуло да има движение по проблема.

Другият вариант за идентификация за електронно гласуване е универсалният електронен подпис. С такъв обаче разполагат много малко граждани, а и няма как всички да бъдат задължени да си го закупят. Освен това в момента липсва и държавна структура, която да поеме гаранциите за изграждане на система за електронно гласуване. 

ЦИК се справи със сроковете по закон и до края на миналата година проведе 6 симулации на електронен вот. Първите три бяха по система за дистанционно електронно гласуване, разработена според изискванията на Изборния кодекс от "Информационно обслужване" АД. Другите три - по eстонската система за дистанционно електронно гласуване като предложена добра практика, най-близка до разпоредбите на ИК у нас. Изводите - електронният вот е леснодостъпен и удобен за гражданите. Но рискът от контролиран вот е по-голям, отколкото при вот с хартиена бюлетина или чрез машина.

От ЦИК споменават и някои рискове при въвеждане на дистанционно електронно гласуване - например постоянни хакерски атаки срещу всякакви системи. От комисията припомнят, че ако при атаки срещу системи за електронно банкиране или друг вид услуги съответната банка създава гаранции за овъзмездяване на пострадалите от измами и атаки, то при произвеждане на избори единственият резултат от подобна намеса би бил неотчитане/неправилно отчитане на подадени гласове, което може да доведе до касиране на изборите. А това е "в разрез с една от основните цели при произвеждане на избори – точно отчитане на изборните резултати, които да създадат сигурност и стабилност по отношение на конституираните органи на власт".