Специален режим на регистрация за различните видове търговци с горива, изискване за минимален капитал, образователен ценз и стаж, както и предварителен депозит от всяка бензиностанция или търговец на едро за обезпечаване на плащания по евентуални административни актове - това са част от мерките, които депутати искат да въведат в законодателството с цел регулация на петролния и газовия бизнес. 

Проектът за чисто нов Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, е внесен в Народното събрание от избраници от ГЕРБ, "Обединени патриоти", БСП и ДПС. Според един от вносителите - Емил Димитров, известен и с прякора си Ревизоро, проектът е получил предварително одобрение от Министерството на икономиката, от Агенция "Митници", от Националната агенция за приходите и други засегнати институции.

Според мотивите към законопроекта целта на новите регулации за търговците с горива на едро и дребно е в държавата да постъпят допълнителни приходи от около 1 млрд. лв. годишно, на колкото се изчисляват приблизително пропуснатите ползи за бюджета от "сивия" бизнес в сектора. Данните са от анализ на Министерството на финансите от 2015 г., според който 30% от продадените горива в България са без платени налози.

Публичен регистър в бранша

Всички търговци на горива ще трябва да влязат в публичен регистър, който ще се води от Министерството на икономиката, ако законопроектът бъде приет. Става дума за всички субекти в бранша - производители и продавачи на едно, на дребно, тези, които съхраняват горива извън данъчни складове, транспортират горива и т.н.

С новия законопроект се въвежда и определение що е то "бензиностанция" - като всеки един обект ще трябва да се регистрира и да има документ, че е одобрен от Държавния национален строителен контрол. Забраняват се т.нар. мобилни бензиностанции - търговия с горива ще може да се извършва само от регистрирани стационарни обекти, отговарящи на изискванията по Закона за устройство на територията. Регистрационният режим и изискванията ще важат и за т.нар. ведомствени бензиностанции - става дума за базите за гориво в рамките на дадено предприятие, което зарежда машините си на собствена територия, става ясно още от текстовете.

Средно образование, 20 000 лв. капитал и още толкова обезпечение за всеки собственик на бензиностанция

Изискванията към собствениците на бензиностанции - тоест за търговците на горива на дребно, се затягат с цел да се изсветли секторът, да се възпрепятстват нелегалните обекти  и да се "затвори" вратичката за регистрация или прехвърляне на фирми със задължения фиктивно на безработни или неграмотни лица, каквато практика има, твърдят вносителите.

Сред изискванията за всяка бензиностанция в законопроекта са:

Регистрация на фирмата търговец по Търговския закон с минимум 20 000 лв. капитал или активи на същата стойност за всеки обект. Тоест - 20 000 лв. е нужният капитал за всяка бензиностанция, която дадена фирма има.

Собственик и управител - т.е. представляващите дружеството или едноличният търговец, трябва да са със завършено минимум средно образование и да имат поне 3 години осигурителен стаж. ДНСК ще трябва да издаде документ на всеки търговски обект.

Освен това за успешна регистрация фирмата или едноличният търговец следва да има действаща регистрация по ДДС, да няма задължения към бюджета освен в случаите на невлезли в сила констатации за такива и др.

За всяка бензиностанция ще трябва да се прави и депозит в размер на 20 000 лв. Той може да е в пари - по сметка на Министерството на икономиката, или да е неотменима банкова гаранция. Целта на депозита е да се гарантира, че в случай на констатирани от контролните органи нарушения на търговеца и издадени актове за плащане ще има гарантирани пари за извършването на такова плащане.

За търговците на едро или за тези, които съхраняват горива и нефтени продукти извън данъчни складове, предвидените правила са още по-строги - изискуемият капитал или активи на дружеството е в размер на 3 млн. лв. Нужно е и минимум висше образование и поне 5 години стаж за представляващите тези фирми. Депозитът за обезпечение в тези случаи пък е 500 000 лв., а за тези, които транспортират горива и нефтени продукти - по 3000 лв., но не повече от 60 000 лв. 

При прекратяване на дейността на търговски субект или конкретен обект на търговия депозитите ще се възстановяват.

Затяга се и контролът върху изпълнение на ангажиментите на фирмите за съхраняването на задължителните запаси от петролни продукти. В момента част от фирмите не спазват тези изисквания, което застрашава доставките на горива в случай на криза.

Цистерните за превоз на горива също ще подлежат на регистрация и ако такова превозно средство бъде засечено на пътя без регистрация, ще бъде конфискувано в полза на държавата. 

Завишени са и глобите на нарушители, става ясно още от законопроекта.

Според депутати крайната цел на новия закон е регулация с цел изчезването на поне 10 000 обекта, продаващи гориво без нужните регистрации, а често и без да са платени данъци и акциз. В проекта има и тотална забрана за зареждане с гориво от т.нар. преместваем временен обект.