И без АЕЦ "Белене" на България със сигурност няма да й липсва електроенергия в следващите 10 години. Това става ясно от прогнозата на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за периода 2017-2027 година. Според ЕСО има достатъчно производствени мощности до 2027 г. и не се очаква затруднение в електроснабдяването на страната при нормални метеорологични условия и аварийност. При продължителни лоши метеорологични условия и аварии е развитието на регионални пазари, включително на балансираща и на резервна мощност.

В следващите десет години в България ще бъдат изградени 647 мегавата нови енергийни мощности, като близо 2/3 от тях - 401 мегавата, ще бъдат от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

Към края на 2017 г. у нас са изградени фотоволтаици с мощност от 1043 мегавата и вятърни централи с мощност от 701 мегавата. В последните 2 години няма нови заявления за присъединяване на нови ВЕИ-мощности към мрежата, съобщават от ЕСО.

Според прогнозата на ЕСО енергийното потребление към 2027 г. ще се движи в диапазона между 37.9 млн. мегаватчаса и 40.5 млн. мегаватчаса в зависимост от това дали мерките за енергийна ефективност се прилагат по-интензивно, или се забавят. Според изчисленията в страната ще има остатъчна разполагаемост за производство от 6 500 000 до 7 900 000 мегавата годишно или около 15% от разполагаемите мощности, което се дължи на ВЕИ.

В анализа на ЕСО по отношение на новите мощности са включени проектите за удължаване на експлоатацията на пети и шести блок на АЕЦ "Козлодуй" с постепенно увеличаване на максималните мощности, икономически ефективни малки ВЕИ централи, както и заявени когенериращи мощности - на площадката на "Топлофикация София" например. Втора атомна, както и проектите за хидроенергийни комплекси по Дунав, които са в групата на възобновяемите, и ТЕЦ Варна не са в сметката поради неяснотите около тях.

При АЕЦ "Белене" причината е в неяснотите относно използването на оборудването на централата и липсата на стратегически инвеститор. От ЕСО посочват, че вариантът с нова ядрена мощност ще бъде взет предвид при следващи обновявания на плана за развитие на електропреносната мрежа.

Според анализа на държавната компания, ВЕИ-ата затрудняват балансирането на системата. Фотоволтаиците например не могат да бъдат използвани за покриване на пика на потреблението през зимните месеци (между 19 и 21 часа), а вятърните централи произвеждат най-много електроенергия в часовия диапазон между 2 и 6 часа, когато и потреблението е най-ниско и има излишък в системата. Но тези централи помагат при покриване на върховото потребление, когато ниските температури са съчетани и със силен вятър.

ЕСО прогнозира инвестиции за 1.29 милиарда лева в следващите 10 години, от които 148 млн. лева са привлечени европейски средства.