Двайсетина години след като държавата е поела ангажименти при приватизацията, най-сетне е решила и да ги изпълни - заради което вади 120 милиона лева за екощети от рудодобива и въгледобива в района на Панагюрище и Пернишко. Причината е хвостохранилище "Медет", създадено в резултат на работата на един от най-големите открити рудници за добив на мед в света - "Медет". 

Това предвиждат промени в няколко документа и доклад на министъра на икономиката Емил Караниколов, с които разполага Клуб Z и които правителството ще обсъжда на 4 април. Любопитно е, че те са датирани с 30.03.2015 година, когато управляваше вторият кабинет на Борисов, а министър на икономиката беше лидерът на СДС Божидар Лукарски. Негови са и назначенията на ръководството на "Еко Антрацит".

На заседанието си през тази седмица предстои кабинетът да разгледа доклад от Караниколов, който предлага и мотивира промени в няколко постановления на МС, както и кой ще определя как да се изхарчат милионите - Държавната консолидационна компания (ДКК), която ще се отчита само на министъра на икономиката. А средствата ще отпуска финансовата дирекция в Министерството на икономиката.

Причината създадената още в първия кабинет на Бойко Борисов ДКК да следи процеса по разходването на 120-те милиона е, че в нея са апортирани акциите от капитала на държавното дружество "Еко Антрацит". Това е дружеството, което изпълнява дейностите по две постановления - ПМС № 140 на МС от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности, и по ПМС № 195 на МС от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива.

Какво предстои 

Защо се разбърза властта? Според доклада на Караниколов "към настоящия момент в района на рудник "Медет" са започнали свлачищни процеси в югозападния борд на котлована му".

Необходимо е да се предприемат спешни мерки, които да ограничат процеса, с цел срутването на борда на котлована да не предизвика приливна вълна, която би нанесла непоправими екологични и материални щети и възможни човешки жертви по поречието на р. Медетска и р. Тополница", пише в доклада.

Документът отбелязва, че към момента няма съоръжение за отвеждане на високи приливни вълни от язовирната каскада, включваща язовирите "Душанци" и "Жеков вир". 

"Обилните валежи и високо ниво на водите разрушават стената на хвостохранилище "Медет", отмиват хвоста, което е начало на екологична катастрофа в Югозападна Тракия", констатира документът. "Обилните валежи допълнително утежняват лошото екологично състояние на района на рудник "Елшица" и в резултат се генерират по-голямо количество замърсители, изливащи се в река Елшишка, част от Маришкия водосборен басейн."

А в района има множество водоизточници за питейно водоснабдяване. 

Що е то "Еко Антрацит"

Въпросните 120 милиона лева, предвидени за харчене, бяха излети от бюджетния излишък в "Еко Антрацит" през декември м.г., с което скромното дружество с капитал дотогава от 50 000 лева стана най-големият бенефициент на пари от излишъка. А активите му - апортирани в ДКК, където се намират още тези на куп други разнородни държавни компании, като оръжейници и киселото мляко на "Ел Би Булгарикум". Още тогава се разбра, че със средствата се предвижда да бъде изградено съоръжение за извеждане на високите води на язовир "Живков вир", укрепване на стени на стари хвостохранилища и др.

Не е ясно как "Еко Антрацит", чийто предмет на дейност е рекултивация на стари рудници и хвостохранилища, но със слаби обороти от години и персонал от десетина души, ще се справи с дейностите, които ще му бъдат възложени - по всяка вероятност ще наеме подизпълнители. Такава е била досегашната му практика.

През декември м.г. медийни публикации разкриха кои са печелили обявените три обществени поръчки за около 4.1 млн. лева без ДДС в периода 2015-2018 г. Два от търговете - за рекултивация в землищата на селата Бряст, Радиево и Странско и за същите дейности (в мини "Маришки басейн" АД, край Димитровград), но в друг рудник от района - "Здравец", са взети от софийската фирма "Енерго ремонт строй" ЕООД, което има участие в редица консорциуми. Третата обществена поръчка е получена от свързваната с бизнесмена и депутат Делян Пеевски фирма "Водстрой" през 2015 г. 

Кметът на Панагюрище: Приветствам намеренията

През Клуб Z кметът на Панагюрище Никола Белишки приветства намеренията на правителството. По думите му кабинетът се заема с екощетите, тъй като има ангажименти, поети при приватизацията на "Асарел Медет", осъществена от РМД през далечната 1999 г. Белишки също посочи обрушване от една от страните на котлована на "Медет" и потенциалната опасност обилни валежи да доведат до замърсяване на водоизточници в района.

По различни данни в хвостохранилището са натрупани между 170-180 милиона куб. м опасни отпадъци. Отговорността за обезопасяването му беше на друга държавна фирма - "Еко Медет", вляла се в "Еко Антрацит", вляло се в ДКК. А харченето тепърва предстои.