Рекламата на хазартните игри да се третира наравно с рекламата на тютюневи изделия и спиртни напитки. Такива предложения за промени в Закона за хазарта искат от "Демократична България". Според вносителите "императивната забрана за реклама на хазартни игри ще уеднакви регулацията с европейската в тази посока и ще даде оптимално рестриктивен достъп за промотиране и разпространение чрез масовите средства за осведомяване".

В законопроекта е записано, че се забранява рекламата на хазартни игри, включително на такива, насочени към малолетни и непълнолетни лица, както и изпращането на непотърсени електронни съобщения на неограничен брой лица, в които се съдържа информация за хазартна игра. Допуска се обявяване на наименованията на игрите, регистрираната търговска марка на организатора, тегленията на тиражите, предварително обявяване на вида и броя награди от тиражите. Тази информация ще може да се излъчва по електронни медии след 22 ч., като задължително се придружава с уточнение на процента от приходите от тиража, който се разпределя под формата на награди. Забранява се информацията да бъде придружавана с рекламни послания, насърчаваща участието в тиража или съдържаща обещание за печалба. Забранява се обявяването на лични данни на спечелилите награда, независимо дали те са дали съгласие за това.

Организаторите на хазартни игри да имат право да спонсорират единствено мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието и социалното дело, предлагат още от "Демократична България". Организаторите са длъжни да правят годишни вноски за социално отговорно поведение както следва:

1. за организатори на онлайн залагания – 3 на сто от разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, а за игри, за които се събират такси и комисиони за участие –от стойността на получените такси и комисиони, но не по-малко от 50 000 лв.;

2. за организатори на игри в игрално казино – 3 на сто от разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, но не по-малко от 50 000 лв.;

3. за всички останали организатори на хазартни игри с игрални автомати – 3 на сто от разликата между стойността на получените залози и изплатените печалби, но не по-малко от 20 000 лв.;“

4. за всички организатори на томболи, числови лотарийни игри бинго и кено, моментна лотария – 5 на сто от стойността на получените залози, но не по-малко от 200 000 лв.

Предложени са разпоредби, които да приведат в действие неработещата сега норма част от държавните такси, събирани от организаторите на хазартни игри, да се привеждат в Национален фонд “Култура” и да се ползват за култура.

Законопроектът е изпратен на председателя на парламента Цвета Караянчева и на всички паламентарни групи. Пълния текст на предложенията можете да видите ТУК.

Преди няколко дни и вицепремиерът Валери Симеонов се обяви за рестрикции по отношение на хазартните игри. Конкретни текстове като предложение за промяна обаче до момента не са се появили, не е ясно и дали се работи по такива.