Article_top

Вицепремиерът Валери Симеонов и депутатите от партията му НФСБ вече са готови с проект на промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), които ще сложат начало на анонсираната битка срещу грозни и незаконни "преместваеми обекти" - павилиони, сергии и прочие търговски и увеселителни обекти.

Заканите на Симеонов за справяне с появата на подобни обекти и дори забраната им - особено по морето, дойде през есента на 2017-а. Идеята му бе регламент за павилионите, капанчетата по и около плажовете, по алеите в курортите и т.н. да се появи в Закона за туризма. Вицепремиерът и министърката на туризма Николина Ангелкова обаче не се разбраха по въпроса.

Тогава Симеонов се закани, че забрана все пак ще има. "Истината е, че всички тези преместваеми обекти се държат от фигури от подземния свят, които не плащат нищо. Голямата част от тези обекти нищо не плащат, абсолютно нищо не плащат, но за сметка на това са собственост на някакво Слънце, на някакъв Козел, на някакви такива хора", бе позицията на вицепремиера тогава и настоя, че по плажовете трябва да останат само спасителни постове, медицински пунктове и водни атракциони.

Заканата е на път да се материализира в официален законопроект, внесен от депутати от "Обединени патриоти". Подготвените текстове, с които Клуб Z разполага, в момента се съгласуват с останалите две формации в националистическата коалиция и ще бъдат предложени на големия партньор във властта ГЕРБ.

Ето какво предвижда законопроектът за изменение на ЗУТ:

Павилионът - до 15 кв.м и до 3 м висок

Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в даден имот, в това число и частен, вече ще се издават от главния архитект на всяка община след искане, предявено от собственика на имота. Пак главният архитект ще одобрява "схемата за поставяне, размерите, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление" на всички павилиони, сергии и други видове обекти. За целта се дава право на общинските съвети да изготвят наредба.

Специална разпоредба конкретно за търговските обекти определя тяхната допустима площ и височина. Един самостоятелен модул може да е рамери до 15 кв. м и до 3 м височина над прилежащия терен. И още нещо - на територията на един имот е допустимо поставянето на до 3 такива модула при спазване на действащия Подробен устройствен план на имота.

Регламентът за преместваеми обекти в паркове и градини е още по-строг, става ясно от законопроекта - редът ще е описан във въпросната наредба на общинските съвети. Тя обаче ще се приема не с обикновено, а с мнозинство от 2/3 от местните парламенти. Изключения от описаните правила ще има за преместваеми обекти по време на провеждане на обществени мероприятия. 

Ако възникне политически спор при гласуване на законопроекта - за размерите и вида на търговските модули има опция и за отстъпление - например всеки общински съвет да може да задава конкретните параметри, твърдят депутати.

Премахване на обекти

Депутатите от НФСБ предлагат още промяна в регламента за премахване на обекти без разрешения или неотговарящи на изискванията, които ще важат без значение каква е собствеността на имота. Кметовете на общини ще трябва в срок от 3, а не от 7 дни да издават протоколи за отстраняването на поникнали сергии, павилиони, фургони, рекламни предмети и т.н. В случай че собственикът им е неизвестен - премахването ще се прави от и за сметка на общината, която след това може да си предяви възстановяване на сумите по реда на ГПК - ако собственикът стане известен, разбира се. 

По-интересна е обаче частта за премахване на обекти, поставени без разрешение или в нарушение на правилата на територията на имоти - държавна собственост. Това се отнася най-вече за плажните капанчета и кафенета - поне ако се съди от предложените текстове. Плажовете са изключителна държавна собственост, а разпоредбите тук ще важат и за обекти, разположени на имоти със смесена държавна и частна собственост - тоест около плажове например.

Основанията за премахмане на преместваем обект са 9 на брой и освен за липса на разрешение, изтекло такова и т.н. заличаването може да става и ако обектът е снабден с вода, но не е включен в уличната канализация или във водопътна изгребна яма. Това се прави заради честите случаи от плажни заведения мръстите води да изтичат направо в... морето. 

"Репресивният орган" в тези случаи ще е държавният строителен контрол (ДНСК). Собствениците на имоти ще имат 3-дневен срок за оспорят констативните актове за нарушение. Сроковете за премахване на обектите ще са съкратени, разходите по премахване ще са за сметка на собствениците на преместваеми обекти.

Що е то "преместваем обект"

В законопроекта леко е пипнато и определението за "преместваем обект". Сега то гласи: "Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

В новата версия се е появило и изискване обектът да не е трайно прикрепен към терена - тоест да няма няма характеристики на строеж, нито изградени монолитно фундаменти и стени, както и да може да се мести "без нарушение на неговата конструкция и цялост". 

Вероятно промените в ЗУТ, написани от Симеонов и НФСБ, ако стигнат до пленарната зала, ще се разглеждат паралелно със законопроекта на ГЕРБ за ремонт на същия нормативен акт - но по отношение на узаконяването на незаконни постройки. Там обаче не е изключено да възникнат спорове с "Обединените патриоти" заради строежи в ромски махали.

 

Вицепремиерът Валери Симеонов и депутатите от партията му НФСБ вече са готови с проект на промени в Закона за устройството на територията (ЗУТ), които ще сложат начало на анонсираната битка срещу грозни и незаконни "преместваеми обекти" - павилиони, сергии и прочие търговски и увеселителни обекти.

Заканите на Симеонов за справяне с появата на подобни обекти и дори забраната им - особено по морето, дойде през есента на 2017-а. Идеята му бе регламент за павилионите, капанчетата по и около плажовете, по алеите в курортите и т.н. да се появи в Закона за туризма. Вицепремиерът и министърката на туризма Николина Ангелкова обаче не се разбраха по въпроса.

Тогава Симеонов се закани, че забрана все пак ще има. "Истината е, че всички тези преместваеми обекти се държат от фигури от подземния свят, които не плащат нищо. Голямата част от тези обекти нищо не плащат, абсолютно нищо не плащат, но за сметка на това са собственост на някакво Слънце, на някакъв Козел, на някакви такива хора", бе позицията на вицепремиера тогава и настоя, че по плажовете трябва да останат само спасителни постове, медицински пунктове и водни атракциони.

Заканата е на път да се материализира в официален законопроект, внесен от депутати от "Обединени патриоти". Подготвените текстове, с които Клуб Z разполага, в момента се съгласуват с останалите две формации в националистическата коалиция и ще бъдат предложени на големия партньор във властта ГЕРБ.

Ето какво предвижда законопроектът за изменение на ЗУТ:

Павилионът - до 15 кв.м и до 3 м висок

Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти в даден имот, в това число и частен, вече ще се издават от главния архитект на всяка община след искане, предявено от собственика на имота. Пак главният архитект ще одобрява "схемата за поставяне, размерите, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление" на всички павилиони, сергии и други видове обекти. За целта се дава право на общинските съвети да изготвят наредба.

Специална разпоредба конкретно за търговските обекти определя тяхната допустима площ и височина. Един самостоятелен модул може да е рамери до 15 кв. м и до 3 м височина над прилежащия терен. И още нещо - на територията на един имот е допустимо поставянето на до 3 такива модула при спазване на действащия Подробен устройствен план на имота.

Регламентът за преместваеми обекти в паркове и градини е още по-строг, става ясно от законопроекта - редът ще е описан във въпросната наредба на общинските съвети. Тя обаче ще се приема не с обикновено, а с мнозинство от 2/3 от местните парламенти. Изключения от описаните правила ще има за преместваеми обекти по време на провеждане на обществени мероприятия. 

Ако възникне политически спор при гласуване на законопроекта - за размерите и вида на търговските модули има опция и за отстъпление - например всеки общински съвет да може да задава конкретните параметри, твърдят депутати.

Премахване на обекти

Депутатите от НФСБ предлагат още промяна в регламента за премахване на обекти без разрешения или неотговарящи на изискванията, които ще важат без значение каква е собствеността на имота. Кметовете на общини ще трябва в срок от 3, а не от 7 дни да издават протоколи за отстраняването на поникнали сергии, павилиони, фургони, рекламни предмети и т.н. В случай че собственикът им е неизвестен - премахването ще се прави от и за сметка на общината, която след това може да си предяви възстановяване на сумите по реда на ГПК - ако собственикът стане известен, разбира се. 

По-интересна е обаче частта за премахване на обекти, поставени без разрешение или в нарушение на правилата на територията на имоти - държавна собственост. Това се отнася най-вече за плажните капанчета и кафенета - поне ако се съди от предложените текстове. Плажовете са изключителна държавна собственост, а разпоредбите тук ще важат и за обекти, разположени на имоти със смесена държавна и частна собственост - тоест около плажове например.

Основанията за премахмане на преместваем обект са 9 на брой и освен за липса на разрешение, изтекло такова и т.н. заличаването може да става и ако обектът е снабден с вода, но не е включен в уличната канализация или във водопътна изгребна яма. Това се прави заради честите случаи от плажни заведения мръстите води да изтичат направо в... морето. 

"Репресивният орган" в тези случаи ще е държавният строителен контрол (ДНСК). Собствениците на имоти ще имат 3-дневен срок за оспорят констативните актове за нарушение. Сроковете за премахване на обектите ще са съкратени, разходите по премахване ще са за сметка на собствениците на преместваеми обекти.

Що е то "преместваем обект"

В законопроекта леко е пипнато и определението за "преместваем обект". Сега то гласи: "Преместваем обект" е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

В новата версия се е появило и изискване обектът да не е трайно прикрепен към терена - тоест да няма няма характеристики на строеж, нито изградени монолитно фундаменти и стени, както и да може да се мести "без нарушение на неговата конструкция и цялост". 

Вероятно промените в ЗУТ, написани от Симеонов и НФСБ, ако стигнат до пленарната зала, ще се разглеждат паралелно със законопроекта на ГЕРБ за ремонт на същия нормативен акт - но по отношение на узаконяването на незаконни постройки. Там обаче не е изключено да възникнат спорове с "Обединените патриоти" заради строежи в ромски махали.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията