На 11 май Софийски градски съд ще гледа като втора инстанция обжалването на генералния директор на БНТ Константин Каменаров на условна присъда за шофиране с 1,6 промила алкохол в кръвта.

Съдия Марина Манолова от Софийския районен съд на 2 ноември 2016 г признава за виновен шефа на обществената телевизия за инцидент от 23 юни същата година. Според съдебното решение Каменаров е спрян около 03:50 ч с джип "Тойота Ланд Круизър" и с химическа експертиза е установено алкохол 1,6 промила в кръвта.

Поради това съдийката постановява - една година и 3 месеца условна присъда с изпитателен срок от 3 години. Директорът на БНТ ще трябва да плати и глоба 600 лв., плюс това остава за година и половина без книжка.

Това обаче прави повече от сложен въпроса с интегритета на Каменаров, ако присъдата някой ден окончателно влезе в сила.

В Закона за радиото и телевизията пише че

Чл. 59. ... (2) Не могат да бъдат членове на управителен съвет на БНР, съответно на БНТ, лица, които са:

1. осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;

Донякъде правен абсурд е, че при шофиране пиян - приложения в случая спрямо него чл. 343б от НК, деянието се води "умишлено". Ако например пиян причиниш щети или дори смърт... тя е "по непредпазливост".

Каменаров вероятно трудно ще се възползва и от 78а от НК, който нормира освобождаване от наказателна отговорност и замяната й с административно наказание, тъй като в него пък изрично пише, че не се прилага, ако "деецът е бил в пияно състояние".

Не е в полза на Каменаров и следващият чл. 67 от ЗРТ:

Чл. 67. (1) (Предишен текст на чл. 67 - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на генералния директор на БНР, съответно на БНТ, се прекратява предсрочно:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) на основанията, предвидени за предсрочно прекратяване на мандат на член на Съвета за електронни медии... 

Те са описани в чл. 30:

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Мандатът на член на Съвета за електронни медии се прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) Освобождаването на член на Съвета за електронни медии се извършва с решение на Съвета за електронни медии:

...4. (нова - ДВ, бр. 96 от 2001 г.) при влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание "лишаване от свобода" за умишлено престъпление;

Ето и целия текст на присъдата на СРС:

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 130 състав, в открито съдебно заседание на втори ноември през две хиляди и седемнадесета   година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИНА МАНОЛОВА

при секретаря Цветослава Гулийкова и с участието на прокурор Е. В. разгледа докладваното от съдията НОХД № 19503 по описа на СРС за 2016 г., и въз основа на закона и доказателствата по делото

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

ПРИЗНАВА подсъдимия К. В. К.,  [дата на раждане]  в [населено място], ЕГН [ЕГН], българин, български гражданин, женен, неосъждан, висше образование, работи, живущ в [населено място],  [улица], ет. 3 за ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016г. около 03.50 часа в [населено място], по  [улица]с посока на движение от  [улица]към  [улица]е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Тойота“, модел „Л. Круизер“ с рег.  [рег.номер на МПС]  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,6 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 272/23.06.2016г. на специализираната химическа лаборатория Ûъм УМБАЛ  [фирма], поради което и на основание чл. 343б, ал.1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ТРИ МЕСЕЦА и „ГЛОБА“ в размер на  600 /шестотин/ лева.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 НК изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НАЛАГА на основание чл. 343г вр. чл. 343б, ал.1 НК на подсъдимия К. В. К. (с посочена самоличност) наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.4 от НК времето, през което подсъдимият К. В. К. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС със заповед за прилагане на ПАМ № 16-4332-002247/27.06.2016г., с начална дата на фактическо лишаване – 23.06.2016г. с АУАН бл. № 657801/23.06.2016г.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест пред Софийски градски съд в 15-дневен срок от днес.