Вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов публикува нов вариант на промени в Закона за вероизповеданията само три дни, след като парламентарните лидери на ГЕРБ, БСП и ДПС внесоха заедно своя версия за ремонт на закона. В безпрецедентното обединение на управляващи и опозиция в 44-ия парламент обаче "Обединените патриоти" не участват. 

С внесения вече законопроект се предлага нов начин за финансиране от държавата на вероизповеданията - на подобен принцип, както се отпуска държавна субсисия на партиите. Според разписания механизъм обаче право на издръжка ще имат само институциите на православието и исляма. Забраняват се даренията за възнаграждения от чужди държави и лица, а всички други дарения ще са с разрешителен режим от Министерския съвет, ако поправките бъдат приети. Забранява се и свещенослужители да са чужди граждани.

Оказа се обаче, че ВМРО са подготвили свой вариант на промени, а самият Каракачанов обяви днес във фейсбук:

"В качеството ми на заместник министър-председател по обществен ред и сигурност и председател на ВМРО – Българско национално движение ще предизвикам обществено обсъждане по готовия Законопроект за вероизповеданията, който обещах да бъде внесен в парламента до края на този политически сезон. Това включва и разговори с Българската православна църква и всички основно застъпени в България вероизповедания.

Както е посочено и в мотивите, правилата, съдържащи се в него, са формулирани при стриктно спазване на принципа на равнопоставеност на различните вероизповедания. Предложенията, които аз и екипът ми правим с този проект, са предизвикани от негативни по характера си явления - религиозен радикализъм и осъществяване на терористични актове, наличие на индикации за политизация на вероизповеданията и на започнал процес на дезинтеграция на религиозен принцип на отделни религиозни общности в страната. Наблюдаваните опасни явления, които изброих, както и разпространението на религиозни доктрини за промяна на държавното устройство, светския характер и закони на страната ни са реална опасност за националната сигурност. Ето защо настъпи моментът за конкретни действия, а именно обществено обсъждане и внасяне в Народното събрание за гласуване на нов Закон за вероизповеданията (...)

От изявлението не става ясно защо "Обединените патриоти" са извън невиждания иначе парламентарен консенсус между ГЕРБ, БСП и ДПС. От текста за законопроекта, разпространен от Каракачанов, може да се предположи, че е бил подготвен преди време - защото като адресат стои бившият вече председател на 44-ия парламент Димитър Главчев, който подаде оставка, а не настоящата председателка Цвета Караянчева. 

Частта за държавната субсисия, възнагражденията на свещенослужителите, отчетността и т.н. между двата проекта доста си прилича, на моменти е дословно 1 към 1, става ясно от сравнението на текстовете. ВМРО също предлага държавна субсидия за вероизповеданията, отново само за тези, към които принадлежност са обявили над 1% от гражданите на страната. По данните от последното преброяване от НСИ - това са православието и ислямът. Повтаря се и друго предложение - забраната за дарения от чужбина за възнаграждения на свещенослужители, както и задължението всяко друго дарение да се декларира. За разлика от "консенсусния" законопроект, в този на Каракачанов няма "таван" за субсидиите, но пък има задължение с парите да се финансират и духовните училища, разкрити по искане на вероизповеданията. Размерът на възнагражденията на свещенослужители също се повтаря. 

Проектът на ВМРО обаче предвижда нов регламент и за регистрация на вероизповедание, и за заличаването на регистрирано такова. За нарушения на финансовите разпоредби - например прием на дарение в противоречие с разписаните забрани, са предвидени солени глоби и за физически, и за юридически лица.

Текстовете на "патриотите" са по-радикални в редица направления. Например - освен че свещенослужители могат да са само български граждани, те ще трябва да са завършили и религиозното си образование в български училища, в това число и висши. Има все пак и опция, която позволява верификация на чужда диплома от държавата. Предлага се и забрана за извършване на богослужения извън обявените от самите вероизповедания храмове, обредни и молитвени домове.

Записано е още, че проповедите трябва да се водят задължително и на официалния български език - спорна промяна, която се бе появила и в 43-ия парламент в законопроект и на "Атака" и на "Патриотичния фронт", които обаче така и не стигнаха до пленарната зала. 

ВМРО дава и определение на понятията "религиозен радикализъм" и "политизация на вероизповедание". За прояви на първото могат да се смятат "опасни за националната сигурност действия, проповеди, текстове, изявления или обръщения на вероизповедание, които: отричат светския характер на държавата, оспорват или заменят върховенството на закона с друго право или се позовават на такова; противоречат на Всеобщата декларация за правата на човека и свързаните с нея международноправни актове на ООН и на Хартата на основните права на ЕС; противопоставят хората на религиозна или верска основа; проповядват, пропагандират или оправдават религиозен тероризъм, или религиозна война" и др. 

„Политизация на вероизповедание“ е опасно за националната сигурност нарушаване на принципа на отделно съществуване на политическата власт от религията и използване на вероизповедание, на неговите органи и храмове, традиции и обредност за политически цели от религиозна институция или политическа организация“, пише още в законопроекта.

ВМРО иска и ремонт на Закона за политическите партии  с цел на тях да им е забранено например да "защитават и пропагандират групови и малцинствени права по начин, който ги изолира и противопоставя на нацията". Партиите да нямат право и да "се намесват в делата на вероизповеданията и да използват техните събития, ритуали и символи за своята дейност и цели". За тези и други подобни "нарушения", които, както се вижда, са доста разтегливо написани, пък се предвижда закриване на партии - прокуратурата ще е длъжна да поиска това от Софийския градски съд, ако преди това е получила сигнал за нарушение от държавен орган. Това в случай, че законопроектът на ВМРО бъде внесен в Народното събрание, както заявява Каракачанов. И, разбира се, ако бъде приет, въпреки че останалите парламентарни сили имат свой консенсусен вариант за промените. 

Пълния текст на идеите на ВМРО можете да видите ТУК.