Article_top

Помните ли онова лято, в което властта се втурна по спешност да брои дюните по морето и да ги картографира, убеждавайки обществеността, че върху тях не може и няма да се строи. Е, забравете всичко това. Видимо от едно решение на Административния съд в Бургас, дюните не са проблем за инвеститорите. Стига да са си взели съответните разрешителни за строеж преди наличието на пясъчните образувания да бъде установено.

В случая става въпрос за вечния казус "Корал". Бургаският съд е излязъл с решение по протест на Окръжна прокуратура в областния град с който се иска прогласяване на нищожност на извършената на 09.11.2012г. презаверка от главния архитект на Община Царево на разрешение за строеж, издадено през 2009 г.

Става въпрос за онзи сигнал от 2014 г., който Екатерина Захариева, тогава вицепремиер и министър на регионалното развитие (сега министър на външните работи), подаде до прокуратурата с мотива, че има издадено и презаверено разрешения за строителство от главния архитект на Община Царево, което обаче е незаконосъобразно. Защото не са спазени разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Вследствие прокуратурата поиска прогласяване на нищожността на презаверката от 2012-а.

Захариева атакува тогава общо 11 разрешителни за строеж, а екоминистър Светлана Жекова забрани всякакво строителство в района на "Корал".

"Разрешенията за строеж са издадени на основание одобрени инвестиционни проекти, които към момента на издаване на разрешенията за строеж са загубили правното си действие. Издадени са и без да бъде проведена процедура по оценка за съвместимостта, а оценките по ОВОС отдавна са изтекли", посочиха тогава от министерството.

Като заинтересовани страни по случая съдът посочва добре известните с инвестиционните си намерения в землището на "Корал" - "Прайм пропърти БГ" АДСИЦ, "Корал резидънс" ЕООД (въпреки депозираната молба с искане за заличаване) и "Витатур инвест"АД. Те оспорват протеста на прокуратурата.

Преди да стигнем до същината на последното съдебно решение по казуса, добре е да припомним заявките на държавата от 2015 г., когато министър на регионалното строителство вече е Лиляна Павлова (днес министър по европредседателството), а се вихреше скандалът със застрояването на къмпинг "Юг", който се намира в съседство с "Корал". Тогава стана ясно, че на повече от половината от частните терени зад "Корал" е установено наличието на дюни. Става въпрос за 78 дка от общо 130 дка. Павлова обяви, че ще започнат процедури по отчуждаване. Това стана възможно, след като с голямо закъснение бяха изготвени и публикувани специализираните карти за "Корал", показващи местоположението на дюните.

"Ние от скицата на частните имоти сега също ще направим необходимото, което за съжаление, не е предприето вече 2 години – намаляване на площта на тези частни имоти, които са собственост на "Ибердрола" и са собственост на "Прайм пропътрис" и "Корал резидънс". В техните имоти имаме навлизане частично. Имаме установени включително дюни тук, така че ще бъдат намалени техните площи на техните имоти съответно с тези дюни", каза тогава министърката.

Дали от 2015-а досега има "национализирани" терени - не се е чуло. Но ето какво казва Административният съд в Бургас през 2018-а относно дюните в оспорваните имоти:

"Наличието на пясъчни дюни в имота административният орган мотивира с представената от СГКК-Бургас специализирана карта и регистър на пясъчните дюни, от която е видно, че в поземленият имот ... частично е зает от "неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни)". Същите обаче, както се сочи и в процесната заповед, са приети в периода месец септември-октомври 2014 г...,  поради което издаването на разрешението за строеж през 2009 г и презаверката му през 2012 г е било невъзможно да бъдат съобразени с тях" по реда на АПК.

Или в превод - дюните са картографирани години след като разрешителните за строеж вече са били издадени.

Ето и какво посочват в заключение магистратите:

"В заключение съдът приема, че след като поземленият имот... представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване "незастроен имот за курортно-рекреационен обект", за който е одобрен ПУП-ПРЗ, въз основа на който е издадено разрешение за строеж №210/25.11.2009 г., презаверено на 09.11.2012 г., действащ и към настоящия момент, който не се намира в защитени територии и зони, не подлежи на процедиране по реда на глава шеста от ЗООС и за него не е необходимо изготвяне на оценка за съвместимост по реда на чл.31 от ЗБР. Следователно не е налице основание извършената на 09.11.2012 г. презаверка да бъдат обявена за нищожна".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд и дали е направено, предстои да разберем.

Иначе около "Корал" пак се разшумя преди няколко седмици, далеч преди активния сезон, след като се оказа, че "Ибердрола Инмобилиария" е оградила частните си терени, в т. ч. и пътеката към ивицата, с ограда от колове, за да не може да преминават МПС.

На практика "Ибердрола Инмобилиария", испански лидер в енергетиката, разполага с най-много терени в землището, в които попадат и дюни. Тя закупи терените през 2007 г., в пика на имотния балон, за над 30 милиона евро от "Витатур Инвест". Бедната тогава община Царево продава земята за 7 долара на квадратен метър след спорни действия на тогавашния кмет Петко Арнаудов и в атмосфера на съмнение дали сделката е почтена.

В резултат обаче ваканционно селище не е построено. До имота не е прокарана канализация и ток. И така, след нищожна сума платени неустойки, излиза, че общината е продала ценна земя на първа и втора линия за минимален приход. "Витатур" обаче излиза на голяма печалба. През 2007 г тя успява да продаде терена на "Ибердрола" на десетократно по-висока цена. А "Ибердрола" прегръща идеята за ваканционно селище с 2500 апартамента и 1800 подземни гаражи.

 
жжжжж

Помните ли онова лято, в което властта се втурна по спешност да брои дюните по морето и да ги картографира, убеждавайки обществеността, че върху тях не може и няма да се строи. Е, забравете всичко това. Видимо от едно решение на Административния съд в Бургас, дюните не са проблем за инвеститорите. Стига да са си взели съответните разрешителни за строеж преди наличието на пясъчните образувания да бъде установено.

В случая става въпрос за вечния казус "Корал". Бургаският съд е излязъл с решение по протест на Окръжна прокуратура в областния град с който се иска прогласяване на нищожност на извършената на 09.11.2012г. презаверка от главния архитект на Община Царево на разрешение за строеж, издадено през 2009 г.

Става въпрос за онзи сигнал от 2014 г., който Екатерина Захариева, тогава вицепремиер и министър на регионалното развитие (сега министър на външните работи), подаде до прокуратурата с мотива, че има издадено и презаверено разрешения за строителство от главния архитект на Община Царево, което обаче е незаконосъобразно. Защото не са спазени разпоредбите на Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Вследствие прокуратурата поиска прогласяване на нищожността на презаверката от 2012-а.

Захариева атакува тогава общо 11 разрешителни за строеж, а екоминистър Светлана Жекова забрани всякакво строителство в района на "Корал".

"Разрешенията за строеж са издадени на основание одобрени инвестиционни проекти, които към момента на издаване на разрешенията за строеж са загубили правното си действие. Издадени са и без да бъде проведена процедура по оценка за съвместимостта, а оценките по ОВОС отдавна са изтекли", посочиха тогава от министерството.

Като заинтересовани страни по случая съдът посочва добре известните с инвестиционните си намерения в землището на "Корал" - "Прайм пропърти БГ" АДСИЦ, "Корал резидънс" ЕООД (въпреки депозираната молба с искане за заличаване) и "Витатур инвест"АД. Те оспорват протеста на прокуратурата.

Преди да стигнем до същината на последното съдебно решение по казуса, добре е да припомним заявките на държавата от 2015 г., когато министър на регионалното строителство вече е Лиляна Павлова (днес министър по европредседателството), а се вихреше скандалът със застрояването на къмпинг "Юг", който се намира в съседство с "Корал". Тогава стана ясно, че на повече от половината от частните терени зад "Корал" е установено наличието на дюни. Става въпрос за 78 дка от общо 130 дка. Павлова обяви, че ще започнат процедури по отчуждаване. Това стана възможно, след като с голямо закъснение бяха изготвени и публикувани специализираните карти за "Корал", показващи местоположението на дюните.

"Ние от скицата на частните имоти сега също ще направим необходимото, което за съжаление, не е предприето вече 2 години – намаляване на площта на тези частни имоти, които са собственост на "Ибердрола" и са собственост на "Прайм пропътрис" и "Корал резидънс". В техните имоти имаме навлизане частично. Имаме установени включително дюни тук, така че ще бъдат намалени техните площи на техните имоти съответно с тези дюни", каза тогава министърката.

Дали от 2015-а досега има "национализирани" терени - не се е чуло. Но ето какво казва Административният съд в Бургас през 2018-а относно дюните в оспорваните имоти:

"Наличието на пясъчни дюни в имота административният орган мотивира с представената от СГКК-Бургас специализирана карта и регистър на пясъчните дюни, от която е видно, че в поземленият имот ... частично е зает от "неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни)". Същите обаче, както се сочи и в процесната заповед, са приети в периода месец септември-октомври 2014 г...,  поради което издаването на разрешението за строеж през 2009 г и презаверката му през 2012 г е било невъзможно да бъдат съобразени с тях" по реда на АПК.

Или в превод - дюните са картографирани години след като разрешителните за строеж вече са били издадени.

Ето и какво посочват в заключение магистратите:

"В заключение съдът приема, че след като поземленият имот... представлява урбанизирана територия, с начин на трайно ползване "незастроен имот за курортно-рекреационен обект", за който е одобрен ПУП-ПРЗ, въз основа на който е издадено разрешение за строеж №210/25.11.2009 г., презаверено на 09.11.2012 г., действащ и към настоящия момент, който не се намира в защитени територии и зони, не подлежи на процедиране по реда на глава шеста от ЗООС и за него не е необходимо изготвяне на оценка за съвместимост по реда на чл.31 от ЗБР. Следователно не е налице основание извършената на 09.11.2012 г. презаверка да бъдат обявена за нищожна".

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд и дали е направено, предстои да разберем.

Иначе около "Корал" пак се разшумя преди няколко седмици, далеч преди активния сезон, след като се оказа, че "Ибердрола Инмобилиария" е оградила частните си терени, в т. ч. и пътеката към ивицата, с ограда от колове, за да не може да преминават МПС.

На практика "Ибердрола Инмобилиария", испански лидер в енергетиката, разполага с най-много терени в землището, в които попадат и дюни. Тя закупи терените през 2007 г., в пика на имотния балон, за над 30 милиона евро от "Витатур Инвест". Бедната тогава община Царево продава земята за 7 долара на квадратен метър след спорни действия на тогавашния кмет Петко Арнаудов и в атмосфера на съмнение дали сделката е почтена.

В резултат обаче ваканционно селище не е построено. До имота не е прокарана канализация и ток. И така, след нищожна сума платени неустойки, излиза, че общината е продала ценна земя на първа и втора линия за минимален приход. "Витатур" обаче излиза на голяма печалба. През 2007 г тя успява да продаде терена на "Ибердрола" на десетократно по-висока цена. А "Ибердрола" прегръща идеята за ваканционно селище с 2500 апартамента и 1800 подземни гаражи.

Коментари

Проклети да са!

Проклети да са!

:)Съдиите ли?

Тотално смесване на съдебна и изпълнителна власт в целия материал!
Редакцията???
Martin Martinov's picture
Martin Martinov
САМОсеПИТАМ

НЯКОЙ ВЕЧЕ

да помни дюните в Несебър??? При Боко ПЪРВИ!!
Едно ТВ показа преди година, как багерите си копат в тях и се лее бетон... Ама я купиха... Диковия го изгониха...
И кат настана тишина.. Ни една дръжка на микрофаня не са обади след това по новината..

Нека ви е.

Сами си го докарахте.

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Адекватни ли са мерките на правителството и щаба за справяне с пандемията?