Руската Дума прие днес на трето и последно четене закон за контрасанкции срещу САЩ и други страни, определени като неприятелски, предаде Интерфакс.

Освен Съединените щати обаче никъде не е спомената поименно нито една друга държава.

Правителството по решение на президента Владимир Путин получава правото да налага различни мерки за противодействие. Те обаче не трябва да бъдат прилагани към жизнено необходими стоки, чиито аналози не се произвеждат в Русия и други страни.

Съответните решения могат да бъдат приети също така от президента по предложение на Съвета за сигурност на Русия. В случай на премахване на обстоятелствата, станали причина за приемане на контрасанкциите, правителството отменя съответните мерки.

Целта на закона е "защита на интересите и сигурността на Русия, на нейния суверенитет и териториална цялост, на правата и свободите на гражданите на Руската федерация от неприятелски действия на САЩ и други чужди държави, включително изразяващи се в налагане на политически или икономически санкции по отношение на Руската федерация, граждани на Русия или руски юридически лица, в извършване на други действия, представляващи заплаха за териториалната цялост на Русия или насочени към икономическа и политическа дестабилизация на Руската федерация".

Законът влиза в сила в момента на публикуването му в официалния държавен бюлетин. Преди това той трябва да бъде подписан от държавния глава.

Мерките

♦ Прекратяване или спиране на международното сътрудничество на Руската федерация, руски юридически лица с други неприятелски страни и организации;

♦ Забрана или ограничаване на вноса на територията на Русия на стоки и (или) суровини, чийто произход е от неприятелски страни или организации;

♦ Забрана или ограничаване на износа от Русия на стоки и (или) суровини от неприятелски организации;

♦ Забрана или ограничаване на изпълнение на работи, оказване на услуги за гарантиране на държавни или общински нужди, а също така нуждите на отделни видове юридически лица на територията на Русия от неприятелски организации;

♦ Забрана или ограничаване на участието на неприятелски организации или граждани на неприятелски страни в приватизацията на държавно или общинско имущество, а също така в изпълнението от тяхна страна на работи и оказване на услуги по организирането от името на Русия на продажбата на федерално имущество и (или) осъществяването на функциите на продавач на федерално имущество;

♦ Други мерки в съответствие с решението на президента на Руската федерация.