Полицейско разпореждане да напусне плажа "Корал" и призовка да се яви в районното управление като "свидетел" е получил летовник там.

Документите са публикувани във фейсбук групата "Да запазим Корал".

"Разпореждам на... Стойчев... да се изнесат и освободят плажната ивица на к. Корал на 17.06.2018 г. до 9.00 часа", пишат органите на реда на 16 юни в 21 часа вечера, когато е било съставено това разпореждане.

Като основание е посочен чл. 64 от Закона за МВР, който гласи:

"Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции. Разпорежданията се издават писмено."

Пак според същия закон документът трябва да съдържа: 

1. наименование на органа, който го издава;

2. адресат на разпореждането;

3. фактически и правни основания за издаване;

4. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението;

5. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;

6. дата на издаване и подпис на лицето, издало разпореждането, с означаване на длъжността му.

В конкретния случай обаче основанието не е посочено.

Освен това лицето Стойчев е призовано да се яви в районното управление в Царево в качеството на "свидетел за сведения" днес, 18 юни.

Очаквано тези два документа предизвикаха гневните реакции на плажуващите на обявения за екоплаж "Корал", които обявиха случващото се за полицейски произвол. Припомняме, че министърът на туризма Николина Ангелкова се закани да се правят проверки за палатки на плажовете, твърдейки, че според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на плажовете не можело да се разполагат палатки.

Реално материята с т.нар. диво къмпиране не е уредена законово. Работна група към Ангелкова се опита да изработи правила, но до консенсус не се стигна. Затова и битката за малкото останали у нас диви плажове, на които може да се летува природосъобразно, често се пренася в съда.

През миналата година Върховният административен съд се произнесе по дело срещу наредбата на община Бяла, която забраняваше поставянето на палатки, кемпери и пр. в зони извън категоризираните като къмпинги места. Текстът от наредбата падна, като ВАС потвърди, че по конституция всеки има право на свобода на придвижването, плажовете са достъпни за всички, а наредбите не може да играят ролята на закони, когато няма законодателство по дадената тема.