Article_top

За първите 4 месеца на годината преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са 113 милиона евро, което е спад с 50.6% на годишна база - спрямо януари-април 2017 г., показват данните на БНБ. Миналата година те са били 229.2 милиона евро.

Статистиката на централната банка показва символичен ръст на ПЧИ в България през април с едва 4.5 млн. евро - спрямо март. Но в сравнение с април 2017 г., те се понижават с цели 43.9 млн. евро. 

Най-големите нетни преки инвестиции за първите 4 месеца на 2018-а са дошли от Холандия - 149.1 млн. евро, следва Германия - 119 млн. евро, и Русия - 116.7 млн. евро.

През април резервите на БНБ намаляват със 10.15 млн. евро при тяхно понижение с 379.5 млн. евро година по-рано. За първите четири месеца на тази година техният спад е с 1.1368 млрд. евро при понижение с 302.4 млн. евро за същия период на 2017 година.

За април данните на БНБ отчитат дефицит за втори пореден месец в платежния баланс. От началото на годината отрицателното салдо по текущата сметка е по-голямо от това за същия период на 2017 г.

Макар и балансът по текущата и капиталова сметка на България през април да е положителен, той е едва 14.2 млн. евро спрямо дефицита за 77.6 млн. евро преди година. За първите четири месеца на т.г. салдото по текущата и капиталова сметка е също отрицателно - 123.1 млн. евро (0.2% от прогнозния БВП) спрямо дефицит за 61.8 млн. евро (или 0.1% от БВП) през януари-април 2017-а.

Търговското салдо на България през април е на минус 289.7 млн. евро, увеличено спрямо дефицита за 266.5 млн. евро преди година. Причината е, че макар износът на стоки да се повишава с 210.7 млн. евро до 2.1438 млрд. евро, расте и вносът с 233.9 млн. евро, достигайки 2.4335 млрд. евро.

Априлското салдо по услугите е положително - в размер на 81 млн. евро спрямо положително салдо за 57.8 млн. евро преди година. За първите четири месеца на 2018 година салдото по услугите е положително и за 417.1 млн. евро спрямо 246.7 млн. евро за януари-април 2017 г.

 

За първите 4 месеца на годината преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България са 113 милиона евро, което е спад с 50.6% на годишна база - спрямо януари-април 2017 г., показват данните на БНБ. Миналата година те са били 229.2 милиона евро.

Статистиката на централната банка показва символичен ръст на ПЧИ в България през април с едва 4.5 млн. евро - спрямо март. Но в сравнение с април 2017 г., те се понижават с цели 43.9 млн. евро. 

Най-големите нетни преки инвестиции за първите 4 месеца на 2018-а са дошли от Холандия - 149.1 млн. евро, следва Германия - 119 млн. евро, и Русия - 116.7 млн. евро.

През април резервите на БНБ намаляват със 10.15 млн. евро при тяхно понижение с 379.5 млн. евро година по-рано. За първите четири месеца на тази година техният спад е с 1.1368 млрд. евро при понижение с 302.4 млн. евро за същия период на 2017 година.

За април данните на БНБ отчитат дефицит за втори пореден месец в платежния баланс. От началото на годината отрицателното салдо по текущата сметка е по-голямо от това за същия период на 2017 г.

Макар и балансът по текущата и капиталова сметка на България през април да е положителен, той е едва 14.2 млн. евро спрямо дефицита за 77.6 млн. евро преди година. За първите четири месеца на т.г. салдото по текущата и капиталова сметка е също отрицателно - 123.1 млн. евро (0.2% от прогнозния БВП) спрямо дефицит за 61.8 млн. евро (или 0.1% от БВП) през януари-април 2017-а.

Търговското салдо на България през април е на минус 289.7 млн. евро, увеличено спрямо дефицита за 266.5 млн. евро преди година. Причината е, че макар износът на стоки да се повишава с 210.7 млн. евро до 2.1438 млрд. евро, расте и вносът с 233.9 млн. евро, достигайки 2.4335 млрд. евро.

Априлското салдо по услугите е положително - в размер на 81 млн. евро спрямо положително салдо за 57.8 млн. евро преди година. За първите четири месеца на 2018 година салдото по услугите е положително и за 417.1 млн. евро спрямо 246.7 млн. евро за януари-април 2017 г.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?