Министърът на туризма Николина Ангелкова е поискала още преди една година нанасянето на дюните в кадастъра, не само на тези от плаж "Корал", но и на всички дюни, разположени на територията на област Бургас. До ден днешен обаче, по отношение на екоплажа, това не е направено.

Това става ясно от кореспонденция между Ангелкова и Камарата на геодезистите в България, откъдето наскоро също обърнаха внимание, че дюните на "Корал" са нанесени в специализираните карти, но не и в кадастралните. 

Тези дюни са в основата на дългогодишния спор за съдбата на екоплажа. По закон те са изключителна държавна собственост и ако попадат в частни земи, какъвто е случаят с "Корал", трябва да бъдат отчуждени. Върху дюни е забранено и да се строи.

Както е известно испанската фирма "Ибердрола инмобилария" притежава 120 дка от земите непосредствено зад ивицата, но на 90 дка от тях има дюни. На 4 април Министерство на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) на Изменението на Общия устройствен план (ОУП) на община Царево, от който доклад е видно, че дюните не са взети предвид и са предвидени за развиване на курортна дейност. 

"Благодарение на бездействието на всички институции от публикуването на картите... до този момент и неспазване на нормативната уредба, грубо се погазва Конституцията на Република България. В резултат на това се ограничават правата на свободно придвижване на гражданите на Република България, нарушава се екологичното законодателство и в обществото се натрапва чувството на беззаконие, безнаказаност и липса на държава", написаха геодезистите в сигнала си до институциите.

Кореспонденция

От камарата на геодезистите са изпратили запитване до ведомството на Ангелкова изпълнила ли е задължението си по закон да заяви изменение на кадастралната карта. И са получили отговор, че това е станало още на 26 юни 2017 година.

Към камарата е препратена и заповедта на министърката до службата по геодезия, картография и кадастър.

"Надяваме се, заявлението да не съдържа пропуски и Службата по геодезия, картография и кадастър - Бургас да извърши необходимите действия по закон!", посочват от камарата на геодезистите и от своя страна са изпратили запитване до "кадастъра" защо дюните не са нанесени.

Геодезистите се обръщат и към другите двама министри, участници в процеса - Нено Димов (министър на околната среда и водите) и Николай Нанков (на регионалното развитие), който е и принципал на службата по кадастър, да вземат отношение:

"Господин Димов, моля да върне за преработване Изменението на Общия устройствен план на община Царево, като същият бъде съобразен с границите на изключителната държавна собственост. Господин Нанков, моля да предложите отчуждаването на частите от засегнатите имоти и да утвърдите акт за изключителна държавна собственост за територията на крайбрежната плажна ивица."

Междувременно заместникът на Нанков - Валентин Йовев посети "Корал",  след което обяви, че ще пише доклад до министъра. Въпросният доклад все още не е изготвен. В същото време тази година частникът загради земите си, с което сериозно се възпрепятства достигането до плажната ивица, гарантирано иначе от конституцията. Охранителна фирма гони къмпингуващите. Намесена е и местната полиция в Царево, която издава разпореждания за напускане на плажа на хора с палатки и дори ги привиква в районното управление да свидетелстват.