Article_top

Министерският съвет прие новата схема за отсъствие от работа. Вече болничните ще се изплащат в часове, а не в дни. Това стана с одобрени днес промени в Наредбата за почивките и отпуските, с които се регламентира, че обезщетенията за болест и временна нетрудоспособност вече няма да се изчисляват по дни, а по часове.

"Измененията целят преодоляване на констатираните при прилагането на наредбата проблеми. С тях ще се гарантират правата на работниците и служителите и на работодателите при сумирано изчисляване на работното време, като се въвежда еднакъв подход в трудовото и осигурителното законодателство при отчитане на отпуска за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване. Постига се в максимална степен справедливост при заплащането в съответствие с реално положения труд", се отбелязва в съобщението на правителствената информационна служба.

Преди дни Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промените в наредбата, а тези изменения предизвикаха дискусии и притеснения. Бизнесът и синдикатите се обявиха против промените, но според социалното министерство промяната е в полза на работниците.

Разминаването между синдикати и работодатели идва от опасения и на двете страни от злоупотреби. Синдикатите смятат, че ако например при сумарно работно време и смяна от 12 часа служителят излезе в болничен, фирмата ще му плати обезщетение само за 8 часа. Работодателите контират, че ако работникът си вземе болнични по време на почивни дни, ще трябва да плащат обезщетения и за тях.

С приетите днес промени в наредбата се регламентира и ползването на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск беше въведен с изменения в Кодекса на труда, които са в сила от 1 юли тази година.

С промените в наредбата се уреждат редът и условията на ползване, включително изискванията за представяне на удостоверителни документи, обстоятелствата за прекратяване и прехвърляне на права по отношение на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст и на допълнителния отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни, детето не е навършило 2- годишна възраст.

Досега осиновителите на деца над 2 години нямаха право на отпуск. 

Размерът на отпуска от 365 дни ще е 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Когато осиновителката или осиновителят на дете до 5-годишна възраст не ползва отпуск за осиновяване, ще се изплаща парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право. В случай, че отпускът от 365 дни е изтекъл и детето не е навършило 2-годишна възраст, осиновителката има право на допълнителен отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст.  По време на този отпуск ще се изплаща обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато допълнителният отпуск не се ползва, осиновителката или осиновителят ще има право на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът, предвиждат промените в кодекса на труда.
 

 

 

 

Министерският съвет прие новата схема за отсъствие от работа. Вече болничните ще се изплащат в часове, а не в дни. Това стана с одобрени днес промени в Наредбата за почивките и отпуските, с които се регламентира, че обезщетенията за болест и временна нетрудоспособност вече няма да се изчисляват по дни, а по часове.

"Измененията целят преодоляване на констатираните при прилагането на наредбата проблеми. С тях ще се гарантират правата на работниците и служителите и на работодателите при сумирано изчисляване на работното време, като се въвежда еднакъв подход в трудовото и осигурителното законодателство при отчитане на отпуска за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване. Постига се в максимална степен справедливост при заплащането в съответствие с реално положения труд", се отбелязва в съобщението на правителствената информационна служба.

Преди дни Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди промените в наредбата, а тези изменения предизвикаха дискусии и притеснения. Бизнесът и синдикатите се обявиха против промените, но според социалното министерство промяната е в полза на работниците.

Разминаването между синдикати и работодатели идва от опасения и на двете страни от злоупотреби. Синдикатите смятат, че ако например при сумарно работно време и смяна от 12 часа служителят излезе в болничен, фирмата ще му плати обезщетение само за 8 часа. Работодателите контират, че ако работникът си вземе болнични по време на почивни дни, ще трябва да плащат обезщетения и за тях.

С приетите днес промени в наредбата се регламентира и ползването на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск беше въведен с изменения в Кодекса на труда, които са в сила от 1 юли тази година.

С промените в наредбата се уреждат редът и условията на ползване, включително изискванията за представяне на удостоверителни документи, обстоятелствата за прекратяване и прехвърляне на права по отношение на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст и на допълнителния отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни, детето не е навършило 2- годишна възраст.

Досега осиновителите на деца над 2 години нямаха право на отпуск. 

Размерът на отпуска от 365 дни ще е 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Когато осиновителката или осиновителят на дете до 5-годишна възраст не ползва отпуск за осиновяване, ще се изплаща парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право. В случай, че отпускът от 365 дни е изтекъл и детето не е навършило 2-годишна възраст, осиновителката има право на допълнителен отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст.  По време на този отпуск ще се изплаща обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато допълнителният отпуск не се ползва, осиновителката или осиновителят ще има право на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът, предвиждат промените в кодекса на труда.
 

 

 

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още по темата

Още от категорията