Article_top

Лозан Панов лично да се яви в Софийския районен съд - най-ниска инстанция, - срещу глоба от хиляда лева, наложена му от КПКОНПИ... Новината възбуди и докара маркова извадка от най-добрите репортери от медиите, гравитиращи около депутата Пеевски.

Панов, най-схематично казано, атакува в съда наказателно постановление според което през м.г. Сметната палата го глобява, затова че е подал годишната си имуществена декларация пред Инспектората на ВСС, а не пред тях. Операцията бе гарнирана със съответните изпълнения в кафявите ведии, гонения по тротоара пред ВСС, искания за оставка и т.н.

Също миналата година, след законовите промени в огледална ситуация бе главният прокурор Цацаров, който пък подаде декларацията си пред Сметната палата, а не пред ИВСС. И бе глобен затова от Инспекората с 300 лв, а по медийни публикации глобата е платена добросъвестно.

Глобата на Панов обаче предизвика непринудено масово въодушевление сред т. нар. "медии" близки до корпулентния депутат. Днес на делото в СРС дори острието Илияна Беновска бе дошла в зашеметяващо флорално ансамбълче и зелени ботушки.

Между другото тя се оказа видимо много близка със старшия юрисконсулт Габриела Виденова, която представляваше КПКОНПИ.

Съдът първо не допусна Виденова, тъй като според Закона за административните нарушения и наказания се призовава учреждението или организацията, чиито орган е издал обжалваното наказателно постановление. Освен ако съответните учеждения или организации не съществуват вече.

Сметната палата обаче съществува, просто тази нейна "част" се е вляла в КПКОНПИ. На фона на заявената воля от жалбоподателя Лозан Панов да се даде ход и поради факта, че пратената от Пламен Георгиев юрисконсултка "очевидно е лице с правно образование" и е приемала книжата, съдия Ангел Павлов постанови делото да  тръгне.

Пратеничката на държавната комисия само заяви, че поддържа жалбата. В нея с наказателно постановление от 10.01.2018 г. Цветан Цветков, председател на Сметаната палата, глобява председателя на ВКС затова че "при извършена проверка" по макар и отменения вече Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни идруги длъжности, установил, че на първи януари Панов в качеството на член на ВСС не е подал декларация през тях. Както и че не е подал уведомление ако няма промени. Според Петков "чрез бездействие" Панов е извършил нарушение и затова го глобява 1000 лв., като смята, че промените в Закона за съдебната власт (част от т. нар. "съдебна реформа", през 2016 г.) не отменят задълженито на тези магистрати, които са членове на ВСС, да декларират пред тях.

Панов приложи писмени доказателства - че с преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ през 2016 г. са направени промени и във въпорсния закон с неизговоримото име - ЗПИЛЗВДДД,  и са отпаднали тези задължения  да подават декларации до Сметната палата: председателите и съдиите от ВКС и ВАС, включително "тримата големи" - председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор.

На 12 януари 2017 г. са дадени и указания на сайта на ИВСС – че от първи януари подават, включително и тримата големи, пред ИВСС.

От същата дата отпада задължението на лицата да подават декларации и уведомления пред Сметната палата, пише в жалбата.

На същата дата от януари на сайта на Сметната палата се оповестява същото – че от януари 2017 г отпада задължението, включително и на тримта големи. Той прилага и документи, че е подал в срок изисукаемата деклараия съгласно Закона за съдебната власт пред надлежен държавен орган - Инспектората. А така е и спазена целта на законодателя - обществото да бъде уведомено за имуществото, и напротив - не е известно парламентът да е разпореждал специално тримата големи да са на двоен режим - да подават едни и същи декларации на две места.

Освен пространната въззивна жалба, Панов близо един час прави правен анализ на всякакви законови разпоредби - включително тези, касаещи раководните длъжности като такива, защитата на личните данни и сблъсъка й с надделяващите обществени интереси при имуществено задължените "ВИП" лица, свободата на словото и др.

- Председателят на Сметната палата не разполага с компетентност да издава наказателни постановления, които са извън закона.

- Законодателният орган е изразил ясната си воля задължените лица да не подават декларации по (отменения вече) закон.

- С множеството публикации по темата председателят на ВКС е атакуван както медийно, така и чрез неговата съпруга и дейност.

- Единствената цел на приложената санкция е да бъде отразен смразяващ ефект съгласно правата за свободата на словото по Конституция и по Евпопейската конвенция за защита правата на човека.

Създаването на неоснователна и неоправадна представа в обществото, че председателят на ВКС не спазва закона, накърнява неговата репутация, както и независимостта на съдебната власт.

- За капак, на 19 януари 2018 г. разпоредбите, на които се е позовавал председателят на Сметната палата, са отменени, тъй като е изцяло отменен законът с дългото име...

Това бяха сред основните жалони на Панов. Той каза още, че действията срещу него имат индикации на превратно упражняване на власт от страна на Сметната палата.

Младият съдия Ангел Павлов дори на някоко пъти го скастри: че му тече разпит, а в пледоариите си може да прави оценка на закони и факти, че е сгрешил името на ЕКПЧ (както разговорно се нарича Емвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, всъщност - ЕКЗПЧОС, б.а.), че не приема писмените му бележки, понеже в залата има и публика и трябва да слуша.

В малката зала той подмина без внимание и важни подвиквания като например - докато чете: "въззивно производство", Беновска да го поправя от залата "първоинстанцоинно"... Ами въззивно е.

Или да го скастри, че не чете четливо.

Съдия Павлов ще се произнесе в срок по делото.

Ключови думи
 

Лозан Панов лично да се яви в Софийския районен съд - най-ниска инстанция, - срещу глоба от хиляда лева, наложена му от КПКОНПИ... Новината възбуди и докара маркова извадка от най-добрите репортери от медиите, гравитиращи около депутата Пеевски.

Панов, най-схематично казано, атакува в съда наказателно постановление според което през м.г. Сметната палата го глобява, затова че е подал годишната си имуществена декларация пред Инспектората на ВСС, а не пред тях. Операцията бе гарнирана със съответните изпълнения в кафявите ведии, гонения по тротоара пред ВСС, искания за оставка и т.н.

Също миналата година, след законовите промени в огледална ситуация бе главният прокурор Цацаров, който пък подаде декларацията си пред Сметната палата, а не пред ИВСС. И бе глобен затова от Инспекората с 300 лв, а по медийни публикации глобата е платена добросъвестно.

Глобата на Панов обаче предизвика непринудено масово въодушевление сред т. нар. "медии" близки до корпулентния депутат. Днес на делото в СРС дори острието Илияна Беновска бе дошла в зашеметяващо флорално ансамбълче и зелени ботушки.

Между другото тя се оказа видимо много близка със старшия юрисконсулт Габриела Виденова, която представляваше КПКОНПИ.

Съдът първо не допусна Виденова, тъй като според Закона за административните нарушения и наказания се призовава учреждението или организацията, чиито орган е издал обжалваното наказателно постановление. Освен ако съответните учеждения или организации не съществуват вече.

Сметната палата обаче съществува, просто тази нейна "част" се е вляла в КПКОНПИ. На фона на заявената воля от жалбоподателя Лозан Панов да се даде ход и поради факта, че пратената от Пламен Георгиев юрисконсултка "очевидно е лице с правно образование" и е приемала книжата, съдия Ангел Павлов постанови делото да  тръгне.

Пратеничката на държавната комисия само заяви, че поддържа жалбата. В нея с наказателно постановление от 10.01.2018 г. Цветан Цветков, председател на Сметаната палата, глобява председателя на ВКС затова че "при извършена проверка" по макар и отменения вече Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни идруги длъжности, установил, че на първи януари Панов в качеството на член на ВСС не е подал декларация през тях. Както и че не е подал уведомление ако няма промени. Според Петков "чрез бездействие" Панов е извършил нарушение и затова го глобява 1000 лв., като смята, че промените в Закона за съдебната власт (част от т. нар. "съдебна реформа", през 2016 г.) не отменят задълженито на тези магистрати, които са членове на ВСС, да декларират пред тях.

Панов приложи писмени доказателства - че с преходните и заключителни разпоредби на ЗСВ през 2016 г. са направени промени и във въпорсния закон с неизговоримото име - ЗПИЛЗВДДД,  и са отпаднали тези задължения  да подават декларации до Сметната палата: председателите и съдиите от ВКС и ВАС, включително "тримата големи" - председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор.

На 12 януари 2017 г. са дадени и указания на сайта на ИВСС – че от първи януари подават, включително и тримата големи, пред ИВСС.

От същата дата отпада задължението на лицата да подават декларации и уведомления пред Сметната палата, пише в жалбата.

На същата дата от януари на сайта на Сметната палата се оповестява същото – че от януари 2017 г отпада задължението, включително и на тримта големи. Той прилага и документи, че е подал в срок изисукаемата деклараия съгласно Закона за съдебната власт пред надлежен държавен орган - Инспектората. А така е и спазена целта на законодателя - обществото да бъде уведомено за имуществото, и напротив - не е известно парламентът да е разпореждал специално тримата големи да са на двоен режим - да подават едни и същи декларации на две места.

Освен пространната въззивна жалба, Панов близо един час прави правен анализ на всякакви законови разпоредби - включително тези, касаещи раководните длъжности като такива, защитата на личните данни и сблъсъка й с надделяващите обществени интереси при имуществено задължените "ВИП" лица, свободата на словото и др.

- Председателят на Сметната палата не разполага с компетентност да издава наказателни постановления, които са извън закона.

- Законодателният орган е изразил ясната си воля задължените лица да не подават декларации по (отменения вече) закон.

- С множеството публикации по темата председателят на ВКС е атакуван както медийно, така и чрез неговата съпруга и дейност.

- Единствената цел на приложената санкция е да бъде отразен смразяващ ефект съгласно правата за свободата на словото по Конституция и по Евпопейската конвенция за защита правата на човека.

Създаването на неоснователна и неоправадна представа в обществото, че председателят на ВКС не спазва закона, накърнява неговата репутация, както и независимостта на съдебната власт.

- За капак, на 19 януари 2018 г. разпоредбите, на които се е позовавал председателят на Сметната палата, са отменени, тъй като е изцяло отменен законът с дългото име...

Това бяха сред основните жалони на Панов. Той каза още, че действията срещу него имат индикации на превратно упражняване на власт от страна на Сметната палата.

Младият съдия Ангел Павлов дори на някоко пъти го скастри: че му тече разпит, а в пледоариите си може да прави оценка на закони и факти, че е сгрешил името на ЕКПЧ (както разговорно се нарича Емвропейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, всъщност - ЕКЗПЧОС, б.а.), че не приема писмените му бележки, понеже в залата има и публика и трябва да слуша.

В малката зала той подмина без внимание и важни подвиквания като например - докато чете: "въззивно производство", Беновска да го поправя от залата "първоинстанцоинно"... Ами въззивно е.

Или да го скастри, че не чете четливо.

Съдия Павлов ще се произнесе в срок по делото.

Коментари

Най

Следвайте ни

 
 

Още от категорията

Анкета

Заразихте ли се с COVID-19?