Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не разрешава на фирмата "Инерком България" ЕАД на Гинка Върбакова да придобие българските дружества на ЧЕЗ. Това гласи решението на регулатора от днес.

Кандидатът за купувач е посочил в искането си до комисията, че няма вероятност след сделката да придобие господстващо положение на пазара. В хода на производството обаче КЗК установява, че това не е така.

"Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група", пише в решението.

Купувачът на бизнеса на чешката електроразпределтелна компания поиска от Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе по сделката на 14 март 2017 г. КЗК пък забави допускането на производството с близо 3 месеца с обяснението, че преди да го допусне, трябва да направи предваригелен анализ на пазара. Уловката е, че при тези предварителни анализи сроковете за произнасяне на антимонополния орган, записани по закон, не текат.

От решението на КЗК става ясно още, че дружеството "Инерком България" е създадено специално с цел придобиване на бизнеса и компаниите на ЧЕЗ у нас и не е извършвало търговска дейност. Това важи и за още две фирми от групата - „Инерком инвестмънтс“ ЕАД (създадено през 2017 г.) и контролираните от него дружества - „Инерком груп“ ЕАД и „Инерком про“ ЕАД.

Отбелязва се обаче, че останалите дружества, които се контролират от Гинка Върбакова, оперират на пазара за производство на електроенергия от фотоволтаици. И част от продукцията си продават и на ЧЕЗ. В резултат се появява изводът в решението на КЗК, който гласи:

"В конкретния случай КЗК счита, че с осъществяването на планираната сделка придобиващата контрол група, в качеството си на производител на електрическа енергия от фотоволтаици, ще има съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия от ФтЕЦ..."

Следват подробни мотиви под това твърдение, един от които е, че предимството, което ще има придобиващата контрол група пред другите участници на пазара с осъществяването на планираната концентрация, е свързано и с участието на групата ЧЕЗ на вертикално свързаните пазари надолу по веригата. На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на еленергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. 

Решението на регулатора подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването на решението.

Последва и кратка реакция по въпроса от "Инерком България". Тя гласи:

"Изненадани сме от решението на Комисията за защита на конкуренцията да забрани концентрацията между "Инерком България" ЕАД и дружествата от групата на ЧЕЗ в България."

"Инерком България" ЕАД внимателно ще анализира мотивите за решението на Регулатора и в следващите дни ще обявим както нашето становище във връзка със забраната, така и последващите действия, които компанията ни ще предприеме."

Първата реакция от ГЕРБ:

"Сега ще чакаме решението на съда, защото мисля, че ще има обжалване", каза пред Клуб Z Валентин Николов, бивш зам.-министър на енергетиката, сега депутат. 

"Няма да коментираме тази тема. Решение на независим регулатор - няма какво да коментираме", заяви председателят на енергийната комисия Делян Добрев (ГЕРБ).

"Има си компетентен орган, ние сме правова държава. Няма никаква заплаха за енергийната сигурност. Държавата е на своето място", заяви на свой ред министър Теменужка Петкова. И двамата отказаха да отговарят на повече въпроси. 

"Инерком" иска да придобие всички дружества на ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Фри енерджи проджект Орешец“ ЕАД и „Бара груп“ ЕООД.

Очеквайте подробности.