"Демократична България" внесе жалба във Върховния административен съд срещу постановлението на Министерския съвет, с което се одобряват промени в размер на 500 млн. лв. по бюджета на Министерство на икономиката за 2018 г. Целта е с парите да се увеличи капитала на Държавната консолидационна компания АД. Мотивът на правителството за този ход бе, че парите ще отидат за поддръжка на язовирите, които вече са под шапката на икономическото ведомство. Ставало дума за ремонт на 400 водоема.

"Министерският съвет недопустимо и без решение на Народното събрание е одобрил на практика допълнителни разходи през 2018 г. за Министерството на икономиката в размер на 500 млн. лв., за увеличаване с парична вноска на капитала на „Държавна консолидационна компания” – ЕАД. Липсва каквато и да било информация за нуждите на подобно увеличение на капитала на това държавно дружество, още повече, че последното понастоящем е с капитал от 385,6 млн. лв и подобно увеличение на практика се явява удвояване на сегашния капитал на дружеството", категорични са от обединението на извънпарламентарната опозиция.  

Коалицията настоява Върховният административен съд да отмени постановлението на правителството. Един от мотивите:

"Със закона за държавния бюджет за 2018 г. за Министерството на икономиката е предвиден общ бюджет в размер на 80,3 млн. лв. Одобреният от Министерския съвет разход не само, че надхвърля близо седем пъти първоначалния бюджет на ведомството, но и се явява в нарушение на редица норми от Закона за публичните финанси, в частност чл. 109 и сл., тъй като липсва както извършване на съгласувателна процедура с министъра на финансите, която да предхожда приетото постановление, така и яснота откъде в останалата част на държавния бюджет ще  бъде пренасочена към МИ тази колосална сума".

Според "Демократична България" одобряването на подобен съществен допълнителен разход за държания бюджет освен нарушение на чл. 84, ал. 1, т. 2 от Конституцията, би се явил и в нарушение на чл. 27, ал. 4 от Закона за публичните финанси, тъй като с него бюджетният дефицит може да се очаква да надхвърли ограничението от 2%. По този начин освен че ще бъде застрашена фискалната стабилност на страната, се поставя под риск и публично поетият ангажимент от правителството пред ЕК за влизане в „чакалнята” на Еврозоната /ERMII/, тъй като ще бъдат съществено влошени и финансовите критерии от „Маастрихт” на страната ни.

"Демократична България" пита откъде ще бъдат осигурени тези 500 млн. лв., ако те се явят вътрешен трансфер за бюджета. Известна е позицията на премиера Борисов за липсата на допълнителни средства в държавния бюджет, например за исканите от протестиращите майки на деца с увреждания за увеличаване размера на отпусканата помощ за тях, или за протестиращите земеделски стопани от странджанско, чиито стада добитък бяха евтаназирани, като те публично възразиха по отношение на предвижданите обезщетения като крайно недостатъчни.", се казва още в позицията на извънпарламентарното обединение.